Kaip-idarbinti-asmeni.png

Pasikeitimai nuo 2018 m. sausio 1 d. turintiems įdarbintų asmenų.

Darbdaviai už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia minimalios mėnesinės algos, turės sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo ne mažesnių pajamų nei MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur.. Taip bus užtikrinima, kad net ir mažiausias pajamas gaunantys darbuotojai turės galimybę sukaupti metų stažą ir gauti visas socialines garantijas.

Įmokų „grindys“ nesusijusios su etatais ir nepriklauso nuo to, ar žmogus dirba pilnu ar puse etato. Jos priklauso nuo atlyginimo.

Darbdaviui nėra įpareigojimo mokėti bent minimalią algą. Svarbu, kad socialinio draudimo įmokos būtų priskaičiuotos nuo ne mažesnės nei minimalios algos. Pavyzdžiui, jeigu darbdavys darbuotojui moka pusę minimalios algos – 190 (200 – kitais metais) eurų tai jis turėtų primokėti 60 eurų socialinio draudimo įmokų.

 

   Išimtys taikomos tik darbuotojams iki 24-erių metų; pensininkams ir prarasto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams bei dirbantiems daugiau nei pas vieną darbdavį. Taip siekiama jaunimui padėti lengviau įsilieti į darbo rinką, derinti mokslus ir darbą – jie dar turės laiko sukaupti stažą ir užsitikrinti socialines garantijas, o pensijų gavėjams stažas nebeaktualus.

  Nuo 2018-01-01 netaikomas padidintas nedarbo draudimo tarifas asmenims, dirbantiems pagal terminuotas laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams ir sezoninio darbo sutartis.

         Registre automatiniu būdu bus pakeistas VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifas nurodytiems apdraustiesiems asmenims, draudėjams pateikus SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimus už 2017 m. gruodžio mėnesį ir įrašius jų duomenis į Registrą (2018-01-20).

         Draudėjai, iki 2018-01-20 turintys teikti 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimą apie nurodytų apdraustųjų draudimo pabaigą sausio mėnesį, turi atlikti veiksmus:

- pateikti 2-SD pranešimą apie draudimo pabaigą 2017-12-31, nurodant priežastį 99 - kiti atvejai, draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumas už 2017 m. gruodžio mėn. (su padidintu nedarbo draudimo tarifu 3,2 proc.);

- pateikti 1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti. pranešimą apie draudimo pradžią 2018-01-01, nurodant priežastį 99 - kiti atvejai, (su nepadidintu nedarbo draudimo tarifu 1,4 proc.);

- pateikti 2-SD pranešimą apie faktinę draudimo pabaigą, nurodant atleidimo pagrindą, draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumas už 2018 m. sausio mėn. (su nepadidintu nedarbo draudimo tarifu 1,4 proc.).


„Sodros“ duomenimis, šie pokyčiai palies apie 150 tūkst. darbuotojų – maždaug 14 proc. visų dirbančiųjų Lietuvoje. Tiek žmonių pajamos, nuo kurių mokamos socialinio draudimo įmokos, nesiekia minimalios algos.

Atnaujinimo data: 2018-01-12

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!