Ką daryti?
 1. Jei dėl ligos ar traumos netekote darbingumo, Jums gali būti skirta profesinė reabilitacija. Sprendimą dėl jos skyrimo priima Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.
 2. Jei pirmą kartą kreipėtės į NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl darbingumo lygio nustatymo, tuo pačiu Jums gali būti nustatytas ir profesinės reabilitacijos poreikis.
 3. Jei Jums jau yra nustatytas darbingumo lygis, galite kreiptis į teritorinę darbo biržą dėl siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo.
 4. Jei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nusprendžia, kad profesinė reabilitacija Jums reikalinga, išduoda atitinkamą išvadą.
 5. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šios išvados gavimo reikia kreiptis į teritorinę darbo biržą, kuri išduos siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą.
 6. Profesinės reabilitacijos įstaigoje Jums bus sudaryta individuali profesinės reabilitacijos programa bei išduotas profesinės reabilitacijos pažymėjimas.
 7. Turint Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išvadą ir profesinės reabilitacijos pažymėjimą galima kreiptis dėl profesinės reabilitacijos išmokos skyrimo į „Sodrą“.
 8. „Sodra“ sprendimą dėl profesinės reabilitacijos išmokos skyrimo priims per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais gavimo.
 9. Išmoka bus pervedama į Jūsų sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.
 10. Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai reikia kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo. 
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

 Kreiptis dėl profesinės reabilitacijos išmoka mokėjimo reikia ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo reabilitacijos programos pabaigos dienos. 

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Profesinės reabilitacijos pašalpa skiriama, JEI:

 • Esate draustas ligos socialiniu draudimu;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba Jums nustatė profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį ir išdavė atitinkamą išvadą;
 • Jums išduotas profesinės reabilitacijos pažymėjimas. Jį išduoda reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga;
 • Dalyvaujate profesinės reabilitacijos programoje ir dėl to negaunate darbo pajamų;
 • Iki profesinės reabilitacijos programos pradžios turite ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

 Tuo atveju, jei nesate draudžiamas ligos socialiniu draudimu arba neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, profesinės reabilitacijos pašalpa mokama iš valstybės biudžeto lėšų. Šią pašalpą skiria teritorinės darbo biržos.

Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. Prašymą skirti profesinės reabilitacijos išmoką
 2. Profesinės reabilitacijos pažymėjimą
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
 4. Žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka, arba AB „Lietuvos paštas“ skyrių, jeigu pageidaujama pašalpą atsiimti jame.
 5. Sprendimas dėl profesinės reabilitacijos išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais duomenimis gavimo „Sodros“ teritoriniame skyriuje dienos. 
Suskleisti
Išmokų dydis
 • Profesinės reabilitacijos išmoka yra lygi 85 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.
 • Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas profesinės reabilitacijos išmokos dydis, apskaičiuojamas pagal Jūsų pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį.

 

 Pavyzdžiui, profesinė reabilitacija prasidėjo 2017 sausio mėnesį, vadinasi kompensuojamasi uždarbis bus skaičiuojamas iš 2016 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais turėtų draudžiamųjų pajamų.

 

 Profesinės reabilitacijos išmoka negali būti didesnė ar mažesnė, nei nustatytos ribos. Profesinės reabilitacijos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 240 Eur (dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų suma).

 

 Vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis šiai išmokai skaičiuoti negali viršyti 1617,40 Eur (2 šalies vidutinių mėnesinių uždarbių dydžio, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki profesinės reabilitacijos programos pradžios). 

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Profesinės reabilitacijos išmoka bus pervesta į Jūsų sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.
 • Sprendimas skirti profesinės reabilitacijos išmoką priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais gavimo „Sodros“ skyriuje
 • Profesinės reabilitacijos išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo.
Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?
 • Profesinės reabilitacijos išmoka mokama už visą dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį,nuo pirmosios dienos  iki tapsite darbingu arba būsite pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.
 • Išmokos mokėjimas sustabdomas arba nutraukiamas nuo tos dienos, kurią sustabdomas ar nutraukiamas asmens dalyvavimas profesinės reabilitacijos programoje.
 • Sustabdytos ar nutrauktos profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimas atnaujinamas nuo tos dienos, kai asmuo toliau tęsia pradėtą profesinės reabilitacijos programą.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-08-03
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!