Aukcionai Marijampolėje

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS VIEŠO AUKCIONO SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks 2018 m. rugpjūčio 6 d. 10 val. adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, salėje Nr. 322.

Turtą apžiūrėti galima per tris darbo dienas – 2018 m. liepos 18-20 dienomis. Informaciją apie parduodamą turtą teikia:

 

 1.  Sąrašo Eil. Nr. 1-30 ir Nr. 35-36 –  Informacinių sistemų skyriaus vedėja Vida Čėplienė, A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė 316 kab., tel. 8 610 44572, el. paštas Vida.Cepliene@sodra.lt .

 

2.  Sąrašo Eil. Nr. 31-34 – Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas Ovidijus Kravčenka, Maironio g. 6, Vilkaviškis 110 kab., tel. 8 342 20945, el. paštas Ovidijus.Kravcenka@sodra.lt.

 

3. Sąrašo Eil. Nr. 37-82 – Klientų aptarnavimo skyriaus Šakių poskyrio vedėjas Darius Matusa, Kęstučio g. 2, Šakiai, kab. 104, tel. 8 612 56783, el. paštas Darius.Matusa@sodra.lt .

 

Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 9 val. iki 10 val. salėje Nr. 322 adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė. Dalyvis privalo turėti asmens dokumentą arba įmonės vadovo ar notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Antrasis aukcionas (nepardavus turto) vyks tuo pačiu adresu 2018 m. rugpjūčio 13 d. 10 val. Trečiasis aukcionas (nepardavus turto) vyks 2018 m. rugpjūčio 20 d. 10 val. Ketvirtasis aukcionas (nepardavus turto) vyks  2018 m. rugpjūčio 27 d. 10 val.

 

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma sumokant į aukciono rengėjo sąskaitą banke, nurodant mokamą sumą ir pažymint mokėjimo paskirtį „Už aukcione nupirktą turtą“:

 

Rekvizitai:    Gavėjas – VSDFV Marijampolės skyrius, įmonės kodas 188677622;                   

                      Gavėjo bankas – AB DnB bankas, banko kodas 40100;

                      Sąskaitos Nr. – LT354010040800011326.

 

Teisė į nupirktą turtą įgyjama sumokėjus reikiamą sumą banke ir pateikus mokėjimą patvirtinantį dokumentą per 3 darbo dienas, adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, 315 kab. Nupirktą turtą laimėtojas pasiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

 

PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS >>

 

Suskleisti
Aukcionai Šilalėje

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

ŠILALĖS SKYRIAUS SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šilalės skyrius skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną (toliau – aukcionas). Aukciono metu bus parduodamas nusidėvėjęs, netinkamas naudoti turtas (toliau – Turtas). Turto sąrašas su pradinėmis pardavimo kainomis ir pardavimo sąlygomis  pridedamas.

 Aukcionas vyks 2018 m. rugpjūčio 17 d. 9.30 val. VSDFV Šilalės skyriuje, adresu Kovo 11-osios g. 17, Šilalė, II aukštas, 232 kab. Pakartotinis (II) aukcionas (neįvykus pirmajam arba nepardavus Turto) vyks 2018 m. rugpjūčio 23 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu. Antras pakartotinis (III) aukcionas (neįvykus pakartotiniam arba nepardavus Turto) vyks 2018 m. rugpjūčio 29 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu. Parduodamą Turtą galima apžiūrėti VSDFV Šilalės skyriuje aukščiau nurodytu adresu  tris darbo dienas prieš kiekvieną aukcioną. Turto apžiūrėjimas galimas nuo 8:00 val. iki 15:00 val. iš anksto suderinus su atsakingais asmenimis: Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas Marijus Kiudys, tel. 8 449 70042, Ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Misienė, tel. 8 656 86165. Aukciono dienomis turto apžiūrėjimas vykdomas nebus.

Aukcione turės teisę dalyvauti tik užsiregistravę dalyviai. Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 9:00 val. iki 9:30 val. VSDFV Šilalės skyriuje aukščiau nurodytu adresu.

Registruodamasis aukciono dalyvis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei juridinio asmens (jei atstovauja juridinį asmenį) arba notaro (jei atstovauja fizinį asmenį) patvirtintą įgaliojimą.

Už aukcione įsigytą Turtą atsiskaitoma per tris darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos, mokėjimo pavedimu į VSDFV Šilalės skyriaus atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT584010044500030904, esančią banke Luminor Bank AB.

Teisė į nupirktą Turtą įgyjama VSDFV Šilalės skyriui gavus informaciją apie sumokėjimą už įsigytą turtą.

Įsigytą Turtą aukciono laimėtojas pasiima per 3 darbo dienas po informacijos apie sumokėjimą už Turtą gavimo VSDFV Šilalės skyriuje dienos.

VSDFV Šilalės skyrius už aukcione parduodamo Turto kokybę bei komplektaciją neatsako ir pretenzijų nepriima. VSDFV Šilalės skyrius negarantuoja, kad nėra paslėptų parduodamo Turto trūkumų, neatsako už paslėptus parduodamo Turto trūkumus, jeigu tokie būtų nustatyti. Aukciono dalyvis, dalyvavimu aukcione patvirtina, kad jis sutinka su aukciono sąlygomis, apžiūrėjo Turtą iki aukciono pradžios ir jokių pretenzijų dėl Turto būklės, kokybės ir/ar komplektacijos neturi ir ateityje neturės.

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Rimkuvienė, tel. (8 449) 77 108.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-07-25
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!