Kokiomis Valstybinio socialinio draudimo rūšimis

Pasitikrinkite, kokiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis esate draudžiamas.

  Pensijų socialinis draudimas Ligos ir motinystės socialinis draudimas Nedarbo socialinis draudimas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas Sveikatos draudimas

Asmenys, dirbantys pagal sutartis, valstybės pareigūnai, politikai

+ + + + +

Pagal darbo sutartis dirbantys užsieniečiai, turintys vizą, ir kiti pagal darbo sutartis dirbantys asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje

+ + + +  

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto (dirbantys autoriai)

+ + + + +

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto (nedirbantys autoriai)

+ +     +

Asmenys, gaunantys pajamas iš  atlikėjo ar sporto veiklos, susiję su draudėjais darbo santykiais

+ + + + +

Asmenys, gaunantys pajamas iš atlikėjo ar sporto veiklos, nesusiję su draudėjais darbo santykiais

+ +     +
Asmenys, gaunantys tantjemas arba atlygį už veiklos stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal LR mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai +       +

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų pareigūnai, krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių

+ + + + +
Kriminalinės žvalgybos slaptieji dalyviai +       +

Nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir neturintys draudžiamųjų pajamų, valstybės tarnautojų ir profesinių karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai - tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar deleguotu asmeniu

+

+

+    
Šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju, auginantys vaiką iki trejų metų +   +    
Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis +   +    
Privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys atkuriamąją krašto apsaugos tarnybą +

+

kai draudžiama tik motinystės draudimu

+ +  

Profesinių mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, Užimtumo tarnybos siųsti profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, – jų profesinės veiklos praktikos įstaigoje ar įmonėje metu

Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, – jų darbo laiku

      +  
Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys, jeigu jie neturi draudžiamųjų pajamų + +     +
Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai +        
SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS

Individualių įmonių savininkai

Mažųjų bendrijų nariai

Tikrųjų ūkinių bendrijų tikrieji nariai

+ + +   +
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla + +     +
Verslo liudijimus turintys asmenys +       +
Ūkininkai ir jų partneriai, kai ūkio ekonominis dydis yra lygus 4 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  arba didesnis + +     +
Ūkininkai ir jų partneriai, kurie yra PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojai, kai ūkio ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV, bet mažesnis negu 4 EDV         +
Šeimynos dalyviai + +     +
Asmenys, teikiantys žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus         +
Atnaujinimo data: 2022-11-09

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!