Gyventojams, darbdaviams (draudėjams), pensijų bei kompensacijų gavėjams, pašalpų gavėjams teikiamos paslaugos

 

Bendros paslaugos (visiems „Sodros“ klientams)

Paslaugos eilės numeris

Paslauga

Paslaugos aprašymas Paslaugos teikimo schema

1.

Konsultavimas įvairiais socialinio draudimo klausimais

(administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

2.

Skundų nagrinėjimas

 (administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

3.

Pranešimų ir prašymų nagrinėjimas

 (administracinė paslauga)

Aprašymas   Schema 

4.

Pažymų išdavimas

 (administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

5.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų teikimas pagal sutartis 

(administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

6.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų teikimas pagal vienkartinius paklausimus 

(administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

7.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą yra laikomi viešais, teikimas

(administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema  

8.

Seminarų organizavimas

(administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 
Suskleisti
Paslaugos gyventojams (apdraustiesiems)

Paslaugos eilės numeris

Paslauga

Paslaugos aprašymas Paslaugos teikimo schema

1.

Asmens socialinio draudimo numerio suteikimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

2.

Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms sutarties (toliau – draudimo sutartis) sudarymas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

3.

Profesinę veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje atliekančių profesinių mokyklų mokinių, aukštųjų mokyklų studentų bei asmenų, teritorinių darbo biržų siųstų profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai (toliau - praktikantai), asmenų, kurie mokosi pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje pagal profesinio mokymo programas (kursantų), vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ir pasirašiusių stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantų) arba atliekančių karo tarnybą studijuojant karo mokymo įstaigoje (kariūnų),  valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis vykdymas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 
4.

Asmenų, atliekančių savanorišką praktiką, valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis vykdymas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

5.

Asmenų, auginančių vaiką iki trejų metų, draudimas valstybės lėšomis

Aprašymas   Schema 

6.

Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkų ir vienuolių draudimo valstybės lėšomis vykdymas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 
7.

Meno kūrėjo statusą turinčių asmenų valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis vykdymas

Aprašymas  Schema 

8.

Asmenų, slaugančių neįgalų asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, draudimas valstybės lėšomis

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

9.

Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karių ir asmenų, atliekančių alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą draudimas valstybės lėšomis

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

10.

Nesukakusių senatvės pensijos amžiaus ir neturinčių draudžiamųjų pajamų, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktinių, draudimo valstybės lėšomis vykdymas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

11.

Pensijų kaupimo sutarčių duomenų tvarkymas Pensijų kaupimo sutarčių registre

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

12.

Pensijų kaupimo dalyvių kaupiamųjų pensijų įmokų apskaičiavimas ir pervedimas į kaupiamuosius pensijų fondus

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

13.

Pensinių teisių perkėlimas vykdant Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

14.

E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formos pažymų, A1 pažymėjimo išdavimas

(administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

15.

E 104 LT formos pažymos išdavimas ir tarpininkavimas, gaunant E 104 formos pažymą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos

(administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 
Suskleisti
Paslaugos draudėjams (darbdaviams)

Paslaugos eilės numeris

Paslauga

Paslaugos aprašymas Paslaugos teikimo schema

1.

Draudėjo kodo suteikimas

(administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

2.

Draudėjų teikiamų pranešimų apie apdraustuosius priėmimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

3.

Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

4.

Draudėjų finansinių ataskaitų formavimas ir jų tikslinimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 
5.

Valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

6.

Delspinigių, apskaičiuotų už pavėluotai sumokėtas socialinio draudimo įmokas, išieškojimo laiko atidėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas   Schema 

7.

Atleidimas nuo delspinigių, apskaičiuotų už pavėluotai sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

8.

Baudų, paskirtų už neteisėtai sumažintas valstybinio socialinio draudimo įmokas, sumokėjimo laiko atidėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas   Schema 

9.

Atleidimas nuo baudų, paskirtų už neteisėtai sumažintas valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

10.

Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių grąžinimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

11.

Draudėjų priskyrimas atitinkamai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų grupei

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  -------------------

12.

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių pardavimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  --------------------
Suskleisti
Išmokų gavėjams

Paslaugos eilės numeris

Paslauga

Paslaugos aprašymas Paslaugos teikimo schema

1.

Ligos išmokų skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

Schema 

2.

Motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

3.

Profesinės reabilitacijos išmokų skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

4.

Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos išmokų, netekto darbingumo vienkartinių ir periodinių kompensacijų, vienkartinių ir periodinių draudimo išmokų apdraustajam mirus skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

5.

Žalos atlyginimo vienkartinių ir periodinių netekto darbingumo kompensacijų, žalos atlyginimo maitintojo netekimo atveju (pagal Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinąjį įstatymą) skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

6.

Draudimo sumų, mokėtinų valstybės lėšomis draudžiamiems asmenims ar jų šeimos nariams, nukentėjus dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, apskaičiavimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

7.

E115, E116, E117, E118 formos pažymų išdavimas

(administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

8.

Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

9.

Nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga) 

Aprašymas

 

Schema

 

10. Ilgalaikio darbo išmokų skyrimas ir mokėjimas

Aprašymas

 

Schema

 

11. Dalinio darbo išmokų skyrimas ir mokėjimas

Aprašymas

 

Schema

 

12. Išmokų iš Garantinio fondo skyrimas ir mokėjimas

Aprašymas

 

Schema

 

13. Vaikų išlaikymo išmokų skyrimas ir mokėjimas

Aprašymas

Schema

14. Centrinės institucijos funkcijų vykdymas pagal 2017 m. HAGOS konvenciją dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo ir Europos tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bedradarbiavimo išlaikymo prievolių

Aprašymas

Schema

Suskleisti
Pensijų ir kompensacijų gavėjams

Paslaugos eilės numeris

Paslauga

Paslaugos aprašymas Paslaugos teikimo schema

1.

Socialinio draudimo pensijų (senatvės, išankstinės senatvės, netekto darbingumo, našlių, našlaičių) skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

2.

Socialinio draudimo pensijų dydžių (senatvės, išankstinės senatvės, ištarnauto laiko, netekto darbingumo (invalidumo), našlių, našlaičių (maitintojo netekimo)) tikslinimas, paskirtų pensijų, kompensacijų mokėjimo aplinkybių ir mokėjimo būdo keitimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

3.

Mokslininkų valstybinės pensijos skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

4.

Nukentėjusių asmenų valstybinių pensijos skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

5.

Prašymų skirti valstybinę našlių ir našlaičių pensiją už mirusį I ar II laipsnių valstybinės pensijos gavėją priėmimas ir paskirtų I ar II laipsnių valstybinių, personalinių pensijų ir valstybinių našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

6.

Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

7.

Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

8.

Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

9.

Išmokos skyrimas, apskaičiavimas ir mokėjimas asmeniui, laidojančiam socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos ir/ar kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas gavėją

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

10.

Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas ir keitimas

(administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

11.

Pensininkui apskaičiuotų pensijų sumų, asmeniui apskaičiuotų kompensacinės išmokos profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniam darbuotojui sumų, rentos buvusiam sportininkui sumų, kurios asmeniui priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokėjimas gavėjo įpėdiniams

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

12.

Duomenų, pagal asmens pateiktus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą  įrodančius dokumentus, kaupimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas   Schema 

13.

Pensijų skyrimas ir mokėjimas, įgyvendinant Europos Sąjungos aktus, tarptautines sutartis ir susitarimus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius migruojančių asmenų socialinę apsaugą

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 

14.

Paskirtų kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams bei rentų buvusiems sportininkams mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 
15.

Specialiųjų tyrimų tarnybos, Krašto apsaugos ministerijos ir Valstybės saugumo departamento paskirtų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mokėjimas

Aprašymas   Schema     
16.

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimas ir mokėjimas pareigūnams, paskiausiai tarnavusiems vidaus reikalų sistemoje, o jiems mirus – jų šeimos nariams

Aprašymas  Schema 
17.

Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų, I ir II laipsnių valstybinių bei nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensuojamųjų sumų apskaičiavimas ir mokėjimas bei pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensuojamųjų sumų mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas  Schema 
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-06-25
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!