Aukcionai Šiauliuose

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS

SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius skelbia 2005 m. gamybos automobilio „FORD Mondeo“, variklio darbinis tūris 1,8 l, kuro rūšis - benzinas, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti pardavimo viešąjį aukcioną, Pradinė automobilio su kuro bake esančiu 11,43 l benzino pardavimo kaina - 1700 Eur.

Aukcionas vyks 2018 m. lapkričio 12 d. 1000 val. adresu: Dariaus ir Girėno g. 32, Radviliškyje, salėje I a. Parduodamą automobilį apžiūrėti galima aukščiau nurodytu adresu 2018 m. lapkričio 7-9 dienomis nuo 900 iki 1100 val. Informaciją teikia Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Gediminas Steponas, tel.: 8 698 56795.

Su parduodamo automobilio kaina galima susipažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos interneto svetainėje www.sodra.lt, bei informaciniame stende Dariaus ir Girėno g. 32, Radviliškyje.

Neįvykus aukcionui arba nepardavus automobilio, antrasis aukcionas tuo pačiu adresu vyks 2018 m. lapkričio 19 d. 1000 val. 

Neįvykus antrajam aukcionui arba nepardavus automobilio, trečiasis aukcionas tuo pačiu adresu vyks 2018 m. lapkričio 26 d. 1000 val. 

Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 930 iki 1000 val., aukščiau nurodytu adresu, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma AB SEB banke per 3 darbo dienas. Teisė į nusipirktą turtą įgyjama sumokėjus reikiamą sumą banke ir pateikus dokumentą, patvirtinantį mokėjimą, adresu Dariaus ir Girėno g. 32, Radviliškis, 108 kab. Rūtai Kablienei. Nupirktą turtą aukciono laimėtojas atsiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Suskleisti
Aukcionai Kaune

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 2018 m. lapkričio 15 d. 14.00 val. adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 301 kab., ketvirtajame viešajame prekių aukcione parduoda turtą -  roletus.

Parduodamo turto sąrašas pridedamas.

Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 % pradinės pardavimo kainos.

Aukciono dalyviai registruojami 2018 m. lapkričio 15 d. nuo 13.30 val. adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 301 kab. Aukciono dalyviai su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei atstovaujamas juridinis asmuo -  ir įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį.

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 2018 m. lapkričio 12, 13, 14 d. prieš ketvirtąjį aukcioną Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus darbo laiku. Kontaktinis asmuo – Ūkio skyriaus vedėjas Algis Paukštys, tel. 8-37 395244, el. p. algis.paukstys@sodra.lt.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos.

Suskleisti
Aukcionai Klaipėdoje

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

KLAIPĖDOS SKYRIAUS SKELBIMAS

Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) valdybos Klaipėdos skyrius skelbia turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną (toliau – aukcionas). Su išsamiu parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis pardavimo kainomis galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Turto sąrašas.

Aukcionas vyks 2018 m. spalio 22 d. 9.30 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 403 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje.

Antrasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas pirmajame aukcione, vyks 2018 m. lapkričio 5 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.

Trečiasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas antrame aukcione, vyks 2018 m. lapkričio 19 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu Smiltelės g. 12A, Klaipėda, Kvietinių g. 9A, Gargždai 2018 m. spalio 17, 18, 19 d. prieš pirmąjį aukcioną, 2018 m. spalio 30, 31 d., lapkričio 2 d. prieš antrąjį aukcioną, 2018 m. lapkričio 14, 15, 16 d. prieš trečiąjį aukcioną Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus darbo laiku kreipiantis į Informacinių sistemų skyriaus vedėją Arvydą Jurgelevičių, 123 kab. Smiltelės g. 12A, Klaipėda, tel. 8 46 312386, el. paštas arvydas.jurgelevicius@sodra.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę dalyviai, registruodamiesi aukciono dalyviais ir gavę viešojo aukciono dalyvio bilietą. Asmenims, pageidaujantiems žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną, sąlygų nėra.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio asmens/notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 8.15 val. iki 9.15 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 119 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėda.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per tris darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos ir jį pasiima per tris darbo dienas nuo atsiskaitymo dienos.

Aukciono rengėjas už aukcione parduoto turto kokybę neatsako. 

Informuojame, kad parduodamam turtui atitikties sertifikatai ir registravimas valstybės registruose neprivalomi; tretieji asmenys teisių į jį neturi.

Suskleisti
Aukcionai Panevėžyje

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PANEVĖŽIO SKYRIAUS SKELBIMAS

                                                                                 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius skelbia materialaus turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2018 m. lapkričio 12 d. 1000 val. adresu: Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje, administracinio pastato rūsio koridoriaus 068 patalpoje. Su parduodamo turto sąrašu ir kainomis galite susipažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos interneto svetainėje www.sodra.lt bei informaciniame stende Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje. Parduodamą turtą apžiūrėti galima anksčiau nurodytu adresu 2018 m. lapkričio  7, 8, 9 dienomis nuo 900 iki 1100 val. Informaciją teikia Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Laimonas Statkevičius, tel.: (8 45) 443451, 8 646 90265, el.p. laimonas.statkevicius@sodra.lt

Neįvykus aukcionui arba nepardavus turto, 2018 m. lapkričio  19 d. 1000 val. tuo pačiu adresu vyks antrasis aukcionas.

Neįvykus antrajam aukcionui arba nepardavus turto, 2018 m. lapkričio  26 d. 1000 val. tuo pačiu adresu vyks trečiasis aukcionas. 

Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 930 iki 1000 val., anksčiau nurodytu adresu, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo, pinigus sumokant į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT484010041200032108 AB Luminor banke. Nupirktą turtą aukciono laimėtojai atsiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Suskleisti
Aukcionai Vilniuje

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

     PRIE  SOCIALINĖS  APSAUGOS IR DARBO  MINISTERIJOS

S K E L B I M A S

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės  apsaugos ir darbo  ministerijos (toliau – Fondo valdyba) skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo viešą  tiesioginį aukcioną (toliau – aukcionas). Su aukciono vykdymo taisyklėmis, parduodamo turto sąrašu, pradinėmis pardavimo kainomis bei kainos didinimo intervalu galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Pirmasis aukcionas įvyks 2018 m.  gruodžio 4 d. 10 val. adresu Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius.

Turtą apžiūrėti galima tris darbo dienas prieš kiekvieną  aukcioną  10 - 12 val. ir 13-16 val. adresu Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius. Informaciją apie parduodamą turtą teikia Ūkio valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Krištopaitis, Konstitucijos pr. 12-101, kab. 234, tel. (8-5) 273 4735, 8688 31065.

Nepardavus turto pirmajame aukcione, antrasis vyks 2018 m. gruodžio 11 d.

Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 9.30 val. iki 10 val. adresu: Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius. Dalyvis privalo turėti asmens dokumentą arba įmonės vadovo ar notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos.

Nupirktą turtą laimėtojas pasiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo gavimo.

Aukciono rengėjas negarantuoja ir neatsako už paslėptus parduodamo turto trūkumus. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki aukciono ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir/ar kokybės neturi.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-11-14
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!