Sužinokite, kokius aukcionus vykdo „Sodra“.

 

Aukcionai Klaipėdoje

Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - Fondas) valdybos Klaipėdos skyrius skelbia turto pardavimo tiesioginį viešąjį prekių aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks 2017 m. vasario 27 d. 10.00 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 403 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje. Su išsamiu parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis turto pardavimo kainomis galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Antrasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas pirmajame aukcione, vyks 2017 m. kovo 15 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Su antrajame aukcione parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis turto pardavimo kainomis bus galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Trečiasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas antrajame aukcione, vyks 2017 m. kovo 31 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Su trečiajame aukcione parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis turto pardavimo kainomis bus galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje, 2017 m. vasario 22, 23, 24 d. prieš pirmąjį aukcioną, 2017 m. kovo  10, 13, 14 d. prieš antrąjį aukcioną, 2017 m. kovo 28, 29, 30 d., prieš trečiąjį aukcioną, Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus darbo laiku. Atsakingas už turtą asmuo: Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Rimgaudas Butkevičius, 106 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėda, mob. 8 611 32 905, el. paštas rimgaudas.butkevicius@sodra.lt .

Dalyvauti aukcione turi teisę asmuo, užsiregistravęs aukciono dalyviu ir turintis dalyvio bilietą. Asmenims, pageidaujantiems žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną, sąlygų nėra.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio asmens/notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 8.45 val. iki 9.45 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 119 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėda.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per tris darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos ir jį pasiima per tris darbo dienas nuo atsiskaitymo dienos.

Aukciono rengėjas už aukcione parduoto turto kokybę neatsako.  

Informuojame, kad parduodamam turtui atitikties sertifikatai ir registravimas valstybės registruose neprivalomi, tretieji asmenys teisių į jį neturi.

AUKCIONE PARDUODAMAS TURTAS >>

Suskleisti
Aukcionai Utenoje

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą aukcioną. Aukcione bus parduodama  kompiuterinė technika ir kita biuro įranga.

 

Susipažinti su II aukcione parduodamo turto sąrašu ir  pardavimo kainomis >>

 

Aukcionas vyks 2017 m. birželio 8 dieną, 9.00 val., salėje (2 aukšte), adresu Aušros g. 45, Utena.

 

Neįvykus aukcionui arba nepardavus viso turto bus skelbiamas antrasis (pakartotinis) aukcionas, kuris vyks tuo pačiu adresu 2017 m. birželio 14 d., 9.00 val. Su antrajame (pakartotiniame) aukcione parduodamo turto sąrašu ir pardavimo kainomis susipažinti interneto svetainėje http://www.sodra.lt/., skyriuje ,,Aukcionai“.

 

Parduodamo turto apžiūra vyks Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ir jam priklausančių poskyrių patalpose (turto buvimo vieta nurodyta parduodamo turto sąraše) nuo 10.00 iki 12.00 val., 2017 m. birželio 5, 6, 7 dienomis, (neįvykus ar nepardavus turto pirmame aukcione) tuo pačiu laiku  2017 m. birželio 9, 12, 13 dienomis.

 

Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.

 

Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 8.00 val. iki 9.00 val. aukščiau nurodytu adresu, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

 

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo. Nupirktą turtą aukciono laimėtojai atsiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo.

 

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją  neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir /ar kokybės neturi ir ateityje neturės.

Dalyvavimas aukcione dalyviams ir žiūrovams nemokamas.

 

Atsakingas asmuo -  Informacinių sistemų skyriaus vedėjas Erlandas Barzda.

Informacija tel. (8-389) 70 097 arba faksu (8-389) 62071, el. p. Erlandas.barzda@sodra.lt.

Suskleisti
Aukcionai Marijampolėje

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks 2017 m. gegužės 19 d. 10 val. adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, salėje Nr. 322. Su aukciono vykdymo taisyklėmis, parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis pardavimo kainomis bei kainos didinimo intervalu galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Turtą apžiūrėti galima tris darbo dienas prieš aukcioną – 2017 m. gegužės 16-18 dienomis. Informaciją apie parduodamą turtą teikia:

1.  Sąrašo Eil. Nr. 1-37 –  Informacinių sistemų skyriaus vedėja Vida Čėplienė, A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė 316 kab., tel. 8 610 44572, el. paštas Vida.Cepliene@sodra.lt .

2.  Sąrašo Eil. Nr. 43-46 – Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas Ovidijus Kravčenka, Maironio g. 6, Vilkaviškis 110 kab., tel. 8 342 20945, el. paštas Ovidijus.Kravcenka@sodra.lt ;

3. Sąrašo Eil. Nr. 47-56 – Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Matusa, Kęstučio g. 2, Šakiai, kab. 301, tel. 8 345 60255, el. paštas Darius.Matusa@sodra.lt .

4. Sąrašo Eil. Nr. 38-42  – Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Arvydas Juknelis, A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė 113 kab., tel. 8 645 53177, el. paštas Arvydas.Juknelis@sodra.lt .

Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 9 val. iki 10 val. salėje Nr. 322 adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė. Dalyvis privalo turėti asmens dokumentą arba įmonės vadovo ar notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Antrasis aukcionas (nepardavus turto) vyks tuo pačiu adresu 2017 m. gegužės 25 d. 10 val. Trečiasis aukcionas (nepardavus turto) vyks 2017 m. birželio 1 d. 10 val. Ketvirtasis aukcionas (nepardavus turto) vyks  2017 m. birželio 14 d. 10 val. Penktasis aukcionas (nepardavus turto) vyks 2017 m. birželio 20 d. 10 val.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma sumokant į aukciono rengėjo sąskaitą banke, nurodant mokamą sumą ir pažymint mokėjimo paskirtį „Už aukcione nupirktą turtą“:

Rekvizitai:   

  • Gavėjas – VSDFV Marijampolės skyrius,
  • Įmonės kodas 188677622;
  • Gavėjo bankas – AB DnB bankas,
  • Banko kodas 40100;
  • Sąskaitos Nr. – LT354010040800011326.

Teisė į nupirktą turtą įgyjama sumokėjus reikiamą sumą banke ir pateikus mokėjimą patvirtinantį dokumentą per 3 darbo dienas, adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, 315 kab. Nupirktą turtą laimėtojas pasiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. 

 

PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS >>

Suskleisti
Aukcionai Alytuje

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną.

Aukcionas vyks 2017 m. rugpjūčio 9 d. 10.00 val. adresu Jotvingių g. 10-2, Alytus.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti tris darbo dienas prieš aukcioną turto buvimo vietose. Informaciją teikia Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Bieliauskas, tel. Nr. (8 315) 69052, el. p. darius.bieliauskas@sodra.lt

Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.

Neįvykus pirmajam aukcionui arba nepardavus turto, antrasis, trečiasis ir ketvirtasis aukcionai vyks atitinkamai 2017 m. rugpjūčio 23 d., 2017  m. rugsėjo 6 d., 2017  m. rugsėjo 25 d.  10 val. tuo pačiu adresu.

Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 9.00 val. iki 10.00 val. aukščiau nurodytu adresu, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo ar notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir /ar kokybės neturi ir ateityje neturės.

Dalyvavimas nemokamas.

AUKCIONE PARDUODAMAS TURTAS >>

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-07-24
Ar informacija naudinga?