Ką daryti?
 • Jei ateityje planuojate dėl pensijos skyrimo kreiptis į Sodrą, kviečiame iš anksto bet kuriuo Jums patogiu metu pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų iki 1994 m. įgytą stažą, bei, jei reikia, dokumentus, pagrindžiančius Jūsų turėtas pajamas 1984–1993 m. Dokumentus reikia pateikti į artimiausią Sodros skyrių.
 • Dokumentus, pagrindžiančius 1984–1993 m. turėtas pajamas, reikia pateikti tik tuo atveju, jei pageidausite, kad skiriant pensiją būtų įvertintos ir šio laikotarpio pajamos. Tai naudinga asmenims turėjusiems aukštas pajamas minėtu laikotarpiu. Jei duomenys apie tuo metu turėtas pajamas nebus pateikti, pensija bus paskirta tik pagal pajamas turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d.
 • Duomenys apie stažą ir draudžiamąsias pajamas nuo 1994 m. yra Sodros informacinėje duomenų bazėje, tad jokių dokumentų apie šį laikotarpį pateikti nereikia.
 • Jei visi duomenys pateikti iš anksto, likus trims mėnesiams iki senatvės pensijos amžiaus ar bet kuriuo metu vėliau Jums teliks pateikti prašymą Sodrai dėl senatvės pensijos skyrimo.
 • Prašymą galite pateikti trim būdais: atvykę į skyrių, paštu ar INTERNETU.
 • Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų duomenų gavimo. 

 

 Nuo 2012-ųjų senatvės pensijos amžius kasmet didinamas iki 2026-aisiais pasieks vienodą tiek moterims, tiek vyrams 65 metų ribą. 2017-aisiais senatvės pensijos amžius moterims yra 62 metai, vyrams – 63 metai 6 mėn. Norėdami sužinoti kada jums sukaks senatvės pensijos amžius, pasinaudokite mūsų skaičiuokle.

Suskleisti
Kada kreiptis į Sodrą?
 • Dėl senatvės pensijos skyrimo į Sodrą reikia kreiptis likus ne daugiau nei trims mėnesiams iki senatvės pensijos amžiaus ar bet kuriuo metu vėliau.

 

 Tačiau, jei kreipėtės į Sodrą dėl pensijos skyrimo vėliau, senatvės pensija Jums bus išmokėta už ne ilgesnį nei 12 mėnesių praėjusį laikotarpį buvusį iki prašymo su visais pensijai skirti reikalingais dokumentais gavimo Sodros skyriuje dienos.

 

 • Bet kuriuo Jums patogiu metu į artimiausią Sodros skyrių kviečiame atnešti dokumentus, patvirtinančius iki 1994 m. sausio 1 d. įgytą stažą. Jei norėsite, kad skiriant pensiją būtų atsižvelgta į Jūsų pajamas turėtas 1984–1993 m., reikia pateikti ir jas patvirtinančius dokumentus.
 • Sodros darbuotojai įvertins dokumentus, įves duomenis į kompiuterinę duomenų bazę ir, jei pageidausite, dokumentų originalus Jums grąžins. Sukakus senatvės pensijos amžiui, Jums teliks pateikti prašymą skirti senatvės pensiją.
Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Senatvės pensiją galite gauti, JEI:

 • esate nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas
 • Jums sukako senatvės pensijos amžius

Pasinaudokite senatvės pensijos amžiaus skaičiuokle

 

 • turite minimalų 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą.
 • nuolat gyvenate užsienyje, turite teisę gauti senatvės pensiją tarptautinių sutarčių arba Europos Sąjungos reglamentų nustatyta tvarka
 • gyvenate valstybėje, kurioje netaikomas tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos reglamentų nuostatos, bet esate įgiję ne mažesnį už minimalų stažą senatvės pensijai gauti dirbdami Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 • prašymą skirti senatvės pensiją (prašymo formą galima rasti skiltyje „Formos ir šablonai“).
 • jei anksčiau nesate pateikę, dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų, karinį liudijimą ir kt.)
 • jei pageidaujate, kad apskaičiuojant pensiją būtų atsižvelgta į Jūsų pajamas turėtas 1984–1993 m., reikia pateikti atitinkamas pažymas. Tokiu atveju, pažymose už laikotarpį nuo 1991 m. sausio 1 d. turi būti nurodytas kiekvieno mėnesio uždarbis, o už 1984 – 1990 m. turi būti nurodytos metinės uždarbio sumos. Duomenis apie šio laikotarpio pajamas verta pateikti, jei manote, kad tuo metu Jūsų turėtos pajamos buvo didesnės, nei vėlesniu laikotarpiu. Tokiu atveju apskaičiuojant pensiją bus įvertintos Jums palankiausių 5 paeiliui einančių metų draudžiamosios pajamos iš laikotarpio nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. Jei šių duomenų nepateiksite, pensija Jums bus apskaičiuojama pagal pajamas turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d.

Nuo 1994 m. sausio 1 d. Sodra kaupia duomenis apie apdraustų asmenų socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas. Taigi visi duomenys apie Jūsų nuo to laiko įgytą stažą ir turėtas pajamas kompiuterinėje duomenų bazėje. Todėl dokumentų, įrodančių po 1994 m. įgytą stažą ar turėtą uždarbį, pateikti nereikia.

 

Prašymą skirti pensiją galima pateikti:

 

 1.  Paštu
 2.  INTERNETU per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą
 3.  Atvykus į Sodros skyrių.

 Prie savo asmeninės sodra paskyros gyventojui prisijungti galima naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu.

 

Atvykus į skyrių prašymą galėsite užpildyti vietoje. Su savimi reikia turėti:

 • Asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kaip užsieniečiui, ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą)
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija

 

 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pensija nebus pervedama.

 

 Už Jus visais minėtais būdais prašymą gali pateikti ir įgaliotas asmuo.

Suskleisti
Išmokų dydis

Senatvės pensijos dydis priklauso nuo Jūsų įgyto stažo, turėtų pajamų, LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio ir bazinės pensijos dydžio.

 

Vidutinė senatvės pensija turint būtinąjį stažą ir jo neturint:

 

 

Senatvės pensiją sudaro:

 

 1. pagrindinė dalis,
 2. papildoma dalis,
 3. priedas už stažo metus.

 

 • Jei turite 30 metų (būtinąjį) stažą, pagrindinė pensijos dalis yra  132 € (110 proc. bazinės pensijos).
 • Papildoma pensijos dalis priklauso nuo Jūsų turėtų pajamų. Papildoma pensijos dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į visą įgytą stažą, dirbant pagal darbo sutartį, pajamas turėtas nuo 1994-ųjų metų, o jei pageidaujate, ir į pajamas nuo 1984 iki 1994 m. bei LR Vyriausybės patvirtintas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, galiojančias tą mėnesį, už kurį mokama pensija. Šiuo metu jos yra 476 €.
 • Jei įgijote daugiau nei 30 metų stažo, Jums priklauso priedas už stažo metus. Priedas skaičiuojamas už kiekvienus papildomus pilnus stažo metus virš 30 metų. Šis priedas yra lygus 3,60 € už kiekvienus papildomus stažo metus (3 proc. bazinės pensijos).

 Pavyzdžiui, Jūs į pensiją išėjote 2017 m. birželį. Tuo metu turėjote 33 metų ir 6 mėnesių stažą. Priedas Jums bus mokamas už 3 metus, t. y. 10,80 €. 

 

 Apskaičiuojant šį priedą, į stažą neįskaitomas netekto darbingumo (invalidumo) pensijos gavimo laikas.

 

 Gaudami senatvės pensiją turite teisę dirbti ir gauti kitų draudžiamųjų pajamų. Dėl to Jūsų pensijos dydis nebus mažinamas.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo Sodros teritoriniame skyriuje dienos.
 • Senatvės pensija mokama už einamąjį mėnesį.
 • Senatvės pensija gali būti pervedama į asmeninę sąskaitą, pristatoma į namus arba išmokama mokėjimo įstaigoje, pvz.: AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

 

Pensijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdamas į taisykles nustatytas Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos apraše.

 

 Senatvės pensijos pervedimas į bankuose ar kredito unijose esančias asmenines sąskaitas:

 • kiekvieno mėnesio 10 – 12 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos iki 2012-02-29
 • kiekvieno mėnesio 20 – 26 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos po 2012-02-29 bei tos, kurios 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo išmokėtos 27–28 dienomis

 

 Senatvės pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 • 2009 m. gruodžio mėnesį pensiją gavo į namus
 • yra netekę 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti pensijos mokėjimo įstaigoje arba išgryninti pervestą į sąskaitą pensiją
 • yra sulaukę 80 ir daugiau metų amžiaus
 • Senatvės pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

 Senatvės pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 • gyvenate vietovėje, kurioje nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervesta į asmeninę Jūsų sąskaitą
 • kai atitinkate sąlygas išmoką gauti namus
 • Senatvės pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

 Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta pensijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

Senatvės pensija gali būti skiriama ir mokama nuo to momento, kai Jums sukanka senatvės pensijos amžius iki gyvos galvos.

 

Tačiau, jei kreipėtės į Sodrą dėl pensijos skyrimo vėliau, senatvės pensija Jums bus išmokėta už ne ilgesnį nei 12 mėnesių praėjusį laikotarpį buvusį iki prašymo su visais pensijai skirti reikalingais dokumentais gavimo Sodros skyriuje dienos.

 

 Pavyzdžiui, Jūs sukakote senatvės pensijos amžių 2013 m. sausio mėnesį, tačiau dėl senatvės pensijos skyrimo kreipėtės tik 2014 m. birželį. Senatvės pensija Jums bus išmokėta už laikotarpį nuo 2013 m. birželio.

 

 Senatvės pensijos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama pensija už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio dydžio išmoka.

Suskleisti
Pensijos gavėjo pažymėjimas

Pensijos gavėjui pažymėjimą galima atsiimti atvykus į „Sodros“ skyrių arba jis gali būti Jums išsiųstas paštu.

 

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 

Atvykus į skyrių, turite pateikti:

 

 1. pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką, skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse);
 3. prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

 Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją. Keičiant pažymėjimą, jis išduodamas ne vėliau nei per 20 darbo dienų, nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje.

 

 Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme

 

Atsisiųsti skrajutę (PDF).

Suskleisti
Pensijų kompensavimas
Bus kompensuojamos:
 
 • senatvės,
 • išankstinės senatvės,
 • netekto darbingumo (invalidumo) pensijos.
Dalintis

Kreiptis dėl kompensacijos mokėjimo nereikia. Kompensacija bus išmokėta bendra tvarka, kuri numatyta pensijų kompensavimo įstatyme. Prašymus pateikti reikia tik šiais atvejais:

 

 1. kai senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijos mokėjimas buvo nutrauktas pensijos gavėjui persikėlus gyventi į užsienį.
 2. kai yra pasibaigęs netekto darbingumo (invalidumo) pensijos skyrimo terminas. 

 

 Šie asmenys ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. Sodrai turi pateikti prašymą dėl kompensuojamosios sumos išmokėjimo. 
 
 • Jeigu prašymas pateikiamas iki 2014 m. gruodžio 1 d., kompensuojamoji suma išmokama bendrąja tvarka. 
 • Jeigu prašymas pateikiamas po 2014 m. gruodžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d., priklausiusi kompensuojamosios sumos dalis išmokama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kreipimosi dienos, o likusi jos dalis išmokama bendraja tvarka.
 

 

Dalintis

Bus kompensuota ta dalis, kuri susidarė dėl pasikeitusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio taikymo.

Galiojant Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui buvo patvirtintas 1170 Lt einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis, kurį taikant pensija buvo perskaičiuota ir sumažinta.

 

 Ta dalis, kuri buvo sumažinta dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo (dirbusiems pensininkams), nėra numatyta kompensuoti. 
Dalintis
 1. 2014 m. ketvirtojo ketvirčio paskutinį mėnesį (gruodžio mėn.) senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams išmokėta 20 procentų kompensuojamosios sumos.
 2. 2015 ir 2016 m. kiekvieno ketvirčio paskutinį mėnesį senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams bus išmokama po 40 procentų kompensuojamosios sumos lygiomis dalimis.
 
 Pavyzdys. Pensijos gavėjui yra apskaičiuota 3000 Lt dydžio kompensuojamoji pensijos suma, tai 20 proc. šios sumos yra 600 Lt ir ji bus išmokėta 2014 m. gruodžio mėn. 2015 m. bus išmokėta 40 proc. šios sumos, tai yra 1200 Lt bus padalinta į 4 dalis ir po 86,87 € (300 Lt) asmuo gaus 2015 m. kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. Likę 347,54 € (1200 Lt) bus išmokėti 2016 metais tokiu pat principu, kaip ir 2015 metais.
 
 1. Kompensuojamoji suma išmokama laikantis šių nustatytų terminų ir dydžių, išskyrus šiuos atvejus:
  1. jeigu asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra ne didesnė kaip 100 litų, ji visa išmokėta 2014 m. ketvirtojo ketvirčio paskutinį mėnesį (gruodžio mėn.);
 
 Pavyzdys. Pensijos gavėjui yra apskaičiuota 80 Lt kompensuojamoji suma. Ji jam išmokėta 2014 m. gruodžio mėn.
 
 1. jeigu asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra didesnė kaip 100 litų, tačiau, išmokėjus jos dalį 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, lieka 100 litų ar mažiau, likusi suma išmokama 2015 m. pirmojo ketvirčio paskutinį mėnesį; 
 
 Pavyzdys. Pensijos gavėjui yra apskaičiuota 120 Lt kompensuojamoji pensijos suma. 20 proc. sumos yra 24 Lt ir ji išmokėta 2014 m. gruodžio mėn., o likusi suma - 27, 80 € (96 Lt) bus išmokėta 2015 m. kovo mėn.
 
 1. jeigu asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra didesnė kaip 100 litų ir, išmokėjus jos dalį 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, lieka daugiau kaip 100 litų, tačiau 40 procentų kompensuojamosios sumos yra 100 litų ar mažiau, po 40 procentų kompensuojamosios sumos išmokama atitinkamai 2015 ir 2016 m. pirmojo ketvirčio paskutinį mėnesį.
 
 Pavyzdys. Pensijos gavėjui yra apskaičiuota 150 Lt kompensuojamoji pensijos suma. 20 proc. sumos, t.y. 30 Lt išmokėta 2014 m. gruodžio mėn. 2015 m. ir 2016 m. kovo mėnesiais bus išmokėta po 40 proc. likusios sumos – po 17,38 € (60 Lt).
 
 
Dalintis

Kompensuojamosios pensijų sumos bus išmokėtos:

 • asmenims, kuriems pensijos mokamos į kredito įstaigų sąskaitas, I-ojo kompensavimo etapo pinigai pasieks birželio 15 d., rugsėjo 15 d., gruodžio 15 d.
 • gaunatiems pensijas AB „Lietuvos paštas“ skyriuose ir asmenims, kuriems pensijos pristatomos į namus, II-ojo etapo kompensuojamosios sumos (dirbusiems pensininkams) bus išmokamos kartu su  pensijos išmokėjimu birželio 22 dieną.
Dalintis
Kompensuojamos senatvės ar netekto darbingumo pensijų dalies sumos bus pristatomos tokiu pat būdu, kokiu asmuo gauna pensijas šiuo metu, t. y. pervedamos į sąskaitą banke, pervedamos į sąskaitą kredito unijoje, išmokamos mokėjimo įstaigoje (AB „Lietuvos paštas“) ar pristatomos į namus.
Dalintis

Vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 80 punktu, pensininkui apskaičiuotos pensijų sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusio pensininko įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas.

Į kompensaciją pretenduojantiems asmenims reikia pateikti paveldėjimo teisės liudijimą, arba (ir) mirusį pensininką pergyvenusiam sutuoktiniui - liudijimą (nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį) . 

 

Kokius žingsnius reikia atlikti, jei esate mirusiojo įpėdinis ir pretenduojate į kompensaciją?

 

 1. Jei paveldėjimo teisės liudijime yra įtraukta mirusiam pensijos gavėjui priklausanti kompensuojama suma, tuomet su šiuo dokumentu ir asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu kiekvienas paveldėtojas savo vardu turi kreiptis į bet kurį „Sodros“ skyrių ir pateikti prašymą.
 2. Jeigu paveldėjimo teisės liudijime nėra įtraukta mirusiam pensijos gavėjui apskaičiuota kompensuojama suma, pirmiausia reikia kreiptis į notarą dėl naujo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo įtraukiant minėtas sumas. 

 3. Jeigu notaras nurodys, kad informacija apie mirusiam asmeniui apskaičiuotą kompensuojamą sumą iš „Sodros“ skyriaus nėra perduota notarų biurui, tuomet su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu bei giminystės ryšį su mirusiuoju patvirtinančiu dokumentu arba notaro liudijimu, patvirtinančiu, kad asmuo yra mirusiojo pensininko įpėdinis reikia kreiptis į „Sodros“ skyrių ir pateikti prašymą išduoti pažymą apie mirusiojo asmens negautas išmokas, kurią reikės pateikti notarui dėl naujo pavedėjimo teisės liudijimo išdavimo.

 

 Pensijų kompensavimo įstatymas įsigaliojo 2014-05-22 dieną. Nuo šios dienos apskaičiuotos ir visos įstatyme numatytos pensijų kompensacijos. Jei pensijos gavėjas mirė po 2014-05-22, jo turto paveldėtojams išmokama apskaičiuota pensijos kompensacija. 

Dalintis
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatyme nėra numatytas pensijų kompensavimas dirbusiems asmenims ir sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo mechanizmas, todėl Vyriausybei Seimas pasiūlė svarstant 2016 ir (ar) vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir 2016 ir (ar) vėlesnių metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, įvertinti šių pensijų kompensavimo galimybes.
Dalintis
Prašymą dėl kompensuojamosios pensijos dalies sumos apskaičiavimo ir išmokėjimo galima rasti: 
 1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos tinklalapio www.sodra.lt, skiltyje „Formos ir šablonai“ - „Formos ir šablonai gyventojams“. Užpildytą ir pasirašytą prašymą reikia pateikti Sodros teritoriniam skyriui. Prašymą taip pat galima atsiųsti paštu, prie pastarojo pridėjus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka; 
 2. Sodros teritoriniame skyriuje
 3. EGAS, prisijungus per savo elektroninės bankininkystės sistemą, ar naudojantis elektroniniu parašu. EGAS pasirinkus „Naujas prašymas“ – „Skirti pensiją/kompensaciją“ – GPN.11 „Prašymas dėl kompensuojamosios pensijos dalies sumos išmokėjimo“.
Dalintis
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Socialinio pensijų draudimo stažas – tai laikas, per kurį:

 • Jūs mokate arba darbdavys ar valstybė už Jus moka privalomas valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokas
 • Jūs gaunate ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) arba profesinės reabilitacijos pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas, netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, nedarbo socialinio draudimo išmokas (iki 2005 m. sausio 1 d. – bedarbio pašalpas, mokėtas kaip draustiems nuo nedarbo asmenims).
Dalintis

Socialinio pensijų draudimo stažas yra DVIEJŲ rūšių:

 1. įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu
 2. įgytas dirbant savarankiškai.
 • Į stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu atsižvelgiama apskaičiuojant tiek pagrindinę, tiek papildomą senatvės pensijos dalį, tiek priedą už stažo metus.
 • Į stažą, įgytą dirbant savarankiškai, atsižvelgiama nustatant Jūsų teisę į valstybinio socialinio draudimo pensiją bei apskaičiuojant jos pagrindinės dalies dydį ir priedą už stažo metus.
Dalintis

Stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, sudaro laikas, per kurį Jūs mokate arba už Jus yra mokamos privalomos socialinio pensijų draudimo įmokos papildomai pensijos daliai gauti. Į šį stažą įskaičiuojamas laikas, kai gaunate ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) arba profesinės reabilitacijos pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas, netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, nedarbo socialinio draudimo išmokas, taip pat iki 2005 m. sausio 1 d. draustiems nuo nedarbo asmenims mokėtas bedarbio pašalpas.

Stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, taip pat prilyginami šie iki 1995 m. sausio 1 d. buvę laikotarpiai:

 1. visas darbininkų ir tarnautojų darbo laikas, kolūkio narių darbo kolūkiuose laikas, taip pat ir darbo laikas kitų asmenų, kurie pagal tuo metu galiojusius įstatymus turėjo būti draudžiami socialiniu draudimu (iki 1991-05-31)
 2. asmenų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnį, privalomųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo laikas (nuo 1991-06-01 iki 1994-12-31)
 3. rašytojų, dailininkų, kompozitorių, kinematografininkų sąjungų narių kūrybinės veiklos laikas (iki 1991-05-31)
 4. reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių kalinimo ir tremties laikas
 5. asmenų, išvežtų Antrojo pasaulinio karo metais priverstiniams darbams už buvusios SSRS ribų, darbo laikas
 6. buvimo getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose Antrojo pasaulinio karo metais laikas
 7. ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių faktinis laikas, išbūtas laisvės kovotojų struktūrose
 8. prisiekusiųjų Lietuvos Respublikai (perėjusių tarnauti Lietuvos Respublikai) valstybės saugumo pareigūnų tarnybos laikotarpiai
 9. faktinis karinės, pasienio bei vidaus reikalų tarnybos laikas
 10. tarnybos sukarintoje apsaugoje, specialaus ryšio institucijose ir specialiose gelbėjimo dalyse, neatsižvelgiant į žinybinį pavaldumą ir specialų ar karinį laipsnį laikas (iki 1991-05-31)
 11. mokymosi kvalifikacijos kėlimo kursuose, aspirantūroje, doktorantūroje ir klinikinėje ordinatūroje (rezidentūroje) laikas
 12. būtinosios karinės tarnybos sovietinėje armijoje laikas
 13. invalidumo pensijų gavimo laikas (skiriant senatvės pensijas)
Dalintis

Savarankišką stažą įgyjate, jei draudžiatės arba esate draudžiami socialiniu pensijų draudimu pagrindinei pensijos daliai gauti. Taigi, jei Jūs:

 1. vykdote individualią veiklą, turėdamas verslo liudijimą
 2. esate apsidraudęs savanoriškuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei pensijos daliai gauti
 3. esate tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkas ir tik vienuolyne dirbantis vienuolis

 Į savarankišką stažą įskaitoma tiek mėnesių, už kiek yra įmokėta socialinio draudimo įmokų.

 

Savarankiškam stažui taip pat prilyginami šie iki 1995 m. sausio 1 d. buvę laikotarpiai:

 • motinoms – vaikų invalidų, nesukakusių 16 metų, auginimo ir slaugos namuose laikas
 • šeimos nariams – I grupės invalido slaugos namuose laikas
 • būtinosios karo tarnybos Lietuvos kariuomenėje, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos daliniuose ir Valstybės sienos apsaugos tarnyboje laikas
 • tradicinių Lietuvoje bažnyčių ir religinių organizacijų dvasininkų tarnybos laikas
Dalintis

Stažą, įgytą iki 1994-01-01, įrodantys dokumentai:

 • darbo knygelės. Į stažą įskaitomi tie darbo laikotarpiai, apie kuriuos įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais (įsakymais dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ir savivaldybių archyvų ar buvusių darboviečių išduotais darbo stažo pažymėjimais ir pan.) ir patvirtinti darbdavio (jo įgalioto asmens) parašu ir įrašą padariusios įmonės, įstaigos, organizacijos antspaudu
 • kolūkiečių darbo knygelės (dirbusiems kolūkiuose)
 • darbo stažo nustatymo komisijų sprendimų išrašai ir kiti dokumentai (darbas kolūkiuose buvusiems kolūkių, kurių žemė buvo perduota tarybiniams ūkiams ir kitoms įmonėms bei organizacijoms, nariams)
 • darbo stažo pažymos, išduotos remiantis turimais dokumentais darbdavių (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai). Pažymos turi būti patvirtintos vadovo parašu ir antspaudu
 • pažymos, išduotos sistemos, kurioje asmuo dirbo, aukštesniųjų įstaigų, taip pat likviduotos institucijos, įstaigos ar įmonės funkcijų perėmėjų, o jeigu jų nėra – steigėjo funkcijų vykdytojų (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai). Pažymos turi būti patvirtintos vadovo parašu ir antspaudu
 • valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymos arba šiose įstaigose ir archyvuose saugomų dokumentų nuorašai ar išrašai
 • kariniai liudijimai arba Krašto apsaugos ministerijos išduotais karinės tarnybos trukmės pažymėjimai (karinės tarnybos laikas iki 1995-01-01)
 • atsiskaitomosios knygelės ir profesinių sąjungų narių bilietai, jeigu nėra kitų dokumentų, įskaitant į stažą laiką, kai šiuose dokumentuose yra žymos apie darbo užmokesčio išmokėjimą ar nario mokesčio, atsižvelgiant į darbo užmokestį, sumokėjimą
 • kūrybinių sąjungų valdybų, sekretoriatų nutarimai (Rašytojų sąjungos, Dailininkų sąjungos, Kompozitorių sąjungos, Kinematografininkų sąjungos narių kūrybinės veiklos laikas iki 1991-06-01)
 • valstybinės archyvų sistemos įstaigos ar savivaldybės archyvo pažymos apie darbo sutarties įregistravimą arba profesinės sąjungos nario bilietas, įrodantis profesinės sąjungos nario mokesčio mokėjimą, kai asmuo iki 1991 m. birželio 1 d. dirbo pas pavienį samdytoją. Jeigu šių dokumentų nėra, darbo pas samdytoją laikas gali būti nustatomas teismine tvarka
 • Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo arba Vidaus reikalų ministerijos išduoti pažymėjimai įrodantys reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių kalinimo ir tremties faktinį laiką. Įrodant šį laiką, taip pat pateikiamas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotas nuo okupacijų nukentėjusio asmens – politinio kalinio ar tremtinio teisinio statuso pažymėjimas.
 • Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros arba Vidaus reikalų ministerijos išduoti pažymėjimai įrodantys asmenų, išvežtų Antrojo pasaulinio karo metais priverstiniams darbams už buvusios SSRS ribų, darbo laiką, taip pat buvimo getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose Antrojo pasaulinio karo metais laiką.
 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoti pažymėjimai apie ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių išbūtą laisvės kovotojų struktūrose faktinį laiką
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus ar jo įgalioto šio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimas bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota pažyma (iki 2005 m. liepos 1 d. – valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas pažymėjimas), įrodantys buvimo I grupės invalidu laiką, arba gydytojų konsultacinės komisijos pažymėjimas, įrodantis buvimo vaiku invalidu laiką reikalingi pagrindžiant stažą motinoms, auginusioms vaikus invalidus iki 15 metų namuose bei šeimos nariams, prižiūrėjusiems namuose I grupės invalidus.
 • bažnyčių ir religinių organizacijų pažymos, išduotos remiantis dokumentais, reikalingos pagrindžiant visų tradicinių Lietuvoje bažnyčių ir religinių organizacijų dvasininkų tarnybos laiką

 Stažas, įgytas nuo 1994-01-01 (karinės tarnybos laikas po 1995-01-01) įrodomas Sodros informacinėje duomenų bazėje esančiais duomenimis. Todėl dokumentų, įrodančių po 1994 m. įgytą stažą pateikti nereikia.

Dalintis
 • Stažas, įgytas iki 1991-06-01 dirbant pagal darbo sutartį, skaičiuojamas faktine kalendorine trukme.
 • Nuo 1991-06-01 iki 1995-01-01 į asmens stažą įskaitomas socialinio draudimo įmokų mokėjimo laikas. Jei įmokos nebuvo mokamos (net, jei atlyginimas buvo priskaičiuotas), toks laikotarpis į stažą neįskaitomas.
 • Nuo 1995-01-01 į stažą įskaitomi visi kalendoriniai metai, jei pajamos, nuo kurių buvo įmokėtos ar turėjo būti įmokėtos privalomos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos per kalendorinius metus yra ne mažesnės už minimalaus darbo užmokesčio per visus mėnesius sumą. Priešingu atveju tų metų stažas laikomas proporcingai mažesniu.
Dalintis

Pajamas iki 1994-01-01 įrodantys dokumentai:

 • darbdavių (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai) pažymos, išduotos remiantis įmonės, įstaigos, organizacijos turimais dokumentais apie apskaičiuotas (išmokėtas) pajamas
 • likviduotų institucijų, įstaigų ar įmonių funkcijų perėmėjų, o jeigu jų nėra – steigėjo funkcijų vykdytojų (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai) pažymos, išduotos remiantis turimais dokumentais ir patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu
 • valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymos, apie apskaičiuotas (išmokėtas) pajamas, patvirtintos vadovo parašu ir antspaudu
 • valstybinės archyvų sistemos įstaigose ar savivaldybių archyvuose saugomų dokumentų, apie apskaičiuotas (išmokėtas) pajamas, nuorašai ar išrašai

 Pajamos po 1994-01-01 įrodomos Sodros informacinėje duomenų bazėje esančiais duomenimis. Todėl dokumentų, įrodančių po 1994 m. turėtą uždarbį, pateikti nereikia.

Dalintis

Nuo 2012-ųjų senatvės pensijos amžius kasmet didinamas iki 2026-aisiais pasieks vienodą tiek moterims, tiek vyrams 65 metų ribą.

2017 m. senatvės pensijos amžius:

 • moterims yra 62 metai,
 • vyrams – 63 metai ir 6 mėnesiai.

 

Pasinaudokite senatvės pensijos amžiaus skaičiuokle

 

Senatvės pensijos amžiaus didinimo lentelė

Metai

Moterys

Gimimo data

Vyrai

Gimimo data

2016

61 metai 8 mėn.

1954 m. rugsėjo 1 d. - 1955 m. balandžio 30 d.

63 metai 4 mėn.

1952 m. lapkričio 1 d. – 1953 m. rugpjūčio 31 d.

2017

62 metai

1955 m. gegužės 1 d. - 1955 m. gruodžio 31 d.

63 metai 6 mėn.

1953 m. rugsėjo 1 d. – 1954 m. birželio 30 d.

2018

62 metai 4 mėn.

1956 m. sausio 1 d. - 1956 m. rugpjūčio 31 d.

63 metai 8 mėn.

1954 m. liepos 1 d. – 1955 m. balandžio 30 d.

2019

62 metų 8 mėn.

1956 m. rugsėjo 1 d. - 1957 m. balandžio 30 d.

63 metai 10 mėn

1955 m. gegužės 1 d. – 1956 m. vasario 28 d.

2020

63 metai

1957 m. gegužės 1 d. - 1957 m. gruodžio 31 d.

64 metai

1956 m. kovo 1 d. – 1956 m. gruodžio 31 d.

2021

63 metų 4 mėn.

1958 m. sausio 1 d. – 1958 m. rugpjūčio 31 d.

64 metai 2 mėn.

1957 m. sausio 1 d. – 1957 m. spalio 31 d.

2022

63 metų 8 mėn.

1958 m. rugsėjo 1 d. - 1959 m. balandžio 30 d.

64 metai 4 mėn.

1957 m. lapkričio 1 d. – 1958 m. rugpjūčio 31 d.

2023

64 metai

1959 m. gegužės 1 d.- 1959 m. gruodžio 31 d.

64 metai 6 mėn.

1958 m. rugsėjo 1 d. – 1959 m. birželio 30 d.

2024

64 metų 4 mėn.

1960 m. sausio 1 d. - 1960 m. rugpjūčio 31 d.

64 metai 8 mėn.

1959 m. liepos 1 d. – 1960 m. balandžio 30 d.

2025

64 metų 8 mėn.

1960 m. rugsėjo 1 d. - 1961 m. balandžio 30 d.

64 metai 10 mėn.

1960 m. gegužės 1 d. – 1961 m. vasario 28 d.

2026

65 metai

1961 m. gegužės 1 d. ir vėliau

65 metai

1961 m. kovo 1 d. ir vėliau

 

Dalintis

Jei duomenys nebeišlikę pas Jus asmeniškai ar įmonėje, kurioje dirbote, duomenų galima ieškoti valstybės ar savivaldybių administracijų archyvuose, kurie saugomų dokumentų pagrindu išduoda asmenų prašymuose nurodytus juridinius faktus patvirtinančius dokumentus. Tuo tikslu archyvui reikia pateikti raštišką prašymą (tiesiogiai arba siųsti paštu), kuriame būtų nurodyti reikalingi faktai ir duomenys.

Valstybės archyvuose saugomais dokumentais galima naudotis archyvų skaityklose Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu nustatyta tvarka.

Valstybės archyvai atlieka dokumentų paiešką ir teikia kitas mokamas paslaugas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintą Valstybės archyvų mokamų paslaugų kainoraštį.

 • Lietuvos valstybės istorijos archyve galima ieškoti duomenų dėl giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų (gimimo, santuokos, mirties aktų įrašų).
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas teikia duomenis apie asmenų turėtą išsilavinimą, šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, pilietybę, priverstinį perkėlimą, išvežimą priverstiniams darbams ir kt.
 • Lietuvos ypatingasis archyvas teikia duomenis apie asmenų tremtį, įtraukimą į numatytų ištremti asmenų sąrašus, suėmimą, tardymą, teistumą, kalinimą, represinių struktūrų persekiojimą, dalyvavimą rezistencijoje, žūtį pokario metais, išvežimą priverstiniams darbams, filtraciją, šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, gautą atlyginimą ir darbo stažą saugumo, vidaus reikalų, partinėse ir komjaunimo struktūrose, privalomąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, dalyvavimą Antrajame pasauliniame kare, SSRS karinėse kompanijose Afganistane ir kitose šalyse, kuriose vyko karo veiksmai, Černobylio AE avarijos padalinių likvidavimo darbai ir kt., kopijuoja dokumentus.
 • Regioniniai valstybės archyvai teikia informaciją apie asmenų po 1944 m. turėtą žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą (Kauno regioninis valstybės archyvas ir iki 1940 m.), sandorius, testamentus, kitus notarine forma patvirtintus veiksmus.

Darbo stažą ar darbo užmokestį patvirtinančių dokumentų galima ieškoti Integralioje administracinių paslaugų sistemoje.

Dalintis
 • Nuo 1994 m. Sodros informacinėje bazėje kaupiami duomenys apie visų draudžiamąsias pajamas gaunančių asmenų pajamas ir stažą.
 • Sodros skyriuose taip pat kaupiami duomenys apie asmenų, kurie ateityje įgis teisę gauti senatvės pensiją, iki 1994-ųjų įgytą stažą. Taip pat kaupiami pageidaujančiųjų būsimą pensiją apskaičiuoti įvertinant 1984-1994 m. turėtas pajamas, jas įrodantys dokumentai. 
Dalintis

Senatvės pensiją sudaro:

 1. pagrindinė dalis,
 2. papildoma dalis,
 3. priedas už stažo metus.
 • Jei turite 30 metų (būtinąjį) stažą, pagrindinė pensijos dalis yra 123,2 € (110 proc. bazinės pensijos, bazinės pensijos dydis šiuo metu - 112 €).
 • Papildoma pensijos dalis priklauso nuo Jūsų turėtų pajamų. Papildoma pensijos dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į visą įgytą stažą, dirbant pagal darbo sutartį, pajamas turėtas nuo 1994-ųjų metų, o jei pageidaujate, ir į pajamas nuo 1984 iki 1994 m. bei LR Vyriausybės patvirtintas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, galiojančias tą mėnesį, už kurį mokama pensija. Šiuo metu jos yra 445 Eur.
 • Jei įgijote daugiau nei 30 metų stažo, Jums priklauso priedas už stažo metus. Priedas skaičiuojamas už kiekvienus papildomus pilnus stažo metus virš 30 metų. Šis priedas yra lygus 3,36 € už kiekvienus papildomus stažo metus (3 proc. bazinės pensijos).

 

 Pavyzdžiui, Jūs į pensiją išėjote 2014 m. birželį. Tuo metu turėjote 33 metų ir 6 mėnesių stažą. Priedas Jums bus mokamas už 3 metus, t.y. 10,08 €. 

 

 Apskaičiuojant šį priedą, į stažą neįskaitomas netekto darbingumo (invalidumo) pensijos gavimo laikas.

 

 Gaudami senatvės pensiją turite teisę dirbti ir gauti kitų draudžiamųjų pajamų. Dėl to Jūsų pensijos dydis NEBUS MAŽINAMAS.

Dalintis

Nuo 2013-ųjų skiriant senatvės pensijas papildoma pensijos dalis apskaičiuojama pagal formulę 0,005 x S x K x D.

Šioje formulėje:

 • S – visas stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu  
 • K – draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d. iki pensijos skyrimo mėnesio
 • D – LR Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija. Šiuo metu tai yra 445 €.

 

 Jei turite stažo, įgyto dirbant pagal darbo sutartį iki 1994 m. sausio 1 d., Jūsų pageidavimu ir jei Jums tai naudinga, senatvės pensijos papildoma dalis gali būti apskaičiuojama atsižvelgiant į pajamas turėtas iki 1994-ųjų. Tokiu atveju bus naudojama tokia formulė – 0,005 x s x k x D + 0,005 x S x K x D.

 

Šioje formulėje:

 • s – stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1993 m. gruodžio 31 d. 
 • k – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas iki 1994 m. sausio 1 d., apskaičiuojamas pagal 5 paeiliui einančių palankiausių metų iš laikotarpio nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. draudžiamąsias pajamas 
 • S – stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu po 1994 m. sausio 1 d. iki pensijos skyrimo mėnesio
 • K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas nuo 1994 m. sausio 1 d., apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d. iki pensijos skyrimo mėnesio 
 • D – LR Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija. Šiuo metu tai yra 445 €.
Dalintis
 1. Senatvės pensija gali būti perskaičiuota ir skirta iš naujo, jei Jūs sukaupėte bent vienus pilnus papildomus stažo metus virš 30 metų, dirbadami pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu.
 2. Senatvės pensija Jums gali būti skirta iš naujo, jei anksčiau ji Jums buvo skirta turint minimalų stažą, o po pensijos skyrimo dirbdamas pagal darbo sutartį ar savarankiškai įgijote būtinąjį stažą.

 

Dalintis

Jei apsisprendėte dalyvauti pensijų kaupime, dalis Jūsų valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos pervedama į Jūsų pasirinktą privatų pensijų fondą.

Tokiu atveju, Jūsų valstybinio socialinio draudimo pensija mažės.

Apskaičiuojant Jūsų senatvės pensijos dydį metinis draudžiamųjų pajamų koeficientas už kiekvienus dalyvavimo pensijų kaupime metus bus dauginamas iš dydžio c. Šis dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

c = (tp – tk) / tp, kai

tp – tų metų valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos tarifo dalis, skirta valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildomai daliai
tk – tų metų kaupiamosios pensijų įmokos tarifas

Jeigu tais metais, už kuriuos apskaičiuojamas metinis draudžiamųjų pajamų koeficientas, turėjote draudžiamųjų pajamų, nuo kurių į pensijų fondą nebuvo pervesta kaupiamoji pensijų įmoka, ar gavote valstybinio socialinio draudimo pašalpas ir nedarbo socialinio draudimo išmokas, iš dydžio c dauginama tų metų pajamų, nuo kurių į pensijų fondą buvo pervesta kaupiamoji pensijų įmoka, suma. Prie gautos sumos pridedama tais metais asmens gautų pajamų, nuo kurių į pensijų fondą nebuvo pervesta kaupiamoji pensijų įmoka, suma ar priskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo pašalpos ir nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Jeigu tais metais, už kuriuos apskaičiuojamas metinis draudžiamųjų pajamų koeficientas, buvo apskaičiuoti keli dydžiai c, atitinkamu laikotarpiu asmens gautų pajamų, nuo kurių į pensijų fondą buvo pervesta kaupiamoji pensijų įmoka, suma dauginama iš to laikotarpio dydžio c.

Dalintis
 1. Prisijunkite prie Elektroninės gyventojų sistemos. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Naujas prašymas“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Skirti pensiją/kompensaciją“
 5. Raskite formą „Prašymas skirti senatvės pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

 Nustatymų srityje įrašykite savo elektroninio pašto adresą, juo būsite informuojami apie naujas žinutes Jūsų EGAS paskyroje.

Dalintis
Suskleisti
Tai svarbu ir įdomu

Suskleisti
Susiję teisės aktai

  SVARBU! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-11-30
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!