Gyvenantiems-ir-dirbantiems-uzsienyje.png

Gaunu pensiją Lietuvoje, bet išvykstu gyventi į UŽSIENĮ

Ką daryti?
 1. Jei išvykstate nuolat gyventi į užsienį, turite deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos.
 2. Deklaravus išvykimą iš Lietuvos ir apie tai neinformavus „Sodros“ Jums bus nutrauktas pensijos mokėjimas.
 3. Jei išvykstate nuolat gyventi į kitą valstybę ir esate Lietuvoje paskirtos senatvės, netekto darbingumo, našlių ar našlaičių, valstybinės, taip pat iki 1995 m. paskirtos maitintojo netekimo ar ištarnauto laiko pensijos gavėjas, reiktų per 10 dienų apie savo išvykimą pranešti „Sodrai“.
 4. Pensijos mokėjimas bus atnaujintas pateikus prašymą „Sodros“ skyriuje arba Užsienio išmokų tarnybai. Prašymą galima pateikti šiais būdais:
  1. Elektroniniu būdu – prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
  2. Atvykus į „Sodros“ skyrių.
  3. Per tos valstybės kompetentingą įstaigą, kur išvykstate.
  4. Atsiuntus paštu. Siunčiant paštu reikia pridėti asmens tapatybės dokumento kopiją patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Jei išvykstate į BaltarusijąRusijąUkrainą ar Kanadą dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo būtina kreiptis per šių valstybių kompetentingas įstaigas.
 6. Pensija pagal galiojančius teisės aktus ar tarptautines sutartis gali būti pervedama į užsienio valstybėje esančią Jūsų sąskaitą.

Į ES šalis – eurais, išskyrus Lenkiją, kur pervedama zlotais, į JAV – JAV doleriais, į Kanadą – Kanados doleriais, į šalis, su kuriomis nėra sutarčių, pervedama eurais, į Baltarusiją, Ukrainą ir Rusiją pensija pervedama per šių šalių kompetentingas įstaigas:

 • į Baltarusiją pervedama Baltarusijos rubliais;
 • į Rusiją pervedama Rusijos rubliais;
 • į Ukrainą pervedama eurais, o Ukrainos kompetentinga įstaiga išmoka grivinomis.

  Už pensijos persiuntimo išlaidas gavėjas nemoka. Gavėjas apmoka išlaidas, susijusias su išmokų įskaitymu į jo asmeninę sąskaitą užsienio kredito įstaigoje.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Pagal galiojančius teisės aktus užsienyje gyvenantiems gavėjams gali būti mokamos:

 1. senatvės;
 2. netekto darbingumo;
 3. našlių ir našlaičių;
 4. valstybinės,
 5. taip pat iki 1995 m. paskirtos maitintojo netekimo ar ištarnauto laiko pensijos.

  Jei nuolat gyventi į užsienį išvyksta išankstinės, valstybinės nukentėjusių asmenų, valstybinės nukentėjusių asmenų našlių ir našlaičių, valstybinės mokslininkų pensijos ar kompensacijų už darbą ypatingomis sąlygomis bei transporto išlaidų kompensacijų gavėjas, jam pensijos ar kompensacijos mokėjimas bus nutrauktas. Mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko nuolat gyventi į užsienį, pirmos dienos. Pateikus prašymą, šios pensijos ir kompensacija gali būti išmokamos už šešis mėnesius į priekį, tokio dydžio, kokio buvo išvykimo mėnesį, ir toliau nebemokamos.

  Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas gali būti pratęstas tik tuo atveju, jei asmuo išvyksta gyventi į ES ar EEE valstybę, ar Šveicariją. Kitais atvejais šios pensijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko nuolat gyventi į užsienį, pirmos dienos.

Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 • Prašymą tęsti pensijos mokėjimą, nurodant tikslią gyvenamąją vietą kitoje valstybėje (Prašymo formą rasite: www.sodra.lt skiltyje „Formos ir šablonai“).
 • Pažymą iš gyvenamosios vietos valstybės kompetentingos įstaigos, jog toje valstybėje nepaskirta pensija už stažo laikotarpius, už kuriuos gaunama pensija iš Lietuvos. Tokią pažymą Jums pageidaujant gali gauti pati „Sodros“ Užsienio išmokų tarnyba. Jei dokumentai tvarkomi per kompetentingą gyvenamosios vietos įstaigą, šiuos dokumentus sutvarko pati įstaiga.
 • Nurodyti asmeninės sąskaitos rekvizitus. Sąskaita gali būti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje veikiančioje kredito įstaigoje. Jeigu pageidaujate gauti pensiją į sąskaitą esančią užsienyje veikiančioje kredito įstaigoje, reikia nurodyti pageidaujamą pensijos mokėjimo periodiškumą (kiekvieną mėnesį, kartą per ketvirtį, kartą per pusmetį arba vieną kartą per metus), taip pat nurodyti kredito įstaigos pavadinimą, adresą, tarptautinį banko kodą (BIC) ir sąskaitą tarptautiniu IBAN formatu.

 

Dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo turėtumėte pateikti:

 • prašymą atnaujinti pensijos mokėjimą. Rekomenduojamą prašymo formą galima rasti „Sodros“ tinklalapyje, skiltyje „Formos ir šablonai“. Prašyme turite nurodyti: vardą, pavardę, tikslų gyvenamosios vietos adresą užsienio valstybėje, asmeninės sąskaitos banke rekvizitus (pageidaujant pensiją gauti į užsienio banko sąskaitą, būtina nurodyti kredito įstaigos pavadinimą, adresą, tarptautinį banko kodą (BIC) ir sąskaitos numerį tarptautiniu IBAN formatu), taip pat raštu patvirtinti, kad kitoje valstybėje negaunate pensijos už Lietuvoje įgytą stažą;
 • pažymą iš gyvenamosios vietos valstybės kompetentingos įstaigos, jog toje valstybėje nepaskirta pensija už stažo laikotarpius, už kuriuos gaunama pensija iš Lietuvos. Jums pageidaujant, dėl šios pažymos į užsienio valstybės kompetentingą įstaigą gali kreiptis pati „Sodros“ Užsienio išmokų tarnyba. Šį pageidavimą turite nurodyti pildomame prašyme.

 

  Svarbu! Jei norite, kad pensijos mokėjimas būtų tęsiamas, kasmet spalio-gruodžio mėnesiais „Sodros“ Užsienio išmokų tarnybai turite pateikti:

 • užsienio valstybės, kompetentingos institucijos pažymą apie gyvenamąją vietą toje valstybėje arba LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno arba užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaro patvirtinimą, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba kad yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Šis dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip tų metų spalio 1 d. (Pažymos formą rasite: www.sodra.lt skiltyje „Formos ir šablonai“).

  Laiku negavus minėto dokumento, pensijos mokėjimas nuo ateinančių metų sausio 1 d. bus stabdomas. Pateikus trūkstamą dokumentą, pensijos mokėjimas pratęsiamas nuo jos mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu pensijos gavėjui teisė gauti šią pensiją buvo išlikusi.

Suskleisti
Išmokų dydis

Įprastai, Jums bus išmokama tokio pat dydžio pensija, kokia buvo paskirta Lietuvoje. Už pensijos persiuntimo  išlaidas gavėjas nemoka.

  Jei jums išvykus nuolat gyventi užsienyje pensija bus pervedama į užsienyje esančios kredito įstaigos sąskaitą, turėsite apmokėti išlaidas, susijusias su išmokų įskaitymu į jūsų asmeninę sąskaitą užsienio kredito įstaigoje.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Sprendimas dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo dienos.
 • Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, pensija gali būti mokama į Lietuvoje veikiančio banko sąskaitą arba užsienio valstybės banko įstaigą. Jeigu pageidaujate gauti pensiją į užsienio valstybės banko įstaigą, būtina nurodyti kredito įstaigos pavadinimą, adresą, tarptautinį banko kodą (BIC) ir sąskaitos numerį tarptautiniu IBAN formatu.
 • Pensijos mokėjimai yra vykdomi nuo 10 - 26  dienos.
Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

  Pensijos mokėjimo trukmė priklauso nuo pensijos rūšies ir terminų. Jos mokėjimo trukmei Jūsų gyvenimas užsienyje įtakos neturi.

Suskleisti
Ką kiekvienų metų pabaigoje turi pateikti pensijos gavėjas, gyvenantis užsienio valstybėje?

Asmenys, gyvenantys užsienyje, dėl pensijos mokėjimo pratęsimo iki kiekvienų metų pabaigos turėtų atsiųsti pažymą, kad asmuo yra gyvas ir gyvena tam tikroje vietovėje. Pažymą gali išduoti:

 1. Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinės įstaigos konsulinis pareigūnas.
 2. Užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaras.
 3. Tos šalies, kurioje asmuo gyvena, kompetentinga įstaiga („vietinė „Sodra“).

„Sodros“ tinklapyje (skiltyje „Gyvenantiems užsienyje“) galima rasti pažymos,  patvirtinančios, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, šabloną (Life certificate). Užpildytą pažymą gali patvirtinti notaras arba dėl patvirtinimo asmuo gali kreiptis į kompetentingą įstaigą (pensijoms skirti ir mokėti) ir atsiųsti / pateikti Užsienio išmokų tarnybai.

Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip tų metų spalio 1 dieną.  Šio dokumento laiku negavus, pensijos mokėjimas nuo ateinančių metų  sausio 1 d. sustabdomas. Pateikus dokumentą, pensijos mokėjimas  atnaujinimas nuo sustabdymo dienos. 

Suskleisti
Susiję įstatymai ir nutarimai

  Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-06-19
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!