ico_Prasymas-skirti-senatves-pensija_80x80_Zalia.png

Netekau darbingumo (INVALIDUMO pensija)

Ką daryti?
 1. Jei dėl ligos ar traumos netekote darbingumo, pirmiausia reikia kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris išduos siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.
 2. Kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą galite pats asmeniškai arba Jus atstovaujantys artimieji.
 3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai reikia pateikti asmens dokumentą, prašymą dėl neįgalumo ar darbingumo lygio nustatymo, gydytojo siuntimą bei medicininius dokumentus nurodančius diagnozę ir būklės sunkumą, 3x4 cm nuotrauką. Plačiau adresu: www.ndnt.lt.
 4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba išduos pažymą apie Jums nustatytą darbingumo lygį. Apie Jums nustatytą darbingumo lygį duomenis tarnyba elektroniniu būdu perduos Sodrai, tad pažymos pristatyti nereikia.
 5. Jei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba Jus pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu, galite kreiptis į Sodrą dėl netekto darbingumo (invalidumo) pensijos skyrimo.
 6. Kad Jums būtų skirta netekto darbingumo (invalidumo) pensija Sodrai turite pateikti prašymą bei įgytą stažą pagrindžiančius dokumentus, jei Jūsų stažas įgytas iki 1994 m. Nuo 1994 m. visi duomenys apie Jūsų įgytą stažą bei turėtas pajamas yra saugomi Sodros duomenų bazėje, tad jokių papildomų dokumentų pateikti nereikia.
 7. Papildomai reikia pateikti Jūsų turėtas pajamas 1984–1993 m., jei norite, kad skiriant pensiją būtų įvertintos tuo metu Jūsų turėtos pajamos.
 8. Prašymą dėl netekto darbingumo (invalidumo) pensijos skyrimo galite pateikti atvykę į Sodros skyrių (tai gali padaryti įgaliotas asmuo), INTERNETU arba paštu.
 9. Sprendimas dėl pensijos skyrimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo.
 10. Netekto darbingumo (invalidumo) pensija bus Jums išmokėta jūsų pasirinktu būdu ir mokama už einamąjį mėnesį.
 11. Pensija mokama tiek laiko, kokiam terminui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustatė darbingumo lygį, bet ne ilgiau nei sulauksite senatvės pensijos amžių, kuomet Jums gali būti paskirta senatvės pensija.   
Suskleisti
Kada kreiptis į Sodrą?

 Į Sodrą galite kreiptis iškart, kai Jums nustatomas darbingumo lygis.

 

 Jei kreipėtės vėliau, Jums bus išmokėta pensija už laikotarpį nuo darbingumo nustatymo, tačiau ne daugiau nei už 12 mėnesių buvusių iki prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo Sodros skyriuje.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Netekto darbingumo pensija skiriama, JEI:

 • gyvenate Lietuvos Respublikoje;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba Jus pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu;
 • turite minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą netekto darbingumo pensijai;
 • jei gyvenate užsienyje, ir turite teisę gauti netekto darbingumo pensiją tarptautinių sutarčių arba Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nustatyta tvarka;
 • jei gyvenate valstybėje, kurioje netaikomas tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų  nuostatos, bet esate įgijęs ne mažesnį už minimalų stažą netekto darbingumo pensijai gauti dirbdami Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose.
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. prašymą skirti netekto darbingumo pensiją
 2. jei anksčiau nesate pateikę, dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų, karinį liudijimą ir kt.)
 3. jei pageidaujate, kad apskaičiuojant pensiją būtų atsižvelgta į Jūsų pajamas turėtas 1984–1993 m., reikia pateikti atitinkamas pažymas. Tokiu atveju, pažymose už laikotarpį nuo 1991 m. sausio 1 d. turi būti nurodytas kiekvieno mėnesio uždarbis, o už 1984 – 1990 m. turi būti nurodytos metinės uždarbio sumos. Duomenis apie šio laikotarpio pajamas verta pateikti, jei tuo metu Jūsų turėtos pajamos buvo didesnės, nei vėlesniu laikotarpiu. Tokiu atveju apskaičiuojant pensiją bus įvertintos Jums palankiausių 5 paeiliui einančių metų draudžiamosios pajamos iš laikotarpio nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. Jei šių duomenų nepateiksite, pensija Jums bus apskaičiuojama pagal pajamas turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d. Nuo 1994 m. sausio 1 d. Sodra kaupia duomenis apie apdraustų asmenų socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas. Taigi visi duomenys apie Jūsų nuo to laiko įgytą stažą ir turėtas pajamas kompiuterinėje duomenų bazėje. Todėl dokumentų, įrodančių po 1994 m. įgytą stažą ar turėtą uždarbį, pateikti nereikia. 

 

Prašymą skirti pensiją galima pateikti:

 1.  paštu
 2.  INTERNETU
 3.  atvykus į Sodros skyrių.

 

 INTERNETU prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos prisijungti galima naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu.

 

 Atvykus į skyrių prašymą galėsite užpildyti vietoje. Su savimi reikia turėti:

 • Asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje)
 • Žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija

 

 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pensija nebus pervedama. 

Suskleisti
Išmokų dydis

Netekto darbingumo pensijos dydis priklauso nuo Jūsų darbingumo lygio, įgyto stažo ir turėtų pajamų bei LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio (šiuo metu jis yra 476 €).

Šiuo metu vidutinė netekto darbingumo pensija yra 188,68 €.

 

Netekto darbingumo pensiją sudaro:

 

 1. pagrindinė dalis,
 2. papildoma dalis,
 3. priedas už stažo metus.

 • Pagrindinė pensijos dalis yra:
  • 143 € (110 proc. bazinės pensijos), jei esate netekęs 60–70 proc. darbingumo ir turite būtinąjį stažą
  • 195 € (150 proc. bazinės pensijos), jei esate netekęs 75–100 proc. darbingumo ir turite būtinąjį stažą
 • Papildoma pensijos dalis priklauso nuo Jūsų turėtų pajamų. Papildoma pensijos dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į visą įgytą stažą, dirbant pagal darbo sutartį, pajamas turėtas nuo 1994-ųjų metų, o jei pageidaujate, ir į pajamas nuo 1984 iki 1994 m. bei LR Vyriausybės patvirtintas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, galiojančias tą mėnesį, už kurį mokama pensija. Šiuo metu jos yra 476 €.
 • Jei įgijote daugiau nei 30 metų stažo, Jums priklauso priedas už stažo metus. Priedas skaičiuojamas už kiekvienus papildomus pilnus stažo metus virš 30 metų. Šis priedas yra lygus 3,36 € už kiekvienus papildomus stažo metus (3 proc. bazinės pensijos).

 

 Pavyzdžiui, Jūs į pensiją išėjote 2014 m. birželį. Tuo metu turėjote 33 metų ir 6 mėnesių stažą. Priedas Jums bus mokamas už 3 metus, t. y. 10,08 €. 

 

 Jei esate netekęs 45–55 proc. darbingumo, valstybinė socialinio draudimo pensija apskaičiuojama taip kaip ir tiems, kas yra netekę 60–70 proc. darbingumo, o po to mažinama 50 proc.

 

 Gaudami netekto darbingumo pensiją turite teisę dirbti ir gauti kitų draudžiamųjų pajamų. Dėl to Jūsų pensijos dydis nebus mažinamas.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Netekto darbingumo pensija skiriama nuo to momento, kai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba Jus pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu.
 • Sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo Sodros skyriuje.
 • Netekto darbingumo pensija mokama už einamąjį mėnesį.

 

Netekto darbingumo pensija gali būti pervedama

 

 1.  į asmeninę sąskaitą,
 2.  pristatoma į namus
 3.    atsiimama mokėjimo įstaigoje, pvz.: AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

 Pensijos pervedimas į bankuose ar kredito unijose esančias asmenines sąskaitas:

 

 • kiekvieno mėnesio 10 – 12 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos iki 2012-02-29
 • kiekvieno mėnesio 20 – 28 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos po 2012-02-29

 

 Pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 

 • yra netekę 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti pensijos kitu būdu
 • pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 Pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 

 • nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervestą į asmeninę Jūsų sąskaitą
 • kai atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus
 • Pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 ​Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta pensijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?
 • Netekto darbingumo pensija mokama kiekvieną mėnesį tiek laiko, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba yra patvirtinusi Jūsų darbingumo lygį. Darbingumo lygis gali būti nustatomas: 6 mėnesiams, metams, dvejiems, iki senatvės pensijos amžiaus arba neribotai.
 • Netekto darbingumo pensija negali būti mokama ilgiau nei Jums sukanka senatvės pensijos amžius. Tuomet Jums gali būti paskirta senatvės pensija.
 • Netekto darbingumo pensijos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama pensija už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio dydžio išmoka.
Suskleisti
Pensijos gavėjo pažymėjimas

Nuo 2015 m. birželio 1 d. išduodami naujo pavyzdžio pensijos gavėjo pažymėjimai.

 

Pensijos gavėjui pažymėjimas išduodamas atvykus į „Sodros“ skyrių bei pateikus:

 

 1. pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką, skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse);
 3. prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

 Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją. Keičiant pažymėjimą, jis išduodamas ne vėliau nei per 20 darbo dienų, nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje.

 

 Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti šiame dokumente -  

 

Skrajutė su reikalavimais, skirtais pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.

Atsisiųsti skrajutę (PDF)

Suskleisti
Pensijų kompensavimas
Bus kompensuojamos:
 
 • senatvės,
 • išankstinės senatvės,
 • netekto darbingumo (invalidumo) pensijos.
Dalintis

Kreiptis dėl kompensacijos mokėjimo nereikia. Kompensacija bus išmokėta bendra tvarka, kuri numatyta pensijų kompensavimo įstatyme. Prašymus pateikti reikia tik šiais atvejais:

 

 1. kai senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijos mokėjimas buvo nutrauktas pensijos gavėjui persikėlus gyventi į užsienį.
 2. kai yra pasibaigęs netekto darbingumo (invalidumo) pensijos skyrimo terminas. 

 

 Šie asmenys ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. Sodrai turi pateikti prašymą dėl kompensuojamosios sumos išmokėjimo. 
 
 • Jeigu prašymas pateikiamas iki 2014 m. gruodžio 1 d., kompensuojamoji suma išmokama bendrąja tvarka. 
 • Jeigu prašymas pateikiamas po 2014 m. gruodžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d., priklausiusi kompensuojamosios sumos dalis išmokama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kreipimosi dienos, o likusi jos dalis išmokama bendraja tvarka.
 

 

Dalintis

Bus kompensuota ta dalis, kuri susidarė dėl pasikeitusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio taikymo.

Galiojant Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui buvo patvirtintas 1170 Lt einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis, kurį taikant pensija buvo perskaičiuota ir sumažinta.

 

 Ta dalis, kuri buvo sumažinta dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo (dirbusiems pensininkams), nėra numatyta kompensuoti. 
Dalintis
 1. 2014 m. ketvirtojo ketvirčio paskutinį mėnesį (gruodžio mėn.) senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams išmokėta 20 procentų kompensuojamosios sumos.
 2. 2015 ir 2016 m. kiekvieno ketvirčio paskutinį mėnesį senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams bus išmokama po 40 procentų kompensuojamosios sumos lygiomis dalimis.
 
 Pavyzdys. Pensijos gavėjui yra apskaičiuota 3000 Lt dydžio kompensuojamoji pensijos suma, tai 20 proc. šios sumos yra 600 Lt ir ji bus išmokėta 2014 m. gruodžio mėn. 2015 m. bus išmokėta 40 proc. šios sumos, tai yra 1200 Lt bus padalinta į 4 dalis ir po 86,87 € (300 Lt) asmuo gaus 2015 m. kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. Likę 347,54 € (1200 Lt) bus išmokėti 2016 metais tokiu pat principu, kaip ir 2015 metais.
 
 1. Kompensuojamoji suma išmokama laikantis šių nustatytų terminų ir dydžių, išskyrus šiuos atvejus:
  1. jeigu asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra ne didesnė kaip 100 litų, ji visa išmokėta 2014 m. ketvirtojo ketvirčio paskutinį mėnesį (gruodžio mėn.);
 
 Pavyzdys. Pensijos gavėjui yra apskaičiuota 80 Lt kompensuojamoji suma. Ji jam išmokėta 2014 m. gruodžio mėn.
 
 1. jeigu asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra didesnė kaip 100 litų, tačiau, išmokėjus jos dalį 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, lieka 100 litų ar mažiau, likusi suma išmokama 2015 m. pirmojo ketvirčio paskutinį mėnesį; 
 
 Pavyzdys. Pensijos gavėjui yra apskaičiuota 120 Lt kompensuojamoji pensijos suma. 20 proc. sumos yra 24 Lt ir ji išmokėta 2014 m. gruodžio mėn., o likusi suma - 27, 80 € (96 Lt) bus išmokėta 2015 m. kovo mėn.
 
 1. jeigu asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra didesnė kaip 100 litų ir, išmokėjus jos dalį 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, lieka daugiau kaip 100 litų, tačiau 40 procentų kompensuojamosios sumos yra 100 litų ar mažiau, po 40 procentų kompensuojamosios sumos išmokama atitinkamai 2015 ir 2016 m. pirmojo ketvirčio paskutinį mėnesį.
 
 Pavyzdys. Pensijos gavėjui yra apskaičiuota 150 Lt kompensuojamoji pensijos suma. 20 proc. sumos, t.y. 30 Lt išmokėta 2014 m. gruodžio mėn. 2015 m. ir 2016 m. kovo mėnesiais bus išmokėta po 40 proc. likusios sumos – po 17,38 € (60 Lt).
 
 
Dalintis

Kompensuojamosios pensijų sumos bus išmokėtos:

 • asmenims, kuriems pensijos mokamos į kredito įstaigų sąskaitas, I-ojo kompensavimo etapo pinigai pasieks birželio 15 d., rugsėjo 15 d., gruodžio 15 d.
 • gaunatiems pensijas AB „Lietuvos paštas“ skyriuose ir asmenims, kuriems pensijos pristatomos į namus, II-ojo etapo kompensuojamosios sumos (dirbusiems pensininkams) bus išmokamos kartu su  pensijos išmokėjimu birželio 22 dieną.
Dalintis
Kompensuojamos senatvės ar netekto darbingumo pensijų dalies sumos bus pristatomos tokiu pat būdu, kokiu asmuo gauna pensijas šiuo metu, t. y. pervedamos į sąskaitą banke, pervedamos į sąskaitą kredito unijoje, išmokamos mokėjimo įstaigoje (AB „Lietuvos paštas“) ar pristatomos į namus.
Dalintis

Vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 80 punktu, pensininkui apskaičiuotos pensijų sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusio pensininko įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas.

Į kompensaciją pretenduojantiems asmenims reikia pateikti paveldėjimo teisės liudijimą, arba (ir) mirusį pensininką pergyvenusiam sutuoktiniui - liudijimą (nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį) . 

 

Kokius žingsnius reikia atlikti, jei esate mirusiojo įpėdinis ir pretenduojate į kompensaciją?

 

 1. Jei paveldėjimo teisės liudijime yra įtraukta mirusiam pensijos gavėjui priklausanti kompensuojama suma, tuomet su šiuo dokumentu ir asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu kiekvienas paveldėtojas savo vardu turi kreiptis į bet kurį „Sodros“ skyrių ir pateikti prašymą.
 2. Jeigu paveldėjimo teisės liudijime nėra įtraukta mirusiam pensijos gavėjui apskaičiuota kompensuojama suma, pirmiausia reikia kreiptis į notarą dėl naujo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo įtraukiant minėtas sumas. 

 3. Jeigu notaras nurodys, kad informacija apie mirusiam asmeniui apskaičiuotą kompensuojamą sumą iš „Sodros“ skyriaus nėra perduota notarų biurui, tuomet su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu bei giminystės ryšį su mirusiuoju patvirtinančiu dokumentu arba notaro liudijimu, patvirtinančiu, kad asmuo yra mirusiojo pensininko įpėdinis reikia kreiptis į „Sodros“ skyrių ir pateikti prašymą išduoti pažymą apie mirusiojo asmens negautas išmokas, kurią reikės pateikti notarui dėl naujo pavedėjimo teisės liudijimo išdavimo.

 

 Pensijų kompensavimo įstatymas įsigaliojo 2014-05-22 dieną. Nuo šios dienos apskaičiuotos ir visos įstatyme numatytos pensijų kompensacijos. Jei pensijos gavėjas mirė po 2014-05-22, jo turto paveldėtojams išmokama apskaičiuota pensijos kompensacija. 

Dalintis
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatyme nėra numatytas pensijų kompensavimas dirbusiems asmenims ir sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo mechanizmas, todėl Vyriausybei Seimas pasiūlė svarstant 2016 ir (ar) vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir 2016 ir (ar) vėlesnių metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, įvertinti šių pensijų kompensavimo galimybes.
Dalintis
Prašymą dėl kompensuojamosios pensijos dalies sumos apskaičiavimo ir išmokėjimo galima rasti: 
 1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos tinklalapio www.sodra.lt, skiltyje „Formos ir šablonai“ - „Formos ir šablonai gyventojams“. Užpildytą ir pasirašytą prašymą reikia pateikti Sodros teritoriniam skyriui. Prašymą taip pat galima atsiųsti paštu, prie pastarojo pridėjus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka; 
 2. Sodros teritoriniame skyriuje
 3. EGAS, prisijungus per savo elektroninės bankininkystės sistemą, ar naudojantis elektroniniu parašu. EGAS pasirinkus „Naujas prašymas“ – „Skirti pensiją/kompensaciją“ – GPN.11 „Prašymas dėl kompensuojamosios pensijos dalies sumos išmokėjimo“.
Dalintis
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
 1. Netekto darbingumo pensijai gauti reikia turėti bent minimalų stažą.
 2. Minimalaus ir būtinojo stažo dydis priklauso nuo amžiaus tą dieną, kai buvote pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu. Taigi kuo esate vyresnis, tuo didesnis turi būti stažas.

Stažo dydžio lentelė netekto darbingumo pensijai gauti

Amžius

Minimalus stažas

Būtinasis stažas

Iki 22

2 mėn.

1 m.

22

4 mėn.

1 m.

23

6 mėn.

1 m.

24

8 mėn.

1 m. 4 mėn.

25

10 mėn.

1 m. 8 mėn.

26

1 m.

2 m.

27

1 m. 2 mėn.

2 m. 4 mėn.

28

1 m. 4 mėn.

2 m. 8 mėn.

29

1 m. 6 mėn.

3 m.

30

1 m. 8 mėn.

3 m. 4 mėn.

31

1 m. 10 mėn.

3 m. 8 mėn.

32

2 m.

4 m.

33

2 m. 2 mėn.

4 m. 4 mėn.

34

2 m. 4 mėn.

4 m. 8 mėn.

35

2 m. 6 mėn.

5 m.

36

2 m. 8 mėn.

5 m. 4 mėn.

37

2 m. 10 mėn.

5 m. 8 mėn.

38

3 m.

6 m.

39

3 m. 6 mėn.

7 m.

40

4 m.

8 m.

41

4 m. 6 mėn.

9 m.

42

5 m.

10 m.

43

5 m. 6 mėn.

11 m.

44

6 m.

12 m.

45

6 m. 6 mėn.

13 m.

46

7 m.

14 m.

47

7 m. 6 mėn.

15 m.

48

8 m.

16 m.

49

8 m. 6 mėn.

17 m.

50

9 m.

18 m.

51

9 m. 6 mėn.

19 m.

52

10 m.

20 m.

53

10 m. 6 mėn.

21 m.

54

11 m.

22 m.

55

11 m. 6 mėn.

23 m.

56

12 m.

24 m.

57

12 m. 6 mėn.

25 m.

58

13 m.

26 m.

59

13 m. 6 mėn.

27 m.

60

14 m.

28 m.

61

14 m. 6 mėn.

29 m.

62

15 m.

30 m.

63

15 m.

30 m.

64

15 m.

30 m.

65

15 m.

30 m.

 

Dalintis

Nuo 2013-ųjų skiriant netekto darbingumo pensijas papildoma pensijos dalis apskaičiuojama pagal formulę 0,005 x S x K x D.

Šioje formulėje:

 • S visas stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu  
 • Kdraudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d. iki pensijos skyrimo mėnesio
 • D LR Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija. Šiuo metu tai yra 445 €.

 Jei turite stažo, įgyto dirbant pagal darbo sutartį iki 1994 m. sausio 1 d., Jūsų pageidavimu ir jei Jums tai naudinga, netekto darbingumo pensijos papildoma dalis gali būti apskaičiuojama atsižvelgiant ir į pajamas turėtas iki 1994-ųjų. Tokiu atveju bus naudojama tokia formulė – 0,005 x s x k x D + 0,005 x S x K x D.

Šioje formulėje:

 • s – stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1993 m. gruodžio 31 d. 
 • k – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas iki 1994 m. sausio 1 d., apskaičiuojamas pagal 5 paeiliui einančių palankiausių metų iš laikotarpio nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. draudžiamąsias pajamas 
 • S – stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu po 1994 m. sausio 1 d. iki pensijos skyrimo mėnesio
 • K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas nuo 1994 m. sausio 1 d., apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d. iki pensijos skyrimo mėnesio 
 • D – LR Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija. Šiuo metu tai yra 445 €.
Dalintis

Netekto darbingumopensija gali būti paskirta iš naujo, JEI:

 • dirbdamas po netekto darbingumo pensijos paskyrimo, įgijote papildomą, bet ne trumpesnį, nei v ienerių metų, stažą dirbdamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu
 • netekto darbingumo pensija Jums buvo paskirta neturint būtinojo stažo, o po jos paskyrimo dirbdamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu arba dirbdamas savarankiškai įgijote būtinąjį stažą, nepaisant to, kad naujai įgytas stažas buvo mažesnis kaip vieni metai
 • jei Jums nustatytas didesnis netektas darbingumas

 Sukakus senatvės pensijos amžių, netekto darbingumo pensijos iš naujo neskiriamos.

Dalintis

Darbingumo lygį, jo priežastį, atsiradimo laiką, terminą ir asmens netekto darbingumo procentus nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

 Daugiau informacijos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos interneto svetainėje www.ndnt.lt arba telefonu (8 5) 233 33 20.

Dalintis
 • Nedarbingu laikomas asmuo, kurį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba pripažįsta netekusiu 75–100 proc. darbingumo (t. y. jam nustatoma 0–25 proc. darbingumo).
 • Iš dalies darbingu laikomas asmuo, kurį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba pripažįsta netekusiu 45–70 proc. darbingumo (t. y. jam nustatoma 30–55 proc. darbingumo).
 • Jei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba pripažįsta, kad asmuo yra netekęs 0–40 proc. darbingumo (t.y. jam nustatoma 60–100 proc. darbingumas), jis laikomas darbingu ir neturi teisės gauti netekto darbingumo pensijos.

 Dėl darbingumo lygio nustatymo reiktų kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.

 Daugiau informacijos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos interneto svetainėje www.ndnt.lt arba telefonu (8 5) 233 33 20.

Dalintis
 1. Prisijunkite prie Elektroninės gyventojų sistemos. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Naujas prašymas“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Skirti pensiją/kompensaciją“
 5. Raskite formą „Prašymas skirti senatvės ar netekto darbingumo pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą

 Nustatymų skiltyje įrašykite savo elektroninio pašto adresą, kuriuo būsite informuojami apie naujas žinutes Jūsų EGAS paskyroje.

Dalintis

Prašymą dėl darbingumo nustatymo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai galima pateikti per Elektroninės valdžios vartus arba atvykus į skyrių. Tokiu atveju Jus gydantis gydytojas medicininius dokumentus ir siuntimą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai turi pateikti elektroniniu būdu.

Kreipiantis dėl darbingumo lygio nustatymo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl darbingumo lygio nustatymo (gali būti pildomas vietoje)
 • siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
 • medicininių tyrimų išrašus, patvirtinančius diagnozę
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
 • dokumentus, patvirtinančius asmens išsilavinimą, specialybę, kvalifikaciją
 • 3x4 cm dydžio nuotrauką

 Gydytojo siuntimas ir kiti medicininiai dokumentai galioja 60 dienų, taigi per tokį patį terminą reikia kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo nustatymo ir pateikti visus reikiamus dokumentus.

Papildomai reikia pateikti tokius dokumentus:

 • Jei siunčiamas asmuo yra vidaus tarnybos sistemos apreigūnas - LR Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išduota rekomendacija siųsti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, 
 •  jei darbingumas nustatinėjamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe - nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo aktą ir, reikalui esant kitus dokumentus;
 •  jei darbingumas nustatinėjamas dėl profesinės ligos - profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą ir, reikalui esant, kitus dokumentus,;
 •  jei asmuo nukentėjo ar susirgo tarnybos ar mokymų metu - medicininiai ir kariniai dokumentai. Prireikus – teismo sprendimą ar nuosprendį ikiteisminio tyrimo, kitos kompetentingos institucijos dokumentą, patvirtinantį, kad įvykis yra susijęs su sužeistu ar suluošintu asmeniu ir jo tarnyba;
 •  jei darbingumas nustatomas dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos - Savivaldybės išduotą Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pažymėjimą ir LR Generalinės prokuratūros išduotą pažymą, patvirtinančią sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą;
 •  jei darbingumas nustatomas dėl Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio - dokumentus, patvirtinančius dalyvavimą (karinį bilietą, karinės įstaigos išduotą pažymą arba darbovietės siuntimą, savivaldybės išduotą pažymėjimą) likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius ir Specialistų komisijos ligos sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti, kurios sudėtį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, išvadą;
 • jei dėl darbingumo nustatymo kreipiasi politiniai kaliniai, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms (rezistencijos) dalyviai - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotus pažymėjimus, LR Krašto apsaugos ministerijos pažymą, LR Generalinės prokuratūros arba Vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą;
 • Jei liga ar luošumas atsirado dėl įvykdytos piliečio pareigos, tai patvirtinančius dokumentus;
 • Jei liga ar luošumas atsirado būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu, pvz.: asmens karinį dokumentą, patvirtinantį būtinąją karinę tarnybą ar karinį apmokymą sovietinėje armijoje, karinį–medicininį dokumentą, patvirtinantį ligą ar suluošinimą, gydymo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį lėtai progresuojančią ligą, diagnozuotą per 5 metų laikotarpį po tarnybos, stacionarines psichiatrijos paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų psichiatrų konsiliumo sprendimą, kuris patvirtina lėtai progresuojančią psichikos ligą, kuri sietina su tarnyba Afganistano kare.

 Dokumentus pateikti galima asmeniškai arba per atstovaujantį asmenį, pvz.: tėvus, globėjus, rūpintojus ar kitus įgaliotus asmenis. Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, tai pat nurodyti atstovaujamo asmens vardą, pavardę gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą.

Pristatomų asmens dokumentų kopijas gali tvirtinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos specialistai. Tam reikia turėti dokumentų originalus.

 Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, asmens dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba LR konsulinio pareigūno. 

 Daugiau informacijos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos interneto svetainėje www.ndnt.lt arba telefonu (8 5) 233 33 20.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-12-15
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!