Ką reikia daryti?
 1. Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą jūsų vaikui ar kitam šeimos nariui, Jums pageidaujant, jis išduos Jums elektroninį laikino nedarbingumo pažymėjimą (biuletenį). Jame bus nurodytas slaugos laikotarpis, t.y. periodas, kiek Jūs galėsite slaugyti savo artimąjį ir galėsite neiti į darbą.
 2. Informuokite darbdavį apie tai, kad slaugote sergantį šeimos narį ir negalite atvykti į darbą. Darbdavys turi pateikti užpildytą NP-SDNP-SDDarbdavio Sodrai teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.) pranešimą Sodrai.
 3. Pateikite prašymą „Sodrai“ (internetu arba atvykus į skyrių), jei norite gauti ligos/slaugos išmoką iš „Sodros“ biudžeto,  
 4. Grįžkite į darbą, pasibaigus slaugos periodui. Jei gydytojas nustato, kad būtina tęsti gydymą, jis išduos naują nedarbingumo pažymėjimą.
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

 Kreiptis dėl išmokos galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos dienos. 

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Ligos išmoka priklauso, JEIGU:

 

  nuo 2018 m. sausio 1 d. slaugyti anūkus ir gauti ligos išmoką gali ir teisę į šią išmoką turintys seneliai.

 

 1. Susirgo Jūsų vaikas (įvaikis), anūkas ar kitas šeimos narys (tėvai, įtėviai, sutuoktinis) ir Jums išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas (biuletenis);
 2. esate draudžiamas ligos socialiniu draudimu;
 3. slaugote savo artimąjį darbo laikotarpiu (jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis – draudimo laikotarpiu);
 4. dėl šeimos nario slaugos praradote darbo pajamas;
 5. pirmajai slaugos dienai turite ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos socialinio draudimo stažą;
 6. esate jaunesnis nei 26 metai ir iki slaugos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad pastaruosius metus ar dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo (laikinojo nedarbingumo pažymėjimas išduotas) per 6 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą);
 7. iki slaugos pradžios neįgijote reikiamo ligos  socialinio draudimo stažo, nes pastaruosius metus ar dvejus buvote draudžiamas kaip privalomosios karo tarnybos karys, ar atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą (kaip nurodyta Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje), ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tarnybos pabaigos įsidarbinote. 
 8. nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose. Tokiu atveju, ligos socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

 

Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. PRAŠYMĄ skirti ligos išmoką

 

Prašymą galima pateikti:

 

 1.  INTERNETU, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2.  Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš svetainės www.sodra.lt, kairiojoje meniu juostoje paspaudus - „Formos ir šablonai“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3.  Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje)
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. Jeigu neturite sąskaitos, prašyme reikia nurodyti AB „Lietuvos paštas“ skyrių, kuriame pageidaujate atsiimti išmoką.

 

 Prisijungti prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui galite naudodamiesi elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu.

 

 Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos. 

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai?
 1. Mokslo baigimo datą įrodantį dokumentą, jei Jums yra mažiau nei 26 metai ir neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo.
 2. Patvirtintą autorinės sutarties nuorašą ir dokumentą, patvirtinantį darbų pagal autorinę sutartį atlikimo datą, jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis.
 3. Jei ligos išmoka apskaičiuojama, kai jūs jau esate atleistas iš darbo, papildomai galite pateikti pažymą apie ligos mėnesį apskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą bei taikytą NPD.
 4. Dokumentus, patvirtinančius globos ar rūpybos nustatymą, jeigu nedarbingumo pažymėjimas išduotas globėjui ar rūpintojui.
Suskleisti
Išmokų dydis

 Pasinaudokite skaičiuokle

 

„Sodra“ nuo pirmos nedarbingumo dienos moka 85 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio. 

 

 Ligos išmoka negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos.

 

 • Minimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis yra 6,02 Eur. 
 • Maksimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis slaugant šeimos narį yra 68,22 Eur (kai mokama 85 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio).

 

Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 15 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).

 

 Ligos išmoka mokama tik už darbo dienas.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

Ligos išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą:

 

 •  asmeninę sąskaitą.
 •  Jei sąskaitos neturite, išmoką galėsite atsiimti prašyme nurodytame AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

 

 1. Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis gavimo  „Sodros“ skyriuje.
 2. Išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

 Slaugant šeimos narius ligos išmoka mokama:

 

 • Ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas, jei slaugote vaikus ar anūkus vyresnius kaip 14 metų, sutuoktinį, tėvus, įtėvius.
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei slaugote vaikus ar anūkus iki 14 metų;
 • Už visą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per metus, jei slaugote stacionare, ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje bet kuria liga sergantį vaiką ar anūką iki 7 metų. Išmoka gali būti skirta šeimos nariui ar globėjui;
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei prižiūrite vaiką, kurio priežiūrai yra suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos kitam iš tėvų, kuris dėl savo ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti. Pavyzdžiui, mama, esanti vaiko priežiūros atostogose susirgo ir dėl to negali pati prižiūrėti vaiko. Tokiu atveju biuletenis gali būti išduodamas ir ligos išmoka už nedarbo laikotarpį skiriama vaiko tėčiui, jei jis turi teisę ją gauti. Išmoka gali būti skirta vienam iš tėvų;
 • Ligos išmoka už sveiko vaiko priežiūrą negali būti ilgesnė kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į tai, kuriam iš vaiko tėvų išduotas nedarbingumo pažymėjimas šiam vaikui prižiūrėti.

   Šis atvejis taikomas tada kai vienas iš tėvų yra nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogose, bet dėl pateisinamų priežasčių (pvz. trauma, liga) negali prižiūrėti vaiko. Tokiu atveju, ligos išmoka skiriama kitam tėvui.

 • Kai asmuo, kuriam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ne tik dėl savo ligos ar traumos, bet ir dėl kito vaiko iki 3 metų ligos ar traumos, kurio priežiūrai jam taip pat suteiktos vaiko priežiūros atostogos, negali vaiko prižiūrėti, kitam iš tėvų, įtėvių ar globėjų, nuo pirmos vaiko priežiūros dienos ir ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų bus mokama ligos išmoka sveiko vaiko priežiūrai. Bendras šios ligos išmokos mokėjimo terminas negalės būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei prižiūrite ikimokyklinio amžiaus vaiką, kai darželyje ar mokykloje paskelbiamas karantinas. Išmoka gali būti skirta vienam iš tėvų.

 

Nuo 2018 m. sausio 1 dienos:

 

 • Slaugant vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, išmoka pradedama mokėti nuo pirmosios slaugymo dienos ir mokama visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų;
 • Slaugant vaiką iki 18 metų, sergantį ypač sunkiomis ligomis, išmoka pradedama mokėti nuo pirmosios slaugymo dienos ir mokama visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 364 kalendorines dienas

 

Gauti ligos išmoką gali teisę į šią išmoką turintys tėvai, įtėviai, seneliai, globėjai ir rūpintojai. Vaikus slaugyti ir atitinkamą išmoką pakaitomis gali gauti skirtingi teisę gauti šią išmoką turintys tėvai, įtėviai, seneliai, globėjai ar rūpintojai. Ypač sunkių ir sunkių ligų sąrašus tvirtina Sveikatos apsaugos ministras ir Socialinės apsaugos ir darbo ministras.

 

   Pasibaigus nurodytiems ligos išmokos mokėjimo terminams (364 ar 180 kalendorinių dienų), toliau išmoka už to paties vaiko slaugymą gali būti mokama ne daugiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus.

 

Suskleisti
Išmokos dirbantiems savarankiškai

Asmuo gali pasirinkti, kokio dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti:

 • įmokos gali būti mokamos nuo MMA,
 • arba nuo faktiškai per mėnesį gautų pajamų.

Asmuo, mokantis valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo MMA, iki kitų metų gegužės mėn. 1 d. turi sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų skirtumą, jei faktiškai gavo daugiau draudžiamųjų pajamų. 

Dalintis

Taip. Įmokas ligos išmokai gauti galima sumokėti avansu. Pavyzdžiui, 2017 m. sausio mėn. galima sumokėti įmokas už kelis kelis mėnesius (pvz.: tris ar už visus metus).

Dalintis

Ne. Nepateikus SAV pranešimo „Sodros“ informacinėje sistemoje, sumokėtos įmokos, nebus identifikuojamos (suprantamos) kaip įmokos ligos išmokai gauti.

Dalintis

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, yra apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas (t. y. pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos socialiniam draudimui, asmeniui priskaičiuotas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmokas), turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

Ligos išmoka, mokama iš „Sodros“ lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė negu 15% šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio. Minimali priskaičiuota ligos išmokos suma už vieną dieną (asmeniui laikinai nedarbingu tapus 2017 metų I ketvirtį) yra 5,60 Eur (783,30 Eur x 15 proc. : 21 d. d. = 5,60 Eur).

 

Taigi 2017 m. sausio mėnesį sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo 3 MMA ir laikinai nedarbingu tapus, pvz. 2017 m. vasario mėnesį, priskaičiuota ligos išmoka sudarys 5,60 Eur už vieną dieną.

 

Sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo MMA 2017 m. sausio, vasario, kovo mėnesiais ir laikinai nedarbingu tapus, pvz. 2017 m. gegužės mėnesį, priskaičiuota ligos išmoka sudarys apytiksliai 14,25 Eur už vieną nedarbingumo dieną.

 

 • Skaičiavimo laikotarpis: 2018-01-01 iki 2018-03-31;
 • Draudžiamosios pajamos per laikotarpį: 1200 Eur (3 MMA = 400 Eur x 3),
 • Vienos dienos kompensuojamasis uždarbis: 18,75 Eur (1200 Eur : 64 darbo dienų);
 • 80 proc. dienos kompensuojamojo uždarbio: 15,00 Eur (18,75 Eur x 80 proc.)
 • 85 proc. dienos kompensuojamojo uždarbio (slaugos atveju): 15,94 Eur (18,75 Eur x 85 proc.).

 

   „Sodros“ lėšomis mokamas ligos išmokos dydis siekia 80 proc. (slaugos atveju - 85 proc.) kompensuojamojo darbo užmokesčio.

 

Dalintis

Teisę gauti ligos išmoką turi asmenys, apdrausti ligos socialiniu draudimu ir iki laikinojo nedarbingumo pradžios turintys ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą. Individualią veiklą vykdančių asmenų ligos socialinio draudimo stažas nustatomas pagal sumokėtas įmokas. Jeigu įmokos sumokėtos nuo 1 MMA dydžio sumos – įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas. Jeigu įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės negu MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai didesniu arba mažesniu.

 

Pažymėtina, kad ligos socialinio draudimo stažas taip pat gali būti įgyjamas individualią veiklą vykdančiam asmeniui dirbant pagal darbo sutartį; taip pat individualią veiklą vykdančiam asmeniui gaunant motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas. 

Dalintis

Ne. Ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų pradedama mokėti nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos (ligos išmoka mokama už darbo dienas (ne kalendorines) taikant 5 darbo dienų savaitę). Pagal galiojančius teisės aktus už pirmas dvi ligos dienas išmoka mokama darbdavio.

Ligos išmoka slaugant sergantį šeimos narį ar vaiką iki 14 metų iš „Sodros“ lėšų yra mokama nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos.

Dalintis

TAIP. Tuo atveju, jei individualią veiklą vykdantis asmuo moka valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo MMA, o iki kitų metų gegužės mėn. 1 d. pateikia metinę pajamų deklaraciją ir jo kasmėnesinės pajamos viršija MMA, tuomet „Sodra“ automatiškai perskaičiuos per ataskaitinius metus išmokėtas ligos išmokas ir nepriemokas sumokės į apdraustojo banko sąskaitą be atskiro apdraustojo prašymo.

  Tokiais atvejais nepriemokos bus išmokėtos tik po sekančių metų gegužės 1 dienos, kuomet bus deklaruotos pajamos bei sumokėtos įmokos už praėjusius metus.

 

Tokia pati sistema galioja ir atsiradus ligos išmokos permokai. Jei asmuo tikslindamas metinę pajamų deklaraciją nurodys mažesnę sumą nei ta nuo kurios buvo priskaičiuota ligos išmoka, tuomet ligos išmoka bus atitinkamai perskaičiuota ir asmuo turės grąžinti nustatytą permoką.

Dalintis

Tai neturės įtakos ligos socialinio draudimo galiojimui.

Mokėtinų įmokų dydis yra skaičiuojamas nuo įmokų mokėjimo dieną patvirtinto MMA dydžio. 

Dalintis
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-02-05
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!