Rekomenduojame visus prašymus bei pranešimus teikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui.

9-SD pranešimo pildymas ir pateikimas
9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo., pranešimas apie tėvystės arba vaiko priežiūros atostogas.
Kraunasi...
Nr. Pavadinimas Pildyti formą internetu Pildymo instrukcija Atsisiųsti formą
1. 9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo. pranešimas Pildyti 9-SD-v06(1).pdf 9_SD_v06.zip 9-SD-v06.mxfd
Pranešimų pildymas

9 SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

Bendrosios SD pranešimų teikimo nuostatos 

 

34.   9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo. pranešimas pateikiamas, kai:

34.1. apdraustajam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133(1) straipsniu, suteikiamos tėvystės atostogos, kol vaikui sukaks vienas mėnuo. Jeigu apdraustajam suteikiamos tėvystės atostogos trumpesniam laikotarpiui, negu vaikui sukaks vienas mėnuo, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas. Jeigu vienu metu gimė daugiau negu vienas vaikas, pateikiamas vienas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 01);

34.2. apdraustajam (motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180  straipsnio 1 dalimi, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Jeigu apdraustajam suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam laikotarpiui, negu vaikui sueis treji metai, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 02);

34.3. apdraustajam (įmotei ar įtėviui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalimi, suteikiamos 3 mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti. Jeigu apdraustajam suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 03).

35.   Jeigu apdraustasis, kuriam suteiktos tėvystės atostogos arba atostogos vaikui prižiūrėti, sugrįžta iš atostogų anksčiau nurodyto laiko - teikiamas naujas 9-SD pranešimas;

36.   Jeigu apdraustajam atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, suteikiamos dviejų ar daugiau vaikų priežiūrai, draudėjas privalo pateikti 9-SD pranešimus apie kiekvieno vaiko priežiūrai suteiktas atostogas.

37.   9-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo (atšaukimo) apdraustajam dienos.

38.   9-SD pranešime pildomi duomenys:

38.1. laukelyje A5 nurodomas 9-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas;

38.2. laukelyje A6 nurodoma 9-SD pranešimo pateikimo priežastis;

38.3. laukelyje A15 nurodoma data (metai, mėnuo, diena), nuo kurios apdraustajam suteiktos atostogos – pirma tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti diena;

38.4. laukelyje A16 nurodoma data (metai, mėnuo, diena), iki kurios apdraustajam suteiktos atostogos – paskutinė tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti diena;

38.5. laukelyje A17 nurodoma atostogų atšaukimo data (metai, mėnuo, diena) – paskutinė tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti diena;

38.6. laukelyje A18 nurodoma vaiko gimimo data (metai, mėnuo, diena – iš vaiko gimimo liudijimo ar vaiko gimimo pažymėjimo);

38.7. laukelyje A19 nurodomas vaiko asmens kodas.

Suskleisti

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!