ico-skaiciuokle-128x128-green.svg

Kaip apskaičiuojama pensija?

 Svarbu!

 •  pensijos dydį lemia per visą karjerą sukauptas stažas, taškų suma, bazinės pensijos rodiklis ir apskaitos vieneto vertė tais metais, kai išeisite į pensiją;
 •  iki 2018 m. gruodžio 31 d. Jūsų įgyti apskaitos vienetai (taškai) apskaičiuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymu;
 • jei dirbote iki 1994 m., tačiau „Sodrai“ nesate pateikę duomenų apie tuo laikotarpiu įgytą stažą, šis laikotarpis kol kas nėra įtrauktas į Jūsų stažo apskaitą. Norėdami, kad šiuo laikotarpiu Jūsų įgytas stažas būtų įtrauktas į apskaitą, „Sodrai“ turite pateikti stažą įrodančius dokumentus.
 • Jums arba Jūsų darbdaviui tikslinant duomenis apie Jūsų darbo užmokestį, buvusį iki 2018 m. gruodžio 31 d., įgyta teisė į senatvės pensiją gali keistis;
 • bazinės pensijos dydis ir apskaitos vieneto (taško) vertė kasmet indeksuojami pagal darbo užmokesčio fondo pokyčius.

 

Teisė gauti socialinio draudimo senatvės pensiją įgyjama:

 • ĮGIJUS STAŽĄ (nustatytą laiką mokėjus pensijų socialinio draudimo įmokas)
 • SULAUKUS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS

 

Senatvės pensiją sudaro dvi dalys:

 

 

 

 BENDROJI PENSIJOS DALIS: 

 

 • Bendroji pensijos dalis priklauso nuo asmens įgyto pensijų socialinio draudimo stažo ir bazinės pensijos dydžio tais metais, kai žmogus išeina į pensiją;
 • Bazinis pensijos dydis kasmet indeksuojamas;
 • Vieni stažo metai įgyjami, jei darbdavys ar žmogus savarankiškai per metus sumoka pensijų socialinio draudimo įmokų nuo atlyginimo ar pajamų VERTĖS, kuri yra ne mažesnė nei 12 tais metais nustatytų minimalių mėnesio atlyginimų (MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.);
  • Sumokėjus mažiau socialinio draudimo įmokų, įgyjama proporcinga dalis metų stažo. Per vienus metus negalima įgyti daugiau nei metų stažo;
 • Būtinasis stažas senatvės pensijai 2024 m. yra 33, metų ir kasmet didinamas po pusę metų, kol 2027 m. pasieks 35 metus.

 Svarbu!

Į stažą taip pat įskaitomi laikotarpiai, kai asmuo gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, nedarbo, dalinio darbo, netekto darbingumo socialinio draudimo išmokas;

Minimalus stažas senatvės pensijai gauti – 15 metų, kuris nuo 2022 m. garantuoja nesumažintą bendrąją pensijos dalį, kuri sudaro 269,77 Eur (nuo 2024 m. bazinis pensijos dydis). Neįgijęs 15 metų stažo asmuo neturi teisės gauti senatvės pensijos.

 

 INDIVIDUALIOJI PENSIJOS DALIS: 

 

 • Individualioji pensijos dalis priklauso nuo asmens įgytų pensijos apskaitos vienetų (taškų) sumos ir apskaitos vieneto (taško) vertės tais metais, kai žmogus išeina į pensiją;
 • Apskaitos vieneto (taško) vertė kasmet indeksuojama;
 • 1 taškas įgyjamas, jei per metus darbdavys ar žmogus savarankiškai sumoka pensijų draudimo įmokų nuo atlyginimo ar pajamų VERTĖS, kuri yra 12 tais metais nustatytų vidutinių darbo užmokesčių (VDU). 2024 m. VDU siekia 1 902,70 Eur.
  • Sumokėjus mažiau socialinio draudimo įmokų, įgyjama proporcinga apskaitos vieneto (taško) dalis. Sumokėjus daugiau įmokų, įgyjama daugiau apskaitos vienetų (taškų). Didžiausia galimų įgyti taškų suma per metus – 5.

 Svarbu!

Apskaičiuojant taškus, atsižvelgiama  ir į ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, dalinio darbo, socialinio draudimo išmokas.


STAŽO IR TAŠKŲ SKAIČIAVIMO PAVYZDYS: 

 

Mėnesio atlyginimas

(Eur, neatskaičius mokesčių)

Metinės pajamos (Eur)

Per metus įgytas stažas (metais)

Per metus įgyti apskaitos vienetai

(taškai)

200

2 400

0,242*

0,11

300

3 600

0,32*

0,16

924 (MMA)

11 088

1

0,49

1 000

12 000

1

0,53

1 902,70 (VDU)

22 832,40

1

1

2 000

24 000

1

1,05

5 000

60 000

1

2,63

7 000

84 000

1

3,68

* Jei darbdavys nesumokėjo papildomos įmokos iki MMA.

 

PENSIJOS APSKAIČIAVIMO PAVYZDYS: 

 

Sukauptas stažas

Sukaupti taškai

Bazinis pensijos dydis Taško vertė

2022 m. paskirta pensija

10

9

 

 

 

 

 

 

 

269,77 Eur

 

 

 

 

 

 

 

6,38 Eur

0 (neįgytas minimalus stažas)

16

10

269,77 + 63,80 =

333,57 Eur

33,5 (būtinasis stažas 2024 m.)

19

269,77 + 121,22 =

390,99 Eur

33,5 (būtinasis stažas 2024 m.)

38

269,77 + 242,44 =

512,21 Eur

38

38

306,00 + 242,44 =

548,65 Eur

42

38

338,22 + 242,44 =

580,65 Eur

42

72

338,22 + 459,36 =

797,58 Eur

45

225

362,38 + 1 435,50 =

1 797,88 Eur


Pavyzdys: Bendroji dalis: 269,77 Eur;  Individualioji dalis: 6,38 x 19 = 121,22 Eur.

Atnaujinimo data: 2023-12-18

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!