Formos-ir-sablonai.png

Noriu išmokėti atlyginimą pagal AUTORINĘ SUTARTĮ, išmokėti TANTJEMAS ir kt.

Rekomenduojame visus prašymus bei pranešimus teikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui.

Noriu išmokėti atlyginimą pagal AUTORINĘ SUTARTĮ, išmokėti TANTJEMAS ir kt.
13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai išmokate atlygį autoriui už jo sukurtą kūrinį, asmenims išmokėjus atlygį už sporto bei atlikėjo veiklą, taip pat už asmenis gaunačius Tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje (valdyboje), paskolų komitete.
Kraunasi...
Nr. Pavadinimas Pildyti formą internetu Pildymo instrukcija Atsisiųsti formą
1. 13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. pranešimas Pildyti 13-SD-v07.pdf 13-SD_v07.zip 13-SD_v07.mxfd
Pranešimų pildymas

13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

Bendrosios SD pranešimų teikimo nuostatos 

 

42.   13-SD pranešimas pateikiamas, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis draudėjas privalo priskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti įmokas už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, taip pat už asmenis, gaunančius tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis.

43.   13-SD pranešimai neteikiami, jei asmenų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, sumos įtraukiamos į jų individualios veiklos pajamas.

44.   13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną.

45.   Pateikus 13-SD pranešimą, Fondo valdybos teritoriniame skyriuje apdraustajam, neturinčiam asmens socialinio draudimo numerio, suteikiamas asmens socialinio draudimo numeris.

46.   Jeigu draudėjas turi apdraustųjų, kurie draudžiami skirtingomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis ir (ar) skiriasi įmokų tarifai, pildomi atskiri 13-SD pranešimai pagal valstybinio socialinio draudimo tarifus.

47.   13-SD pranešime pildomi duomenys:

47.1. laukeliuose A5 ir A6 nurodomas 13-SD pranešimo pateikimo priežastis ir priežasties kodas:

47.1.1. autorius, turintis darbo/tarnybos santykius (priežasties kodas - 01);

47.1.2. autorius, neturintis darbo/tarnybos santykių (priežasties kodas - 02);

47.1.3. sportininkas, susijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 03);

47.1.4. sportininkas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 04);

47.1.5. atlikėjas, susijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 05);

47.1.6. atlikėjas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas - 06);

47.1.7. autorius, turintis meno kūrėjo statusą iki 2016-12-31 (priežasties kodas - 07);

47.1.8. asmuo, gaunantis tantjemas (priežasties kodas – 08);

47.1.9. asmuo, gaunantis atlygį už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete (priežasties kodas - 09).

47.2. laukelyje A9 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios data – atitinkamo atlygio išmokėjimo diena;

47.3. laukelyje A11 nurodoma:

47.3.1. priskaičiuotų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, ir (ar) pajamų, gautų pagal autorines sutartis, suma;

47.3.2. priskaičiuotų tantjemų suma;

47.3.3. priskaičiuoto atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, suma;

47.3.4. priskaičiuotų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, ir (ar) pajamų, gautų pagal autorines sutartis, suma, jeigu duomenys tikslinami už 2009-2016 metus asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte (įstatymo redakcija nuo 2009-01-01 iki 2016-12-31);

47.3.5. 50 procentų priskaičiuotų pajamų už sporto ir (ar) atlikėjo veiklą, ir (ar) pagal autorinę sutartį sumos, jeigu duomenys tikslinami už 2010-2016 metus asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje (įstatymo redakcija nuo 2010-01-01 iki 2016-12-31);

47.3.6. priskaičiuoto atitinkamo atlygio (pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos) suma, jeigu duomenys tikslinami asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje (įstatymo redakcija nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31), už 2009 metus;

47.3.7. 50 procentų priskaičiuotų pajamų pagal autorinę sutartį sumos, jeigu duomenys tikslinami asmenims, turintiems meno kūrėjo statusą - už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2016-12-31;

47.4. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma;

47.5. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 13-SD pranešimas, skaičius;

47.6. laukelyje P5 nurodoma bendra 13-SD pranešime pateikiamų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

47.7. laukelyje P6 nurodoma bendra 13-SD pranešime pateikiamų įmokų suma.

Suskleisti

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!