Spausdinti
atgal Lietuvos profesijų klasifikatorius
Informuojame, kad nuo 2013 m. lapkričio 1 d. teikiant informaciją apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (t.y. teikiant 1-SD pranešimą), bus privalu pateikti duomenis apie apdraustojo asmens profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.
 
Duomenis apie visų esamų apdraustųjų asmenų profesijas privalu pateikti nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. kovo 1 dienos, užpildant 14-SD pranešimą apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.
 
Profesija suprantama kaip atliekamą darbą, o ne asmenį (jo turimą išsilavinimą ar kvalifikaciją) apibūdinanti charakteristika (pavyzdžiui teisininko išsilavinimą turintis žmogus dirba vairuotoju, tokiu atveju profesijų klasifikatoriuje nurodome keturženklį vairuotojo kodą - 8322). Nurodant profesiją į atitinkamą pranešimo laukelį keturženklį profesijų pogrupio kodą (pvz. automobilio vairuotojo kodas pagal profesijų klasifikatorių yra 8322 03, tačiau klientui reikia nurodyti tik pirmus keturis skaitmenis 8322). pagal Ūkio ministerijos tvarkomą Lietuvos profesijų klasifikatorių galima rasti ČIA. Naudojantis profesijų klasifikatoriumi rekomenduojame naudotis aktualia redakcija (LPK 2012 galioja nuo 2013.03.06).
 
Teikti duomenis apie apdraustųjų profesijas privalu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1232 (Žin., 2012, Nr. 119-5989). Atnaujintą 1-SD pranešimo formą ir 14-SD pranešimo formą galite rasti ČIA.
 
Kaip pateikti duomenis apie darbuotojo profesiją per EDAS?   
 
 
Prireikus daugiau informacijos, kviečiame skambinti į „Sodros“ informacijos centrą, telefonu 1883 arba (+370) 5 250 08 83.