Aukcionai Šiauliuose

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS

SKELBIMAS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius skelbia pripažinto nereikalingo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2018 gegužės 28 d. 10.30 val. adresu Ežero g.17,  antras aukštas, salė  226.

Aukcione parduodamas turtas

Antrasis aukcionas (nepardavus turto) vyks tuo pačiu adresu  2018 m. birželio 4 d. 10.30 val. Trečiasis aukcionas vyks 2018 m. birželio 8 d. 10.30 val.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 gegužės 23, 24, 25 dienomis.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą, bus vykdoma prieš aukcioną nuo 10.00 val.

Už  nupirktą turtą atsiskaitoma AB SEB banke pagal aukciono metu pateiktą pažymą.

Teisė į nupirktą turtą įgyjama sumokėjus reikiamą sumą banke per 3 darbo dienas ir pateikus dokumentą, patvirtinantį mokėjimą, adresu Ežero g.17, Šiauliai, 123 kab. Algiui Balčiūnui. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingi už aukcioną asmenys:

219 kab. Nijolė Kontrimienė.  Teirautis darbo metu tel. (8-41) 52 59 49.

225 kab. Vilchelmina Pipinienė.  Teirautis darbo metu tel. (8-41) 38 34 83.


VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS KELMĖS POSKYRIO

SKELBIMAS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus Kelmės poskyris  skelbia pripažinto nereikalingo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2018 gegužės 28 d. 10.30 val. adresu Vytauto Didžiojo g. 88,  II antras aukštas, salė 206.

Aukcione parduodamas turtas

Antrasis aukcionas (nepardavus turto) vyks tuo pačiu adresu  2018 m. birželio 4 d. 10.30 val. Trečiasis aukcionas vyks 2018 m. birželio 8 d. 10.30 val.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 gegužės 23, 24, 25 dienomis.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą, bus vykdoma prieš aukcioną nuo 10.00 val.

Už  nupirktą turtą atsiskaitoma AB SEB banke pagal aukciono metu pateiktą pažymą.

Teisė į nupirktą turtą įgyjama sumokėjus reikiamą sumą banke per 3 darbo dienas ir pateikus dokumentą, patvirtinantį mokėjimą, adresu Vytauto Didžiojo g. 88, Kelmė, 211 kab. Daliai Krasuckienei. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingas už aukcioną asmuo:

201 kab. Ramūnas Maziliauskas.  Teirautis darbo metu tel. (8-427) 61155.


VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS JONIŠKIO POSKYRIO

SKELBIMAS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius Joniškio poskyris skelbia pripažinto nereikalingo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2018 gegužės 28 d. 10.30 val. adresu Livonijos g.19A,  pirmas aukštas, 111 kab.

Aukcione parduodamas turtas

Antrasis aukcionas (nepardavus turto) vyks tuo pačiu adresu  2018 m. birželio 4 d. 10.30 val. Trečiasis aukcionas vyks 2018 m. birželio 8 d. 10.30 val.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 gegužės 23, 24, 25 dienomis.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą, bus vykdoma prieš aukcioną nuo 10.00 val.

Už  nupirktą turtą atsiskaitoma AB SEB banke pagal aukciono metu pateiktą pažymą.

Teisė į nupirktą turtą įgyjama sumokėjus reikiamą sumą banke per 3 darbo dienas ir pateikus dokumentą, patvirtinantį mokėjimą, adresu Livonijos g.19A, Joniškis, 306 kab.

 Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingi už aukcioną asmenys:

                       111 kab. Jonas Volodzė. Teirautis darbo metu tel. (8-426) 61183.

                       102 kab. Violeta Tuomienė. Teirautis darbo metu tel. (8-426) 61183.


 

 

 

 

 

 

Suskleisti
Aukcionai Utenoje

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus

SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą aukcioną. Aukcione bus parduodama  kompiuterinė technika ir kita biuro įranga.

 Susipažinti su parduodamo turto sąrašu ir  pardavimo kainomis.

Aukcionas vyks 2018 m. birželio 5 dieną, 9.00 val., salėje (2 aukšte), adresu Aušros g. 45, Utena.

Neįvykus aukcionui arba nepardavus viso turto bus skelbiamas antrasis (pakartotinis) aukcionas, kuris vyks tuo pačiu adresu 2018 m. birželio 11 d., 9.00 val. nepardavus viso turto antrajame aukcione bus skelbiamas trečiasis (pakartotinis) aukcionas, kuris vyks tuo pačiu adresu 2018 m. birželio 18 d., 9.00 val.

Parduodamo turto apžiūra vyks Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ir jam priklausančių poskyrių patalpose (turto buvimo vieta nurodyta parduodamo turto sąraše) nuo 10.00 iki 12.00 val., 2018 m. gegužės 31, birželio 1, 4 dienomis, (neįvykus ar nepardavus turto pirmame aukcione) tuo pačiu laiku  2018 m. birželio 6, 7, 8 dienomis, (neįvykus ar nepardavus turto antrame aukcione) tuo pačiu laiku  2018 m. birželio 13, 14, 15 dienomis.

Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.

Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 8.00 val. iki 9.00 val. aukščiau nurodytu adresu, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo. Nupirktą turtą aukciono laimėtojai atsiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją  neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir /ar kokybės neturi ir ateityje neturės.

Dalyvavimas aukcione dalyviams ir žiūrovams nemokamas.

 

Atsakingas asmuo -  Informacinių sistemų skyriaus vedėjas Erlandas Barzda.

Informacija tel. (8-389) 70 097 arba faksu (8-389) 62071, el. p. Erlandas.barzda@sodra.lt.

Suskleisti
Aukcionai Mažeikiuose

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MAŽEIKIŲ SKYRIAUS
PENKTASIS SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius skelbia pakartotiną  (penktąjį, sumažinus nuomos kainą) laikinai nenaudojamų  130,3 m2 bendro ploto (kabinetinis plotas 102,4 m2)   administracinių patalpų  viešąjį nuomos konkursą. Nuomojamos administracinės patalpos  yra  adresu Šaulių g. 7-1, Skuode.

 

Susipažinti su administracinių patalpų viešojo nuomos konkurso sąlygomis >>

 

Konkurso dalyviai registruojami VSDFV Mažeikių skyriuje adresu Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai, 229 kab. ir VSDFV Mažeikių skyriaus Skuodo klientų aptarnavimo poskyryje, adresu Šaulių g. 7, Skuodas 208 kab.:

 

 • 2018 m. gegužės 11 d.   /    nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15 val.
 • 2018 m.  gegužės 14 d.    /   nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val.

 

Ketvirtasis  viešasis nuomos konkursas vyks 2018 m. gegužės 18 d., 10 val. VSDFV Mažeikių skyriuje adresu Vasario 16–osios g. 4, Mažeikiai, 229  kab.

 

Nuomojamas administracines patalpas  bus galima apžiūrėti Šaulių g. 7-1, Skuode:

 •     2018 m.  balandžio 30 d. / nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val.
 •     2018 m.  gegužės 2  d. / nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val.

 


 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną. 

 

PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS (I) >>

PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS (II) >>

PARDDUODAMO TURTO SĄRAŠAS (informacinės technologijos) >>

AUTOMOBILIS >>

 

Pirmasis aukcionas įvyks 2018 m. gegužės 14 d. 10.00 val. adresu Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai. 

Parduodamą turtą galima apžiūrėti tris darbo dienas prieš aukcioną 2018 m. gegužės   9 – 11 dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val. adresais:

 1. Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai.

Kontaktiniai asmenys:

 

 1. Šaulių g. 7-1, Skuodas.

Kontaktinis asmuo:

 

Nepardavus turto pirmajame aukcione, kiti aukcionai vyks tuo pačiu adresu:

 

 • antrasis - 2018 m. gegužės  21 d. 10.00 val. (turto apžiūra 2018 m. gegužės 16 -18 d.);
 •  trečiasis - 2018 m. gegužės  28 d. 10 val. (turto apžiūra 2018 m. gegužės 23 -25 d.);
 •  ketvirtasis – 2018 m. birželio  4 d. 10.00 val. (turto apžiūra 2018 m. gegužės 30 – birželio 1 d.);
 •  penktasis – 2018 m. birželio  11 d. 10.00 val. (turto apžiūra 2018 m. birželio 6 – 8 d.);
 •  šeštasis – 2018 m. birželio 18 d. 10.00 val. (turto apžiūra 2018 m. birželio 13 - 15 d.).

 

Aukciono dalyvių registracija vyks aukcionų vykdymo dienomis nuo 9.00 iki 10.00 val. adresu Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai, pateikus asmens dokumentą (fiziniams asmenims) arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą (juridiniams asmenims).

Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma mokėjimo pavedimu per 3 (tris) darbo dienas po dokumentų apmokėjimui gavimo dienos.

Nupirktą turtą aukciono laimėtojas pasiima per 3 (tris) darbo dienas po apmokėjimo ir perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.  

Aukciono rengėjas neatsako už paslėptus parduodamo turto trūkumus, jeigu būtų tokie nustatyti. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir/ar kokybės neturi.

Suskleisti
Aukcionai Klaipėdoje

Klaipėdos skyrius skelbia turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną. 

 1. Aukcionas vyks 2018 m. gegužės 17 d. 9.30 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 403 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje.
 2. Antrasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas pirmajame aukcione, vyks 2018 m. gegužės 31 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.
 3. Trečiasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas antrame aukcione, vyks 2018 m. birželio 14 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.
 4. Ketvirtasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas trečiajame aukcione, vyks 2018 m. birželio 28 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.
 5. Penktasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas ketvirtajame aukcione, vyks 2018 m. liepos 9 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.

 

PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS >>

 

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu Smiltelės g. 12A, Klaipėda 2018 m. gegužės 14, 15, 16 d. prieš pirmąjį aukcioną, 2018 m. gegužės 28, 29, 30 d. prieš antrąjį aukcioną, 2018 m. birželio 11, 12, 13 d. prieš trečiąjį aukcioną, 2018 m. birželio 25, 26, 27 d. prieš ketvirtąjį aukcioną, 2018 m. liepos 3, 4, 5 d. prieš penktąjį aukcioną Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus darbo laiku į Ūkio skyriaus vyresnįjį specialistą Rimgaudą Butkevičių, 6 kab., Vytauto g. 24A, Klaipėda, tel. 8 611 32905, el. paštas rimgaudas.butkevicius@sodra.lt ir Informacinių sistemų skyriaus vedėją Arvydą Jurgelevičių, 123 kab. Smiltelės g. 12A, Klaipėda, tel. 8 46 312386, el. paštas arvydas.jurgelevicius@sodra.lt

Dalyvauti aukcione turi teisę dalyviai, registruodamiesi aukciono dalyviais ir gavę viešojo aukciono dalyvio bilietą. Asmenims, pageidaujantiems žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną, sąlygų nėra.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio asmens/notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 8.15 val. iki 9.15 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 119 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėda.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per tris darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos ir jį pasiima per tris darbo dienas nuo atsiskaitymo dienos.

Aukciono rengėjas už aukcione parduoto turto kokybę neatsako. 

Informuojame, kad parduodamam turtui atitikties sertifikatai ir registravimas valstybės registruose neprivalomi; tretieji asmenys teisių į jį neturi.

Suskleisti
Aukcionai Panevėžyje

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
PANEVĖŽIO SKYRIAUS

SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius skelbia materialaus turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti pardavimo trečiąjį viešąjį aukcioną, kuris vyks 2018 m. gegužės 28 d. 1000 val. adresu: Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje, administracinio pastato rūsio koridoriuje. Su parduodamo turto sąrašu ir kainomis galima susipažinti čia, bei informaciniame stende Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje. Parduodamą turtą apžiūrėti galima aukščiau nurodytu adresu 2018 m. gegužės 23, 24, 25 dienomis nuo 900 iki 1100 val. Informaciją teikia Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Viktoras Lendraitis, tel.: (8 45) 443451, 8 646 90265, el.p.  viktoras.lendraitis@sodra.lt .

Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 930 iki 1000 val., aukščiau nurodytu adresu, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo, pinigus sumokant į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT484010041200032108 AB Luminor banke. Nupirktą turtą aukciono laimėtojai atsiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Suskleisti
Aukcionai Marijampolėje

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės  skyrius administracinei veiklai 5 (penkių) metų laikotarpiui išnuomoja 164,83 kv. m. patalpas, esančias administraciniame pastate adresu: Kęstučio g. 2, Šakiai. Pradinis nuompinigių dydis – 247,24 Eur/mėn. Pradinis įnašas, lygus 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio sumai (247,24 Eur x 3), turi būti sumokėtas į Luminor Bank AB sąskaitą Nr. LT35 4010 0408 0001 1326. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 2018 m. birželio 4 - 7 d., A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, 110 kab. (kreiptis į Edmundą Bačinską).  Komisijos posėdis vyks 2018 m. birželio 11 d. 10.30 val., adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė. Informacija teikiama tel. 8 612 68 425. 

Nuomos konkurso sąlygos

Suskleisti
Aukcionai Vilniuje

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – Fondo valdybos Vilniaus skyrius) skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą aukcioną (toliau – aukcionas). Aukcionas vyks 2018 m. birželio 11 d. 10 val. adresu: Laisvės pr. 28, Vilnius, 9 kab. Su išsamiu parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis pardavimo kainomis galima susipažinti čia.

Aukcione gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys. Aukciono dalyvio registracijos mokesčio dydžio nėra.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 0,29 EUR (dvidešimt devyni EUR ct.).

Minimalus automobilio kainos didinimo intervalas  - 50,00 EUR (penkiasdešimt EUR, 00 ct).

Minimalus automobilio priekabos kainos didinimo intervalas  - 10,00 EUR (dešimt EUR, 00 ct).

Parduodamą ilgalaikį materialųjį turtą, automobilį ir automobilio priekabą galima apžiūrėti 2018 m. birželio 5, 6 ir 7 dienomis nuo 9 iki 10 val. Fondo valdybos Vilniaus skyriaus patalpose (Laisvės pr. 28, Vilnius, kabinetas Nr. 9).

Nepardavus turto pirmame aukcione, kiti aukcionai vyks tuo pačiu adresu: antrasis - 2018 m. birželio 13 d. 10 val., trečiasis - 2018 m. birželio 15 d. 10 val., ketvirtasis - 2018 m. birželio 19 d. 10 val. ir penktasis – 2018 m. birželio 21 d. 10 val.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo, pinigus sumokant į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT077044060001179395, esančią AB SEB banke. Nupirktą turtą aukciono laimėtojai atsiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Asmenys atsakingi už informacijos teikimą:

 • susijusią su ilgalaikiu turtu, automobiliu ir automobilio priekaba, Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Dainius Grigaitis, tel. (8 5) 210 81 16, mob. 8 626 56 513, el. p. dainius.grigaitis@sodra.lt;
 • susijusią su kompiuterine technika, Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Informacinių sistemų skyriaus vyriausioji specialistė Ona Martinkėnienė, tel. (8 5) 210 83 84, el. p. ona.martinkėnienė@sodra.lt.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-05-22
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!