Jei visa informacija apie MOTINYSTĖS/TĖVYSTĖS pašalpos gavimą Jums yra žinoma, tuomet galite iš karto užpildyti ir pateikti prašymą prisijungę prie savo asmeninės sodra paskyros.

Noriu-gauti-motinystes-arba-tevystes-pasalpa.png

Noriu prižiūrėti kūdikį MOTINYSTĖS (TĖVYSTĖS pašalpa)

Ką daryti?
 1. Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi VIENAS iš tėvų, įtėvių ar globėjų. Todėl dar iki vaiko gimimo reiktų apsispręsti, kuris iš tėvų eis vaiko priežiūros atostogų, kokios trukmės jos bus ir kiek laiko pageidaus gauti pašalpą. Apie savo sprendimą taip pat iš anksto reiktų informuoti darbdavį.
 2. Parašyti prašymą darbdaviui suteikti vaiko priežiūros atostogas, ne vėliau kaip 14 dienų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos. Jos gali trukti iki vaikui sukaks treji metai. Tuo laikotarpiu darbdavys įsipareigoja išsaugoti Jūsų darbo vietą ir pasiūlyti ją Jums sugrįžus iš atostogų.
 3. Kreipkitės į Sodrą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo, po to kai darbdavys suteikia vaiko priežiūros atostogas. Prašymą dėl šios pašalpos skyrimo Sodrai galima pateikti INTERNETU, paštu arba atvykus į skyrių.
 4. Motinystės (tėvystės) pašalpa gali būti mokama iki vaikui sukaks metai arba dveji. Teikiant prašymą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos skyrimo reikia nurodyti kiek laiko norėsite ją gauti. Vėliau šio pasirinkimo nebebus galima keisti, tad būtina apsispręsti iš anksto. Jei kitas iš tėvų, turintis teisę gauti šią pašalpą, kreipsis dėl šios pašalpos už tą patį vaiką, jam pašalpos mokėjimo trukmė bus nustatoma pagal pirmojo iš tėvų pasirinkimą.
 5. Motinystės (tėvystės) pašalpa už tą patį vaiką gali būti skiriama VIENAM iš tėvų (įtėvių), todėl, tėvai, turintys teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą, turi galimybę šią pašalpą gauti pakaitomis.

 Pavyzdžiui, gimus kūdikiui mamai suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti ir ji pateikė prašymą gauti motinystės (tėvystės) pašalpą dvejus metus. Praėjus pusei metų, ji apsisprendė grįžti į darbą, o vaiko priežiūros atostogos suteiktos vaiko tėčiui. Šiuo atveju mama turi pateikti Sodrai prašymą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo nutraukimo, o tėtis – prašymą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos skyrimo. Visus šiuos prašymus galima pateikti INTERNETU, paštu arba skyriuje.

 

 • Jei apsisprendžiama gauti pašalpą iki vaikui sukaks dveji metai, antraisiais metais pašalpą gaunantis tėtis ar mama turi galimybę dirbti (nutraukti vaiko priežiūros atostogas) ir gauti pajamų, tačiau dėl to Sodros mokama pašalpa nebus mažinama.
 • Gimus dviem ir daugiau kūdikių, vaiko priežiūros atostogų išeiti ir motinystės (tėvystės) pašalpas už atskirus vaikus gauti gali abu tėvai.
 • Įsivaikinus vaiką, nepriklausomai nuo jo amžiaus, Jums gali būti suteiktos vaiko priežiūros atostogos ir ne ilgiau kaip tris mėnesius mokama motinystės (tėvystės) pašalpa. Tokiu atveju, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, dėl šių atostogų suteikimo Jums reikia kreiptis į darbdavį, o dėl pašalpos – į Sodrą. 
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

 Ne vėliau nei vaikui sukaks 3 metai. 

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Motinystės (tėvystės) pašalpa priklauso, JEIGU:

 • Esate draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu (t. y. dirbate pagal darbo sutartį, valstybės tarnyboje, dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, vykdote individualią veiklą, turėdami individualios veiklos pažymą, esate ūkininkas) arba auginate prieš tai gimusį vaiką iki jam sukaks 3 metai.
 • Esate vaiko tėvas, motina, įtėvis, įmotė ar globėjas
  • kuriam darbdavys suteikė vaiko priežiūros atostogas, išskyrus antraisiais vaiko auginimo metais (jei pašalpa gaunama dvejus metus, antraisiais metais galite dirbti, taigi pasinaudoję šia galimybe jau nesate atostogose)
  • esate savarankiškai dirbantis asmuo* (teisės į pašalpą diena bus laikoma kita diena po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų paskutinės dienos)
  • buvote atleistas iš darbo, bet turite reikiamą stažą.
 • Iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą
 • Jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad:
  • Jums mažiau nei 26 metai ir per pastaruosius dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą arba aukštojoje mokykloje pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o vaiko priežiūros atostogos suteiktos per 12 mėnesių nuo mokslo baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą) arba vaiko priežiūros atostogos suteiktos nuo kitos dienos po dienos, kurią baigėsi nėštumo ir gimdymo atostogos ar tėvystės atostogos, kai už tą patį vaiką jau buvo mokėta motinystės ar tėvystės pašalpa
  • esate pirmųjų medicinos rezidentūros studijų metų apdraustoji (-asis) gydytoja (-as) rezidentė (-as) ir per pastaruosius dvejus metus studijavote aukštosiose mokyklose pagal dieninės arba nuolatinės formos studijų programas ir (arba) medicinos rezidentūroje, o vaiko priežiūros atostogos suteiktos per 12 mėnesių nuo medicinos rezidentūros studijų pradžios arba nuo kitos dienos po dienos, kurią baigėsi nėštumo ir gimdymo atostogos ar tėvystės atostogos, kai už tą patį vaiką jau buvo mokėta motinystės ar tėvystės pašalpa
  • pastaruosius dvejus metus buvote pareigūnas, profesinės karo tarnybos karys ar statutinis valstybės tarnautojas, o pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki įsidarbinote neviršija 3 mėnesių
  • nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai

 

  * ši sąvoka apima asmenis, vykdančius individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, ūkininkus, dirbančius pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis.

Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. Prašymą skirti motinystės (tėvystės) pašalpą
 2. Prašymą dėl neapmokestinamo pajamų dydžio (NPDNPDNeapmokestinamųjų pajamų dydis. Suma kuriai netaikomi mokesčiai. NPD yra 200 Eur, jei asmuo uždirba ne daugiau nei 350 Eur. Didėjant uždarbiui taikomas NPD mažėja.) taikymo ir, jei reikia, papildomo NPD taikymo.

   

Šiuos prašymus galima pateikti:

 

 1.  INTERNETU per prisijungus prie savo asmeninės sodra paskyros.. 
 2.  Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš svetainės www.sodra.lt, paspaudus „Paslaugos“ ir pasirinkus „Prašymų formos“ susirasti „Prašymas skirti motinystės (tėvystės) pašalpą“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3.  Atvykus į teritorinį Sodros skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pašalpa. Jeigu neturite sąskaitos, prašyme reikia nurodyti AB „Lietuvos paštas“ skyrių, kuriame pageidaujate atsiimti pašalpą. 

 

 Prie savo asmeninės sodra paskyros prisijungti galima naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu

 

 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pašalpa nebus pervedama. 

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai
 1. Įsakymo dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo nuorašą, jeigu darbdavys nėra pateikęs informacijos apie suteiktas atostogas Sodrai (pranešimo 9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo.).
 2. Vaiko gimimo liudijimą, jei duomenų apie vaiko gimimą, nėra LR Gyventojų registre.
 3. Notariškai patvirtintą vaiko gimimo kopiją su vertimu į lietuvių kalbą, jeigu vaiko gimimo liudijimas išduotas užsienyje. Jeigu vaiko gimimo liudijimo notariškai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą siunčiama paštu, kartu pridedama patvirtinta asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija. Užsienyje išduoti vaiko gimimo liudijimai, priklausomai nuo to, kokioje valstybėje išduoti, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus tuos atvejus, kai pagal LR tarptautinius įsipareigojimus numatyta kitaip. 
 4. Mokslo baigimo datą ir studijų formą įrodantį dokumentą (pavyzdžiui, diplomą ir jo priedą), jei esate jaunesnis nei 26 metų ir neturite reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo
 5. Medicinos rezidentūros studijų pradžią įteisinantį dokumentą (pavyzdžiui, Jūsų darbdavio, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymą), jeigu esate pirmųjų medicinos rezidentūros studijų metų apdraustasis gydytojas rezidentas ir neturite reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo
 6. Pažymą apie tarnybos pabaigą iš buvusios tarnybos, darbovietės ar Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus, jei neturite reikiamo ligos ir motinystės stažo, nes buvote pareigūnė (-as)
 7. Pažymą iš mokyklos, jeigu turite teisę į papildomą NPDNPDNeapmokestinamųjų pajamų dydis. Suma kuriai netaikomi mokesčiai. NPD yra 200 Eur, jei asmuo uždirba ne daugiau nei 350 Eur. Didėjant uždarbiui taikomas NPD mažėja., už vyresnį kaip 18 metų vaiką besimokantį dieninėje bendro lavinimo mokykloje.
 8. Darbdavio pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei vaiko priežiūros atostogų metu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti per EDASEDASAsmeninė „Sodros“ paskyra draudėjams (darbdaviams), pasiekiama adresu http://draudejai.sodra.lt  , kur pateikta rekomenduojama pažymos forma
 9. Darbo atlikimo pabaigą pagrindžiantį dokumentą, jei vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, pvz.: atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kt.
 10. Dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, jei vaiko priežiūros atostogų metu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, pvz.: darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą, individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų apskaitos dokumentus ar kt.
Suskleisti
Išmokų dydis

Pasinaudokite skaičiuokle

 

 • Pasirinkus gauti pašalpą iki vaikui sueis vieni metai – mokama 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į pašalpą atsiradimo mėnesį.
 • Pasirinkus pašalpą gauti iki vaikui sueis dveji metai – nuo nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogų pabaigos iki vaikui sueis vieni metai mokama 70 proc., vėliau iki vaikui sueis dveji metai – 40 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.
 • Tuo atveju, jeigu Jums gimsta du ir daugiau vaikų ir esate šių vaikų priežiūros atostogose, motinystės (tėvystės) pašalpa didinama atsižvelgiant į gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra Jums mokamų pašalpų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio dydžio. Jei dviejų vaikų priežiūrai atostogos suteikiamos abiem tėvams atskiriems vaikams prižiūrėti – motinystės (tėvystės) pašalpa mokama kiekvienam iš jų bendra tvarka.
 • Jei Jūs vaiką įsivaikinote, nepriklausomai nuo jo amžiaus, motinystės (tėvystės) pašalpos dydis yra 70 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio. Ši pašalpa mokama vaiko priežiūros atostogų, suteiktų pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalį, metu, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.
 • Jei pašalpos gavėjas pirmaisiais vaiko auginimo metais gauna darbinės veiklos pajamų ar pašalpų, jam mokamas skirtumas tarp motinystės (tėvystės) pašalpos dydžio ir gaunamų pajamų.
 • Jei pasirinkote motinystės (tėvystės) pašalpą gauti dvejus metus, antraisiais vaiko auginimo metais pašalpa mokama nepriklausomai nuo tuo metu gaunamų pajamų ar pašalpų.

 

 Motinystės (tėvystės) pašalpa negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos. Šios ribos nustatomos atsižvelgiant į LR Vyriausybės kasmet patvirtinamą einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, kuris nuo 2015 m. sausio 1 d. lygus 431 Eur., nuo 2015 m. liepos 1 d. - 434 Eur, o nuo 2016 m. sausio 1 d. lygus 445 Eur.

 

 • Minimali motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį yra 148,33 Eur (trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio).
 • Maksimali motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį yra 1424 Eur (3,2 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio). Jei pasirinkote pašalpą gauti dvejus metus, pirmaisiais metais maksimalus jos dydis yra 996,80 Eur, antraisiais – 569,60 Eur.
Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

 Sprendimas dėl motinystės (tėvystės) pašalpos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo Sodros teritoriniame skyriuje dienos.

 

 Ne anksčiau nei mėnesio 20 dieną pašalpos suma pervedama į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.

 

 Jei sąskaitos neturite, pašalpą galėsite atsiimti pasirinktame ir prašyme nurodytame AB „Lietuvos paštas“ skyriuje

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

​ Ši pašalpa mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį iki vaikui sueis vieni arba dveji metai, pagal Jūsų prašyme nurodytą pasirinktą pašalpos mokėjimo trukmę.

 

 Jei negavote motinystės pašalpos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, motinystės (tėvystės) pašalpa Jums gali būti mokama nuo pat vaiko gimimo dienos.

 

 Jei buvote nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogose ir gavote motinystės arba tėvystės pašalpą, tuomet motinystės (tėvystės) pašalpa bus mokama nuo minėtų atostogų pabaigos.

 

 Jei Jūs vaiką įsivaikinote ir Jums yra suteiktos vaiko priežiūros atostogos pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalį, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus motinystės (tėvystės) pašalpa Jums bus mokama darbdavio suteiktų atostogų laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Ši pašalpa gali būti mokama vienam iš įtėvių. 

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
 1. Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro laikotarpiai, per kuriuos mokamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos. Įskaitomi ir tie laikotarpiai, per kuriuos asmuo gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpas, taip pat nedarbo išmokas.
 2. Dirbančiųjų pagal autorines sutartis stažas nustatomas pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas. Jei šios įmokos sumokėtos nuo minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos nuo mažesnės arba didesnės nei MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu.
 3. Tais atvejais, kai asmuo neturi reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes prieš tai buvo vaiko priežiūros atostogose, ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėn. laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.
 4. Į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą taip pat įskaitomi darbo Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse laikotarpiai, kurie patvirtinami šių valstybių kompetentingų įstaigų išduotu dokumentu (S041 arba E104 formos pažyma).
Dalintis

Taip, tačiau tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės pašalpą, motinystės (tėvystės) pašalpa nemokama.

Dalintis

Jums gali būti mokamos abi pašalpos, tačiau bendra šių pašalpų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio. 

Dalintis

Jei pirmaisiais motinystės (tėvystės) pašalpos gavimo metais gaunate papildomų pajamų ar pašalpų, jums priskaičiuota pašalpa gali būti sumažinta.

Pajamos, kurias gaunant motinystės (tėvystės) pašalpa bus sumažinta:

 • visos pajamos, nuo kurių mokamos SoDros įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, pvz.: atlyginimas
 • jei motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo laikotarpiu buvo dirbama ir gautos darbinės veiklos pajamos, nuo kurių nėra mokamos SoDros įmokos
 • ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos

Jeigu aukščiau minėtų pajamų dydis mažesnis už motinystės (tėvystės) pašalpą, Jums bus išmokėtas pašalpos ir turėtų pajamų skirtumas. Jeigu šių pajamų dydis yra didesnis už motinystės (tėvystės) pašalpą arba jai lygus, ji nemokama.

Mokant pašalpą, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos už darbą, atliktą iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos.

Dalintis

Darbinės veiklos pajamos – iš darbdavio gautos ir tiesiogiai su asmens darbu susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos Sodros įmokos:

 • darbdavio išmokos už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokos, skirtos kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamos įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
 • darbdavio išmokos, skirtos komandiruočių išlaidoms atlyginti, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, bei komandiruočių išlaidos už asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais reikalais, kai apmokamas tik vykimas ir grįžimas (vizos įforminimas, draudimas ligos atveju ir kitos būtinosios išlaidos, susijusios su valstybinių sienų kirtimu), mokamos teisės aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
 • delspinigiai už pavėluotą išmokų, susijusių su darbo santykiais, mokėjimą;
 • su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, mokamos valstybės tarnautojams, deleguotiems asmenims ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat atstovybės darbuotojams, kurie yra atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo nariai;
 • darbo užmokestis, gautas iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, kuriais vadovaudamosi institucijos moka darbo užmokestį;
 • darbuotojo gautos iš darbdavio pajamos natūra, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu; 
 • vidutinis darbo užmokestis, sumokamas atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą laiką, kai su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės;
 • tantjemos, kurios išmokamos valdybos ar stebėtojų tarybos nariams;
 • vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnų gaunamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
 • krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių, taip pat karių savanorių, kitų aktyviojo rezervo karių, parengtojo rezervo karių, pašauktų į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių gaunamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
 • individualios įmonės, mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui.

Darbinės veiklos pajamomis taip pat laikomos aukščiau nurodytos užsienyje gautos pajamos.

Dalintis

Nauja motinystės (tėvystės) pašalpa jūsų prašymu gali būti apskaičiuota pagal tą patį kompensuojamąjį uždarbį, iš kurio buvo apskaičiuota ankstesnė motinystės (tėvystės) pašalpa, jei bent dalį laikotarpio, iš kurio apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis, gavote motinystės (tėvystės) pašalpą už anksčiau gimusį vaiką arba buvote anksčiau gimusio vaiko nėštumo ir gimdymo, tėvystės arba vaiko priežiūros atostogose.

Dalintis

Motinystės (tėvystės) pašalpa išmokama už praėjusį mėnesį. Taigi, pašalpa už kiekvienų metų gruodžio mėnesį išmokama kitų metų sausio mėnesį. Apmokestinant išmokas už praėjusius mokestinius laikotarpius (praėjusius metus) NPD ir papildomas NPD netaikomas. Permokėtą gyventojų pajamų mokestį galima atsiimti pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai metinę Gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusius metus.

Dalintis

Paprasčiausia prašymą pateikti internetu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS), adresu www.gyventojai.sodra.lt:

 1. Pasirinkę „Gyventojui“ prisijunkite prie asmeninės EGAS paskyros. Tai galima padaryti per elektroninę bankininkystę arba su elektroniniu parašu.
 2. Prisijungę prie asmeninės paskyros kairiajame meniu paspauskite „Naujas prašymas“. Tuomet ekrano centre spauskite „Skirti pašalpą/išmoką“. Jungiantis pirmą kartą, būtina užpildyti asmeninius duomenis skiltyje „Nustatymai“.
 3. Pasirinkę norimą pašalpą paspauskite ties ja dešinėje pusėje esantį mygtuką „Kurti“. Kompiuterio ekrane pasirodys naujas langas – prašymo forma.
 4. Atidžiai perskaitykite joje esančią informaciją, įrašykite trūkstamus duomenis. Jei nesate tikri, ar prašymas užpildytas korektiškai, spauskite mygtuką „Tikrinti“. Kai viską užpildėte ir klaidų neliko, spauskite mygtuką „Pateikti“.
Dalintis

Taip. Tokiu atveju vienas iš tėvų, gavęs pašalpą pirmaisiais metais, turi pateikti prašymą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos atsisakymo (per EGAS sistemą adresu www.gyventojai.sodra.lt galima pateikti laisvos formos prašymą: Naujas prašymas-Kiti-GPK1.2 Prašymas). Kitas tėvas turi pateikti prašymą skirti pašalpą.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2016-06-22
Ar informacija naudinga?