Ką daryti?
 • Jei ateityje planuojate dėl pensijos skyrimo kreiptis į Sodrą, kviečiame iš anksto bet kuriuo Jums patogiu metu pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų iki 1994 m. įgytą stažą, bei, jei reikia, dokumentus, pagrindžiančius Jūsų turėtas pajamas 1984–1993 m. Dokumentus reikia pateikti į artimiausią Sodros skyrių.
 • Dokumentus, pagrindžiančius 1984–1993 m. turėtas pajamas, reikia pateikti tik tuo atveju, jei pageidausite, kad skiriant pensiją būtų įvertintos ir šio laikotarpio pajamos. Tai naudinga asmenims turėjusiems aukštas pajamas minėtu laikotarpiu. Jei duomenys apie tuo metu turėtas pajamas nebus pateikti, pensija bus paskirta tik pagal pajamas turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d.
 • Duomenys apie stažą ir draudžiamąsias pajamas nuo 1994 m. yra Sodros informacinėje duomenų bazėje, tad jokių dokumentų apie šį laikotarpį pateikti nereikia.
 • Jei iki senatvės pensijos amžiaus likus penkeriems metams neturite jokių darbinių ar kitų draudžiamųjų pajamų ir nedirbate, tačiau turite 30 metų stažą, galite kreiptis dėl išankstinės senatvės pensijos skyrimo.
 • Prašymą dėl išankstinės pensijos skyrimo galite pateikti artimiausiame Sodros skyriuje, paštu ar INTERNETU.
 • Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų duomenų gavimo. 
 • Jei išankstinės pensijos mokėjimo metu įsidarbinsite, gausite kitų draudžiamųjų pajamų, pensijų ar pašalpų, išankstinės senatvės pensijos mokėjimas bus nutrauktas arba sustabdytas.
 • Jei gaunate išankstinę senatvės pensiją, per 10 darbo dienų privalote pranešti pensiją jums mokančiam Sodros skyriui, jei išvykstate nuolat gyventi į užsienį, Jums paskirta kita pensija ar išmoka, įsidarbinote, pradėjote dirbti savarankiškai, tapote ūkininku ar jo partneriu, gaunate darbinių pajamų užsienyje. 
 • Nuo 2012-ųjų ilginamas senatvės pensijos amžius, todėl turite įvertinti, kada Jūs sukankate senatvės pensijos amžių ir pagal tai galite nustatyti Jums galimą išankstinės pensijos gavimo terminą.

 

 Pavyzdžiui, moteris gimusi 1956 m. rugsėjo 20 d. senatvės pensijos amžių sukaks 2019 m. gegužės 20 dieną (62 metai ir 8 mėnesiai), taigi išankstinę senatvės pensiją anksčiausiai ji galės gauti nuo 2014-ųjų gegužės 20 d.

 

 2016-aisias išankstinė senatvės pensija gali būti skirta moterims, nesukakusioms senatvės pensijos amžiaus ir gimusioms iki 1958-08-31, ir vyrams, nesukakusiems senatvės pensijos amžiaus ir gimusiems iki 1957-10-31.

Suskleisti
Kada kreiptis į Sodrą?
 • Išankstinė senatvės pensija gali būti skirta likus ne daugiau nei 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus. Atitinkamai dėl išankstinės pensijos skyrimo galima kreiptis į Sodrą sukakus šį amžių arba bet kuriuo metu vėliau.

​​​ Pasinaudokite senatvės pensijos amžiaus skaičiuokle

 • Bet kuriuo Jums patogiu metu į artimiausią Sodros skyrių kviečiame atnešti dokumentus, patvirtinančius iki 1994 m. sausio 1 d. įgytą stažą. Jei norėsite, kad skiriant pensiją būtų atsižvelgta į Jūsų pajamas turėtas 1984–1993 m., reikia pateikti ir jas patvirtinančius dokumentus.

 Sodros darbuotojai įvertins dokumentus, įves duomenis į kompiuterinę duomenų bazę ir, jei pageidausite, dokumentų originalus Jums grąžins. Sukakus senatvės pensijos amžiui, Jums teliks pateikti prašymą skirti senatvės pensiją.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Išankstinę senatvės pensiją galite gauti, JEI:

 

 1. esate nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas;
 2. iki senatvės pensijos amžiaus Jums yra likę ne daugiau kaip 5 metai;

​ Pasinaudokite senatvės pensijos amžiaus skaičiuokle

 1. turite ne mažesnį nei 30 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą;
  1. ​Savo socialinio pensijų draudimo stažą galite sužinoti prisijungę prie EGASEGASAsmeninė „Sodros“ paskyra gyventojams, pasiekiama adresu: gyventojai.sodra.lt bei susiformavę suvestinę REP.02 „Informacija apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą senatvės pensijai“.
 2. 30 metų pensijų stažo reikalavimas netaikomas, jei turite bent 15 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir atitinkate bent vieną iš šių sąlygų:
 • esate motina, pagimdžiusi ir išauginusi iki 8-erių metų 5 ir daugiau vaikų
 • esate tėvai, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose savo neįgalius (invalidus) vaikus ar vaikus, pripažintus netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupes invalidais iki 18 metų);
 • ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiškos negalios invalidus).

 

 1.  negaunate jokių kitų periodinių išmokų:
 • valstybinių socialinio draudimo, valstybinių ar šalpos pensijų (išskyrus šalpos pensijas, įstatymu nustatytais atvejais mokamas namuose invalidus slaugantiems asmenims ir pensijų išmokas, mokamas pagal Pensijų kaupimo įstatymą);
 • užsienio valstybės pensijų (išskyrus ankstyvą senatvės išmoką arba senatvės išmoką, paskirtas vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais ar Lietuvos Respublikos sudarytų tarptautinių sutarčių dėl pensijų mokėjimo nuostatomis);
 • nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų už asmens darbo pobūdį (valstybinės signataro rentos, artistų rentos arba kompensacinės išmokos teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams, kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas ir pan.), mokamų iš valstybės biudžeto ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto;
 • pensijų išmokų, gaunamų bet kuriuo Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nustatytu būdu;
 • netekto darbingumo periodinės kompensacijos;
 • šalpos kompensacijos;
 • nedarbo socialinio draudimo išmokos (bedarbio pašalpos);
 • priešpensinės bedarbio išmokos.

 

 1. nedirbate ir negaunate jokių darbinių pajamų:
 • pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu;
 • savarankiškai vykdomos veiklos (t. y. neturite verslo liudijimo, nesate individualios įmonės savininkas, advokatas ar jo padėjėjas, notaras, nedirbate pagal autorinę ar atlikėjo sutartį ir pan.);
 • iš ūkininko veiklos (nesate ūkininkas ar jo partneris);
 • užsienio valstybėje.
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. Prašymą skirti išankstinę senatvės pensiją
 2. Jei anksčiau nesate pateikę, dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų, karinį liudijimą ir kt.)
 3. Jei pageidaujate, kad apskaičiuojant pensiją būtų atsižvelgta į Jūsų pajamas turėtas 1984–1993 m., reikia pateikti atitinkamas pažymas. Tokiu atveju, pažymose už laikotarpį nuo 1991 m. sausio 1 d. turi būti nurodytas kiekvieno mėnesio uždarbis, o už 1984 – 1990 m. turi būti nurodytos metinės uždarbio sumos. Duomenis apie šio laikotarpio pajamas verta pateikti, jei manote, kad tuo metu Jūsų turėtos pajamos buvo didesnės, nei vėlesniu laikotarpiu. Tokiu atveju apskaičiuojant pensiją bus įvertintos Jums palankiausių 5 paeiliui einančių metų draudžiamosios pajamos iš laikotarpio nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. Jei šių duomenų nepateiksite, pensija Jums bus apskaičiuojama pagal pajamas turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d.
 4. Jeigu esate motina, išauginusi iki aštuonerių metų 5 ir daugiau vaikų, ir neturite 30 metų socialinio pensijų draudimo stažo, papildomai reikia pateikti vaikų gimimo liudijimus, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.
 5. Jei ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose savo neįgalius (invalidus) vaikus ar vaikus, pripažintus netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (I ar II grupės invalidus nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų) ir neturite 30 metų socialinio pensijų draudimo stažo, papildomai reikės pateikti:
  • slaugyto namuose vaiko gimimo liudijimą, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre
  • sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos ir (ar) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos) išduotus pažymėjimus, patvirtinančius, kuriuo laikotarpiu asmuo buvo pripažintas neįgaliu, jei tokių duomenų nėra Sodros skyriuje
 6. Jei ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiškos negalios invalidus) ir neturite 30 metų socialinio pensijų draudimo stažo, papildomai reikės pateikti:
  • dokumentą, patvirtinantį globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju
  • sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos ir (ar) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos) išduotus pažymėjimus, patvirtinančius, kuriuo laikotarpiu asmuo buvo pripažintas neįgaliu, jei tokių duomenų nėra Sodros skyriuje

 

 Nuo 1994 m. sausio 1 d. Sodra kaupia duomenis apie apdraustų asmenų socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas. Taigi visi duomenys apie Jūsų nuo to laiko įgytą stažą ir turėtas pajamas kompiuterinėje duomenų bazėje. Todėl dokumentų, įrodančių po 1994 m. įgytą stažą ar turėtą uždarbį, pateikti nereikia.

 

Prašymą skirti pensiją galima pateikti:

 1.  paštu
 2.  INTERNETU
 3.  atvykus į Sodros skyrių.

 

 Prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos prisijungti galima naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu.

 

Atvykus į skyrių prašymą galima užpildyti vietoje. Su savimi reikia turėti:

 • Asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje)
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija

 

 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pensija nebus pervedama. 

Suskleisti
Išmokų dydis

Išankstinės senatvės pensijos dydis priklauso nuo Jūsų įgyto stažo ir turėtų pajamų bei LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio.

 

 Išankstinė senatvės pensija apskaičiuojama taip pat, kaip ir senatvės pensija, tačiau mažinama po 0,4 proc. už kiekvieną pilną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus.

 

 Pavyzdžiui, apsisprendėte kreiptis dėl išankstinės senatvės pensijos maksimaliam 5 metų laikotarpiui (60 mėnesių). Jums apskaičiuota pensija yra 240 €. Atsižvelgus į išankstinės senatvės pensijos mokėjimo laiką, Jums bus skirta 24 proc. (60 x 0,4proc. = 24 proc.) mažesnė išankstinė pensija, t. y. 182,40 €.

 

Vidutinė išankstinė senatvės pensija šiuo metu yra 175,14 €.

 

 Svarbu! Asmenims, kuriems buvo mokama išankstinė senatvės pensija, skiriant senatvės pensiją, ji bus mažinama 0,4 proc. už kiekvieną mėnesį, kai buvo mokama išankstinė senatvės pensija. 

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Išankstinė senatvės pensija gali būti skirta nuo to dienos, kai, turėdamas į ją teisę, kreipėtės dėl jos skyrimo ir pateikėte prašymą bei visus reikiamus dokumentus.
 • Nuo kreipimosi dienos ši pensija bus skirta, jei visi reikalingi dokumentai bus pateikti ne vėliau nei per 2 mėnesius.
 • Jei pensijai skirti reikalingi dokumentai bus pateikti vėliau nei per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos, išankstinė senatvės pensija bus paskirta nuo tos dienos, kai gautas paskutinis pensijai paskirti reikalingas dokumentas.
 • Sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo Sodros skyriuje.

 

 Išankstinė senatvės pensija mokama už praėjusį mėnesį.

 

Išankstinė pensija gali būti:

 

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą,
 2. pristatoma į namus
 3. atsiimama mokėjimo įstaigoje, pvz.: AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

Pensijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdamas į taisykles nustatytas Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos apraše.

 

 Išankstinė pensijos pervedimas į bankuose ar kredito unijose esančias asmenines sąskaitas:

 

 • kiekvieno mėnesio 10 – 12 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos iki 2012-02-29
 • kiekvieno mėnesio 20 – 28 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos po 2012-02-29 bei tos, kurios 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo išmokėtos 27–28 dienomis

 

 Išankstinė pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 

 • 2009 m. gruodžio mėnesį pensiją gavo į namus
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti pensijos mokėjimo įstaigoje arba išgryninti pervestą į sąskaitą pensiją
 • Išankstinė pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

 Išankstinė pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 

 • gyvenate vietovėje, kurioje nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervesta į asmeninę Jūsų sąskaitą
 • kai atitinkate sąlygas išmoką gauti namus
 • Išankstinė pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

 Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta pensijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

 Išankstinė senatvės pensija mokama iki senatvės pensijos amžiaus.

 

 1. Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas bus nutrauktas, JEI:
 • Jums sukaks senatvės pensijos amžius – nuo sukakties dienos
 • Jums bus paskirta kita pensija ar išmoka – nuo kitos pensijos ar išmokos paskyrimo dienos
 • Jums išvykus nuolat gyventi į užsienį, jeigu LR tarptautinėse sutartyse nenustatyta kitaip – nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko nuolat gyventi į užsienį, pirmos dienos
 1. Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas bus sustabdytas, JEI:
 • įsidarbinsite arba pradėsite dirbti savarankiškai
 • tapsite ūkininku ar jo partneriu
 • gausite darbinių pajamų užsienio valstybėje
 1. Jei gaunate išankstinę senatvės pensiją, per 10 dienų privalote pranešti pensiją Jums mokančiam Sodros skyriui, Jei:
 • išvykstate nuolat gyventi į užsienį
 • jei Jums paskirta kita pensija ar išmoka
 • jei įsidarbinote ar pradėjote dirbti savarankiškai, tapote ūkininku ar jo partneriu, gaunate darbinių pajamų užsienio valstybėje
Suskleisti
Pensijų kompensavimas
Bus kompensuojamos:
 
 • senatvės,
 • išankstinės senatvės,
 • netekto darbingumo (invalidumo) pensijos.
Dalintis

Kreiptis dėl kompensacijos mokėjimo nereikia. Kompensacija bus išmokėta bendra tvarka, kuri numatyta pensijų kompensavimo įstatyme. Prašymus pateikti reikia tik šiais atvejais:

 

 1. kai senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijos mokėjimas buvo nutrauktas pensijos gavėjui persikėlus gyventi į užsienį.
 2. kai yra pasibaigęs netekto darbingumo (invalidumo) pensijos skyrimo terminas. 

 

 Šie asmenys ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. Sodrai turi pateikti prašymą dėl kompensuojamosios sumos išmokėjimo. 
 
 • Jeigu prašymas pateikiamas iki 2014 m. gruodžio 1 d., kompensuojamoji suma išmokama bendrąja tvarka. 
 • Jeigu prašymas pateikiamas po 2014 m. gruodžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d., priklausiusi kompensuojamosios sumos dalis išmokama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kreipimosi dienos, o likusi jos dalis išmokama bendraja tvarka.
 

 

Dalintis

Bus kompensuota ta dalis, kuri susidarė dėl pasikeitusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio taikymo.

Galiojant Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui buvo patvirtintas 1170 Lt einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis, kurį taikant pensija buvo perskaičiuota ir sumažinta.

 

 Ta dalis, kuri buvo sumažinta dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo (dirbusiems pensininkams), nėra numatyta kompensuoti. 
Dalintis
 1. 2014 m. ketvirtojo ketvirčio paskutinį mėnesį (gruodžio mėn.) senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams išmokėta 20 procentų kompensuojamosios sumos.
 2. 2015 ir 2016 m. kiekvieno ketvirčio paskutinį mėnesį senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams bus išmokama po 40 procentų kompensuojamosios sumos lygiomis dalimis.
 
 Pavyzdys. Pensijos gavėjui yra apskaičiuota 3000 Lt dydžio kompensuojamoji pensijos suma, tai 20 proc. šios sumos yra 600 Lt ir ji bus išmokėta 2014 m. gruodžio mėn. 2015 m. bus išmokėta 40 proc. šios sumos, tai yra 1200 Lt bus padalinta į 4 dalis ir po 86,87 € (300 Lt) asmuo gaus 2015 m. kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. Likę 347,54 € (1200 Lt) bus išmokėti 2016 metais tokiu pat principu, kaip ir 2015 metais.
 
 1. Kompensuojamoji suma išmokama laikantis šių nustatytų terminų ir dydžių, išskyrus šiuos atvejus:
  1. jeigu asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra ne didesnė kaip 100 litų, ji visa išmokėta 2014 m. ketvirtojo ketvirčio paskutinį mėnesį (gruodžio mėn.);
 
 Pavyzdys. Pensijos gavėjui yra apskaičiuota 80 Lt kompensuojamoji suma. Ji jam išmokėta 2014 m. gruodžio mėn.
 
 1. jeigu asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra didesnė kaip 100 litų, tačiau, išmokėjus jos dalį 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, lieka 100 litų ar mažiau, likusi suma išmokama 2015 m. pirmojo ketvirčio paskutinį mėnesį; 
 
 Pavyzdys. Pensijos gavėjui yra apskaičiuota 120 Lt kompensuojamoji pensijos suma. 20 proc. sumos yra 24 Lt ir ji išmokėta 2014 m. gruodžio mėn., o likusi suma - 27, 80 € (96 Lt) bus išmokėta 2015 m. kovo mėn.
 
 1. jeigu asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra didesnė kaip 100 litų ir, išmokėjus jos dalį 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, lieka daugiau kaip 100 litų, tačiau 40 procentų kompensuojamosios sumos yra 100 litų ar mažiau, po 40 procentų kompensuojamosios sumos išmokama atitinkamai 2015 ir 2016 m. pirmojo ketvirčio paskutinį mėnesį.
 
 Pavyzdys. Pensijos gavėjui yra apskaičiuota 150 Lt kompensuojamoji pensijos suma. 20 proc. sumos, t.y. 30 Lt išmokėta 2014 m. gruodžio mėn. 2015 m. ir 2016 m. kovo mėnesiais bus išmokėta po 40 proc. likusios sumos – po 17,38 € (60 Lt).
 
 
Dalintis

Kompensuojamosios pensijų sumos bus išmokėtos:

 • asmenims, kuriems pensijos mokamos į kredito įstaigų sąskaitas, I-ojo kompensavimo etapo pinigai pasieks birželio 15 d., rugsėjo 15 d., gruodžio 15 d.
 • gaunatiems pensijas AB „Lietuvos paštas“ skyriuose ir asmenims, kuriems pensijos pristatomos į namus, II-ojo etapo kompensuojamosios sumos (dirbusiems pensininkams) bus išmokamos kartu su  pensijos išmokėjimu birželio 22 dieną.
Dalintis
Kompensuojamos senatvės ar netekto darbingumo pensijų dalies sumos bus pristatomos tokiu pat būdu, kokiu asmuo gauna pensijas šiuo metu, t. y. pervedamos į sąskaitą banke, pervedamos į sąskaitą kredito unijoje, išmokamos mokėjimo įstaigoje (AB „Lietuvos paštas“) ar pristatomos į namus.
Dalintis

Vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 80 punktu, pensininkui apskaičiuotos pensijų sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusio pensininko įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas.

Į kompensaciją pretenduojantiems asmenims reikia pateikti paveldėjimo teisės liudijimą, arba (ir) mirusį pensininką pergyvenusiam sutuoktiniui - liudijimą (nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį) . 

 

Kokius žingsnius reikia atlikti, jei esate mirusiojo įpėdinis ir pretenduojate į kompensaciją?

 

 1. Jei paveldėjimo teisės liudijime yra įtraukta mirusiam pensijos gavėjui priklausanti kompensuojama suma, tuomet su šiuo dokumentu ir asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu kiekvienas paveldėtojas savo vardu turi kreiptis į bet kurį „Sodros“ skyrių ir pateikti prašymą.
 2. Jeigu paveldėjimo teisės liudijime nėra įtraukta mirusiam pensijos gavėjui apskaičiuota kompensuojama suma, pirmiausia reikia kreiptis į notarą dėl naujo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo įtraukiant minėtas sumas. 

 3. Jeigu notaras nurodys, kad informacija apie mirusiam asmeniui apskaičiuotą kompensuojamą sumą iš „Sodros“ skyriaus nėra perduota notarų biurui, tuomet su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu bei giminystės ryšį su mirusiuoju patvirtinančiu dokumentu arba notaro liudijimu, patvirtinančiu, kad asmuo yra mirusiojo pensininko įpėdinis reikia kreiptis į „Sodros“ skyrių ir pateikti prašymą išduoti pažymą apie mirusiojo asmens negautas išmokas, kurią reikės pateikti notarui dėl naujo pavedėjimo teisės liudijimo išdavimo.

 

 Pensijų kompensavimo įstatymas įsigaliojo 2014-05-22 dieną. Nuo šios dienos apskaičiuotos ir visos įstatyme numatytos pensijų kompensacijos. Jei pensijos gavėjas mirė po 2014-05-22, jo turto paveldėtojams išmokama apskaičiuota pensijos kompensacija. 

Dalintis
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatyme nėra numatytas pensijų kompensavimas dirbusiems asmenims ir sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo mechanizmas, todėl Vyriausybei Seimas pasiūlė svarstant 2016 ir (ar) vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir 2016 ir (ar) vėlesnių metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, įvertinti šių pensijų kompensavimo galimybes.
Dalintis
Prašymą dėl kompensuojamosios pensijos dalies sumos apskaičiavimo ir išmokėjimo galima rasti: 
 1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos tinklalapio www.sodra.lt, skiltyje „Formos ir šablonai“ - „Formos ir šablonai gyventojams“. Užpildytą ir pasirašytą prašymą reikia pateikti Sodros teritoriniam skyriui. Prašymą taip pat galima atsiųsti paštu, prie pastarojo pridėjus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka; 
 2. Sodros teritoriniame skyriuje
 3. EGAS, prisijungus per savo elektroninės bankininkystės sistemą, ar naudojantis elektroniniu parašu. EGAS pasirinkus „Naujas prašymas“ – „Skirti pensiją/kompensaciją“ – GPN.11 „Prašymas dėl kompensuojamosios pensijos dalies sumos išmokėjimo“.
Dalintis
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Išankstinė senatvės pensija apskaičiuojama taip pat, kaip ir senatvės pensija ir mažinama 0,4 proc. už kiekvieną pilną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus.

Kaip apskaičiuojama senatvės pensija?

Dalintis

Kai asmuo, kuris yra gavęs išankstinę senatvės pensiją, sukanka senatvės pensijos amžių, jam skiriama senatvės pensija bus mažinama po 0,4 proc. už kiekvieną mėnesį, kurį gavo išankstinę senatvės pensiją.

 Pavyzdžiui, jei asmuo gavo išankstinę senatvės pensija 50 mėnesių, paskirtoji senatvės pensija bus sumažinta 20 proc. (0,4 x 50), gavusiam 12 mėnesių – 4,8 proc. (0,4 x 12) ir pan.

Dalintis

Jei Jūs gaunate išankstinę senatvės pensiją ir įsidarbinate pagal darbo sutartį ar imate dirbti savarankiškai, gaunate draudžiamųjų pajamų užsienyje, jos mokėjimas sustabdomas.

Dalintis

Jei ūkininkaujate ir turite draudžiamųjų pajamų iš ūkininkavimo veiklos, išankstinė senatvės pensija neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas. 

Dalintis

Išankstinė senatvės pensija neskiriama, o paskirtosios mokėjimas nutraukiamas, jei asmuo yra registruojamas ūkininku ar ūkininko partneriu bei gauna draudžiamųjų pajamų iš ūkininkavimo veiklos. Tad, jei ištekėjote už ūkininko, tačiau nesate registruota kaip ūkininkė ar ūkininko partnerė ir negaunate draudžiamųjų pajamų iš ūkio veiklos, išankstinė senatvės pensija Jums bus toliau mokama. 

Dalintis
 1. Prisijunkite prie Elektroninės gyventojų sistemos. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Naujas prašymas“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Skirti pensiją/kompensaciją“
 5. Raskite formą „Prašymas skirti išankstinę senatvės pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

 Nustatymų skiltyje galite įrašyti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo būsite informuojamas apie naujas žinutes Jūsų EGAS paskyroje.

Dalintis

Taip, likus ne daugiau nei trims mėnesiams iki senatvės pensijos amžiaus, galite kreiptis į artimiausią Sodros skyrių ir pateikti prašymą skirti senatvės pensiją.

 Dėl senatvės pensijos skyrimo galima kreiptis ir vėliau, tačiau geriau tai padaryti per 12 mėnesių nuo senatvės pensijos amžiaus sukakties. Kadangi pensija bus sumokėta už ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį buvusį iki prašymo su visais dokumentais reikalingais skirti pensiją gavimo Sodros skyriuje.

 Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas bus nutrauktas, kai tik Jums sukaks senatvės pensijos amžius.

Dalintis
Suskleisti
Tai svarbu ir įdomu

Suskleisti
Susiję teisės aktai
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2016-08-08
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!