Korupcija-ir-nesazininga-veikla.png

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Vertinamojo teisės akto pavadinimas Vertinimo pažyma parsisiųsti
Nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo darbo procedūrų aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 ,,Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo
Vaikų išlaikymo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo pakeitimas

Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašo pakeitimas

Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas

Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo pakeitimas

Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo
Dėl draudėjo kodo priskyrimo ir naudojimo pakeitimo
Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo projektas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Europos sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo
Ilgalaikio darbo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo projektas
Išmokų, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei nedarbingumo kontrolės tvarkos aprašo projektas
Dėl pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje tvarkos aprašo patvirtinimo
Nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo projektas
Savarankiškai dirbančių asmenų Valstybinio socialinio draudimo įmokų skaičiavimo sustabdymo darbo procedūrų aprašymas
Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektas
Dėl asmens socialinio draudimo numerio suteikimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo
Dėl Europos sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo
Dėl savarankiškai dirbančiųjų asmenų teisės nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų vertinimo darbo procedūrų aprašymo patvirtinimo pakeitimo projektas
Dėl savarankiškai dirbančių asmenų teisės nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų vertinimo darbo procedūrų aprašymo patvirtinimo pakeitimo projektas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl draudėjo skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

 

Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!