Jei visa informacija apie MOTINYSTĖS pašalpos gavimą Jums yra žinoma, tuomet galite iš karto užpildyti ir pateikti prašymą prisijungę prie savo asmeninės sodra paskyros.

Ką daryti?
 1. Aptarkite su Jus prižiūrinčiu gydytoju, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite datą. Nuo sutartos datos gydytojas Jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau kaip suėjus 30 nėštumo savaičių.
 2. Kai gydytojas Jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, apie tai informuokite darbdavį, kad šis savo ruožtu parengtų reikiamus dokumentus dėl Jūsų atostogų bei pateiktų Sodrai pranešimą NP-SDNP-SDDarbdavio Sodrai teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.).
 3. Pateikite prašymą Sodros teritoriniam skyriui (INTERNETU, paštu arba atvykus į skyrių) jei norite gauti motinystės pašalpą už nėštumo ir gimdymo atostogų laiką.
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

 Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Motinystės pašalpa priklauso, JEIGU:

 

 1. Gydytojas išdavė elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą
 2. Esate draudžiama ligos ir motinystės socialiniu draudimu (t. y. dirbate pagal darbo sutartį, valstybės tarnyboje, dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, vykdote individualią veiklą, turėdami individualios veiklos pažymą, esate ūkininkė) arba auginate prieš tai gimusį vaiką iki 3 metų. Dirbančios pagal individualios veiklos pažymą ir ūkininkės laikomos apdraustosiomis, jeigu yra sumokėjusios socialinio draudimo įmokas už paskutinį laikotarpį.
 3. Buvote atleista iš darbo nėštumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų metu, bet turite reikiamą stažą (teisę į pašalpą įgijus iki 2015-12-31).
 4. Buvote atleista iš darbo bei turite reikalaujamą stažą (teisę į pašalpą įgijus nuo 2016-01-01).
 5. Turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos 
 6. Jei reikalaujamo stažo neįgijote DĖL TO, KAD:
 • Jums mažiau nei 26 metai ir per pastaruosius dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar pagal profesinio mokymo programą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos per 12 mėnesių nuo mokslo baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą)
 • esate pirmųjų medicinos rezidentūros studijų metų apdraustoji gydytoja rezidentė ir per pastaruosius dvejus metus studijavote aukštosiose mokyklose pagal dieninės arba nuolatinės formos studijų programas ir (arba) studijavote medicinos rezidentūroje, o nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos per 12 mėnesių nuo medicinos rezidentūros studijų pradžios
 • pastaruosius dvejus metus buvote pareigūnė, profesinės karo tarnybos karė ar statutinė valstybės tarnautoja, o pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki įsidarbinote neviršija 3 mėnesių (teisę į pašalpą įgijus iki 2015-12-31)
 • pastaruosius dvejus metus atlikote profesinę karo tarnybą, buvote karė savanorė, aktyviojo ar parengtojo rezervo karė ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių (teisę į pašalpą įgijus nuo 2016-01-01)
 • nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti „Sodrai“?
 1. Prašymą skirti motinystės pašalpą
 2. ​​Prašymą dėl neapmokestinamo pajamų dydžio (NPDNPDNeapmokestinamųjų pajamų dydis. Suma kuriai netaikomi mokesčiai. NPD yra 200 Eur, jei asmuo uždirba ne daugiau nei 350 Eur. Didėjant uždarbiui taikomas NPD mažėja.) taikymo ir, jei reikia, papildomo NPD taikymo.

Šiuos prašymus galima pateikti:

 

 1.  INTERNETU per Asmeninę Sodros paskyrą gyventojui.

 

 Prie Asmeninės Sodros paskyros gyventojui galima prisijungti naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu

 

 1.  Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš svetainės www.sodra.lt, paspaudus kairiojoje meniu juostoje "Formos ir šablonai“ ir suradus: „Prašymas skirti motinystės pašalpą“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 2.  Atvykus į teritorinį Sodros skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta pašalpa. Jeigu neturite sąskaitos, prašyme reikia nurodyti AB „Lietuvos paštas“ skyrių, kuriame pageidaujate atsiimti pašalpą.

 

 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pašalpa nebus pervedama. 

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai
 1. Jei nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos ne nuo pirmos mėnesio dienos, galima pateikti darbdavio pažymą apie nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo mėnesį priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, taikytą NPDNPDNeapmokestinamųjų pajamų dydis. Suma kuriai netaikomi mokesčiai. NPD yra 200 Eur, jei asmuo uždirba ne daugiau nei 350 Eur. Didėjant uždarbiui taikomas NPD mažėja., išskaičiuotą ir sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą. Jei pažymos nepateiksite, NPD (ir PNPD) bus taikomi nuo kito mėnesio pirmos dienos, o susidariusią gyventojų pajamų mokesčio permoką galėsite susigrąžinti deklaravusi pajamas.
 2. Mokslo baigimo datą ir studijų formą įrodantį dokumentą (pvz.: diplomą ir jo priedą), jei Jums yra mažiau nei 26 metai ir neturite reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo
 3. Medicinos rezidentūros studijų pradžią įteisinantį dokumentą (pavyzdžiui, Jūsų darbdavio, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymą), jeigu esate pirmųjų medicinos rezidentūros studijų metų apdraustasis gydytojas rezidentas ir neturite reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo
 4. Pažymą apie tarnybos pabaigą iš buvusios tarnybos, darbovietės ar Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus, jei neturite reikiamo ligos ir motinystės stažo nes buvote pareigūnė
 5. Darbdavio pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti per Asmeninę Sodros paskyrą draudėjui, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma
 6. Jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, reikia pateikti atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kitą darbo atlikimo pabaigos momentą pagrindžiantį dokumentą
 7. Jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, pvz.: darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą, individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų apskaitos dokumentus ar kt.
Suskleisti
Išmokų dydis
 • Motinystės pašalpa yra 100 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į pašalpą atsiradimo mėnesį.
 • Motinystės pašalpa negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos. Šios ribos nustatomos atsižvelgiant į LR Vyriausybės kasmet patvirtinamą einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, kuris nuo 2015 m. sausio 1 d. lygus 431 Eur., nuo 2015 m. liepos 1 d. - 434 Eur, o nuo 2016 m. sausio 1 d. lygus 445 Eur.
 • Minimali motinystės pašalpa per mėnesį yra 148,33 Eur (trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio).
 • Maksimali motinystės pašalpa per mėnesį yra 1424 Eur (3,2 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio).

 

 Motinystės pašalpa mokama už darbo dienas (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

 

 Jei jūs esate vaiko priežiūros atostogose bei gaunate motinystės (tėvystės) pašalpą ir Jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos laukiantis kito vaiko, Jūs turite teisę gauti motinystės pašalpą. Jums bus mokamos abi šios pašalpos, tačiau bendra pašalpų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

 Sprendimas dėl motinystės (tėvystės) pašalpos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo Sodros teritoriniame skyriuje dienos. Jeigu priimamas sprendimas neskirti pašalpos, apie jį informuojama per 5 kalendorines darbo dienas

 

 Motinystės pašalpa bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.

 

 Jei sąskaitos neturite, pašalpą galėsite atsiimti pasirinktame ir prašyme nurodytame AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

 

 Pašalpa pervedama per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo Sodros teritoriniame skyriuje.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

 Motinystės pašalpa sumokama iš karto už visą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

 

 Atkreipiame dėmesį, kad jei Jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis apima dviejų skirtingų metų mėnesius, galite pasirinkti, kaip turėtų būti išmokėta motinystės pašalpa – visa iš karto ar dalimis. Pastaruoju atveju, pašalpos dalis už laikotarpį iki gruodžio 31d. bus išmokėta iki gruodžio 31 d., o dalis už laikotarpį nuo sausio 1 d. – po sausio 1 d. Savo pasirinkimą turite pažymėti prašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPDNPDNeapmokestinamųjų pajamų dydis. Suma kuriai netaikomi mokesčiai. NPD yra 200 Eur, jei asmuo uždirba ne daugiau nei 350 Eur. Didėjant uždarbiui taikomas NPD mažėja.) taikymo formoje.

Pasirinkus visos motinystės pašalpos išmokėjimą iš karto, apmokestinant gyventojų pajamų mokesčiu išmokos dalį už kitų metų mėnesius, nebus pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis. Permokėtą mokestį pašalpos gavėjai galės atsiimti Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikę tų metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Pasirinkus pašalpos išmokėjimą dalimis, pašalpos dalis už kitų metų mėnesius bus išmokėta pritaikius neapmokestinamąjį pajamų dydį.

 

 Pašalpa mokama:

 

 1. už 126 kalendorines dienas, kai nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių
 2. komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, pašalpa mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų
 3. už 56 kalendorines dienas po gimdymo, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas
 4. už 70 kalendorinių dienų po gimdymo, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas

 

 Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, motinystės pašalpa mokama:

 

 1. už 28 kalendorines dienas po gimdymo
 2. papildomai už 98 kalendorines dienas, jei kūdikis gyvena 28 paras ir ilgiau
 3. komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, pašalpa mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų
 4. Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, motinystės pašalpa mokama už 28 kalendorines dienas po gimdymo.

 Apdraustajam asmeniui, paskirtam vaiko GLOBĖJU, motinystės pašalpa mokama nuo globos nustatymo dienos, kol kūdikiui sueis 70 dienų.

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Nuo autorinių, sporto ar atlikėjo veiklos pajamų, taip pat ūkininkaujant ar turint individualios veiklos pažymą turi būti mokamos SoDros įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui. Šias įmokas mokantys asmenys yra draudžiami ligos ir motinystės draudimu ir turi teisę gauti motinystės pašalpą.

Autorių, sportininkų ir atlikėjų įgytas stažas nustatomas pagal sumokėtas SoDros įmokas. Jei jos sumokėtos nuo minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Kai įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės nei MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai didesniu ar mažesniu.

Taigi autoriai, sportininkai, atlikėjai ir dirbantys pagal individualios veiklos pažymą yra įgiję pakankamą stažą tėvystės pašalpai gauti, jei iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios už juos buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 4560 Eur draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 24 mėnesių laikotarpį. 

Dalintis

Pašalpa gali būti skirta. Tokiu atveju ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas jums skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki anksčiau gimusiam vaikui sukako dveji metai.

Dalintis

Jei nėštumo ir gimdymo atostogų metu gaunate papildomų pajamų ar pašalpų, jums priskaičiuota motinystės pašalpa gali būti sumažinta.

Pajamos, kurias gaunant, motinystės pašalpa bus SUMAŽINTA:

 • visos pajamos, nuo kurių mokamos Sodros įmokos ligos ir motinystės socialinio draudimui, pvz.: atlyginimas
 • jei motinystės pašalpos mokėjimo laikotarpiu buvo dirbama ir gautos darbinės veiklos pajamos, nuo kurių nėra mokamos SoDros įmokos
 • ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos

Jeigu aukščiau minėtų pajamų dydis mažesnis už motinystės pašalpą, Jums bus išmokėtas pašalpos ir turėtų pajamų skirtumas. Jeigu šių pajamų dydis yra didesnis už motinystės pašalpą arba jai lygus, motinystės pašalpa nemokama.

Mokant pašalpą, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos už darbą, atliktą iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos.

Dalintis

Darbinės veiklos pajamos – iš darbdavio gautos ir tiesiogiai su asmens darbu susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos SoDros įmokos:

 • darbdavio išmokos už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokos, skirtos kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamos įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
 • darbdavio išmokos, skirtos komandiruočių išlaidoms atlyginti, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, bei komandiruočių išlaidos už asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais reikalais, kai apmokamas tik vykimas ir grįžimas (vizos įforminimas, draudimas ligos atveju ir kitos būtinosios išlaidos, susijusios su valstybinių sienų kirtimu), mokamos teisės aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
 • delspinigiai už pavėluotą išmokų, susijusių su darbo santykiais, mokėjimą;
 • su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, mokamos valstybės tarnautojams, deleguotiems asmenims ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat atstovybės darbuotojams, kurie yra atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo nariai;
 • darbo užmokestis, gautas iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, kuriais vadovaudamosi institucijos moka darbo užmokestį
 • darbuotojo gautos iš darbdavio pajamos natūra, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu; 
 • vidutinis darbo užmokestis, sumokamas atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą laiką, kai su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės;
 • tantjemos, kurios išmokamos valdybos ar stebėtojų tarybos nariams;
 • vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnų gaunamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
 • krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių, taip pat karių savanorių, kitų aktyviojo rezervo karių, parengtojo rezervo karių, pašauktų į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių gaunamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
 •  individualios įmonės, mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui.
 • Darbinės veiklos pajamomis taip pat laikomos aukščiau nurodytos užsienyje gautos pajamos.
Dalintis

Paprasčiausia prašymą pateikti internetu per Asmeninę Sodros paskyrą gyventojui, adresu www.gyventojai.sodra.lt:

 1. Pasirinkę „Gyventojui“ prisijunkite prie asmeninės Sodros paskyros. Tai galima padaryti per elektroninę bankininkystę arba su elektroniniu parašu.
 2. Prisijungę prie asmeninės paskyros kairiajame meniu paspauskite „Naujas prašymas“. Tuomet ekrano centre spauskite „Skirti pašalpą/išmoką“. Jungiantis pirmą kartą, būtina užpildyti asmeninius duomenis skiltyje „Nustatymai“.
 3. Pasirinkę norimą pašalpą paspauskite ties ja dešinėje pusėje esantį mygtuką „Kurti“. Kompiuterio ekrane pasirodys naujas langas – prašymo forma.
 4. Atidžiai perskaitykite joje esančią informaciją, įrašykite trūkstamus duomenis. Jei nesate tikri, ar prašymas užpildytas korektiškai, spauskite mygtuką „Tikrinti“. Kai viską užpildėte ir klaidų neliko, spauskite mygtuką „Pateikti“.
Dalintis

Nauja motinystės pašalpa jūsų prašymu gali būti apskaičiuota pagal tą patį kompensuojamąjį uždarbį, iš kurio buvo apskaičiuota ankstesnė motinystės pašalpa, jei bent dalį laikotarpio, iš kurio apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis, gavote motinystės (tėvystės) pašalpą už anksčiau gimusį vaiką arba buvote anksčiau gimusio vaiko nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose. 

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2016-09-19
Ar informacija naudinga?