Rekomenduojame visus prašymus bei pranešimus teikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui.

6-SD pranešimo pildymas ir pateikimas
6-SD6-SDDraudėjo teikiamas pranešimas Sodrai apie draudėjo reorganizavimą., pranešimas apie įmonės reorganizavimą.
Kraunasi...
Nr. Pavadinimas Pildyti formą internetu Pildymo instrukcija Atsisiųsti formą
1. 6-SD6-SDDraudėjo teikiamas pranešimas Sodrai apie draudėjo reorganizavimą. pranešimas. Versija galioja nuo 2015 m. gruodžio 1 d. 6-SD_03.mxfd 6-SD_03.zip
Pranešimų pildymas

6-SD6-SDDraudėjo teikiamas pranešimas Sodrai apie draudėjo reorganizavimą. PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

Bendrosios SD pranešimų teikimo nuostatos 

 

 

22.   6-SD pranešimas teikiamas, kai juridinis asmuo reorganizuojamas, nepriklausomai nuo reorganizavimo būdo.

23.   Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiami duomenys apie draudėjo reorganizavimą ir duomenys apie apdraustajam apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas iki reorganizavimo dienos.

 

6-SD pranešimo pateikimas reorganizuojant draudėją sujungimo arba padalijimo būdu

 

24.   Reorganizuojant draudėją (draudėjas, kuris po reorganizavimo pasibaigia) sujungimo arba padalijimo būdu, naujas draudėjas (draudėjas, kuris perima reorganizuojamo draudėjo teises ir pareigas) Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame buvo vykdoma reorganizuojamo draudėjo apskaita, pateikia 6-SD pranešimą kartu su draudėjo reorganizavimo sąlygų dokumento patvirtinta kopija (dokumentai teikiami per EDAS) ir 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimu, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas pas reorganizuojamą draudėją ir bus tęsiamas pas naują draudėją. Naujas draudėjas pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame pradedama vykdyti šio draudėjo apskaita, 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas.

25.  Reorganizuojant draudėją sujungimo būdu, naujas draudėjas privalo pateikti 6-SD pranešimą apie kiekvieną reorganizuojamą draudėją.

26.   Reorganizuojant draudėją padalijimo būdu, Fondo valdybos teritoriniam skyriui 6-SD pranešimą privalo pateikti kiekvienas naujas draudėjas.

27.  Naujas draudėjas 6-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui per 10 dienų nuo reorganizavimo dienos, kai naujasis juridinis asmuo (draudėjas) įregistruojamas Juridinių asmenų registre.

 

Duomenų pateikimas reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu

 

28.   Reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu, reorganizuojamas draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma reorganizuojamo draudėjo apskaita, pateikia 6-SD pranešimą kartu su draudėjo reorganizavimo sąlygų dokumento patvirtinta kopija (dokumentai teikiami per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą). Draudėjas 6-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui per 3 dienas nuo juridinio asmens teisinio statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre.

29.   Kai reorganizuojant draudėją prijungimo būdu dalyvauja du ar daugiau reorganizuojamų draudėjų, Fondo valdybos teritoriniam skyriui 6-SD pranešimą privalo pateikti kiekvienas reorganizuojamas draudėjas.

30.   Reorganizuojant draudėją išdalijimo būdu, reorganizuojamas draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui 6-SD pranešimą privalo pateikti apie kiekvieną draudėją, kuriems pereina reorganizuojamo draudėjo teisės ir pareigos.

31.   Reorganizuojamas draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, pateikia 2-SD pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas pas reorganizuojamą draudėją ir bus tęsiamas pas kitą draudėją. Draudėjas 2-SD pranešimą privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigos.

32.   Draudėjas, pas kurį tęsiamas apdraustųjų valstybinis socialinis draudimas po reorganizavimo, pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 1-SD pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas. Draudėjas 1-SD pranešimą privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios.

 

6-SD pranešimo pildymas

 

33.   6-SD pranešime pildomi duomenys:

33.1. laukelyje R3.1 nurodomas draudėjo pavadinimas iki reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.2. laukelyje R4.1 nurodomas draudėjo kodas iki reorganizavimo. Šis laukelis gali būti nepildomas, jeigu draudėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus suteiktas Juridinių asmenų registro kodas.

33.3. laukelyje R5.1 nurodomas juridinio asmens kodas iki reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.4. laukelyje R7.1 nurodomas draudėjo buveinės adresas iki reorganizavimo (juridinio asmens adresas);

33.5. laukelyje R3.2 nurodomas draudėjo pavadinimas po reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.6. laukelyje R4.2 nurodomas draudėjo kodas po reorganizavimo. Šis laukelis gali būti nepildomas, jeigu draudėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus suteiktas Juridinių asmenų registro kodas;

33.7. laukelyje R5.2 nurodomas juridinio asmens kodas po reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.8. laukelyje R7.2 nurodomas draudėjo buveinės adresas po reorganizavimo (juridinio asmens adresas);

33.9. laukelis R8 reorganizavimo data – pildomas, kai draudėjas reorganizuojamas sujungimo arba padalijimo būdu. Nurodoma data, kai naujasis juridinis asmuo (draudėjas) įregistruojamas Juridinių asmenų registre (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.10.  laukelis R9 reorganizavimo pradžios data – pildomas, kai draudėjas reorganizuojamas prijungimo arba išdalijimo būdu. Nurodoma reorganizavimo pradžios data, kai Juridinių asmenų registre įregistruojamas juridinio asmens teisinis statusas „reorganizuojamas“ (pagal Juridinių asmenų registro išrašą);

33.11.  laukelis R10 reorganizavimo būdas: prijungimas, sujungimas, išdalijimas, padalijimas – nurodomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 ar 2.103 straipsnių nuostatomis.

Suskleisti

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!