Prisijunkite prie savo asmeninės sodra paskyros draudėjui/darbdaviui bei pateikite pranešimus „Sodrai“

Noriu-sumoketi-imokas.png

TURIU samdomų DARBUOTOJŲ (dirbančių pagal darbo sutartis)

Noriu įdarbinti darbuotoją, ką daryti?
 • Jei norite įdarbinti darbuotoją, Sodrai ne vėliau kaip dieną prieš darbuotojui pradedant dirbti, turite pateikti 1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti. pranešimą (formą privaloma pateikti INTERNETU).

  Šiuo pranešimu informuojate Sodrą apie sudarytą darbo sutartį ir Jūsų naujo darbuotojo socialinio draudimo pradžią Jūsų įmonėje.

  Pateikus pranešimą Jūsų įmonei atsiranda prievolė mokėti valstybinio socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas už savo naujai priimtą darbuotoją.

 

 Įdarbintas asmuo privalomai draudžiamas visų rūšių valstybiniu socialiniu draudimu (pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų) bei privalomuoju sveikatos draudimu. Pasitikrinkite kokiomis draudimo rūšimis esate draudžiamas ČIA.

Suskleisti
Kokią informaciją ir kada turiu pateikti „Sodrai“?
 • įdarbinus asmenį ar asmenis kiekvieną mėnesį, iki mėnesio 15 dienos, „Sodrai“ turite pateikti SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimą (teikimo pavyzdys).

 

Šiuo pranešimu kiekvieną mėnesį informuojate „Sodrą“ apie Jūsų darbuotojams praėjusį mėnesį priskaičiuotus darbo užmokesčius bei apskaičiuotas socialinio draudimo įmokas.

Visus teikiamus pranešimus Asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui reikia pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu.

 

SAM pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos.

 

 Pavyzdžiui, už 2017 m. sausio mėn. SAM pranešimą turite pateikti iki 2017 m. vasario 15 d.

 

Jei 15 mėnesio diena yra nedarbo diena arba šventinė diena, pranešimą pateikti galima iki kitos darbo dienos pabaigos.

 

Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“?

 Pasinaudokite skaičiuokle

 

Pagal pateikto SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. ar 2-SD2-SDSodrai teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo Sodra informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei trys darbo dienos po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimo duomenis, Sodrai turite pervesti pranešimuose nurodytas įmokų sumas. Priskaičiuotas įmokas už einamąjį  mėnesį į Sodros sąskaitą turite pervesti iki kito mėnesio 15 dienos.

 

 Pavyzdžiui, jei už 2016 m. gruodžio mėn. SAM pranešimą pateikėte 2017 m. sausio 14 d., priskaičiuotas įmokas „Sodrai“ turite pervesti iki 2017 m. sausio 15 d.

 

Įmokos mokamos nuo kiekvienam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, ne mažesnės kaip minimalioji mėnesinė alga (šiuo metu - 380 Eur), įskaitant  kompensacijas ar skatinamojo pobūdžio išmokas (pvz., premijas).

 

Įmokų tarifas priklauso ir nuo to, kokiai draudėjų nelamingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priskirta Jūsų įmonė. Draudėjų grupės yra 4, jos susietos su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičiumi. Standartiniu atveju įmonė priklauso I – ajai draudėjų grupei, kuriai taikomas  0,18 proc. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifas.

 

 

Draudėjus šioms grupėms kiekvienais metais priskiria „Sodros“ taryba (Tarybos nutarimas), vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika. Jei Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše, Jūs priskirtas I draudėjų grupei.

 

 2017 metais veiklą pradėję draudėjai, priskiriami I draudėjų grupei bei jiems taikomas 0,18 proc. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifas.

 

 Koks konkretus Jums taikomas įmokų tarifas galite sužinoti prisijungę prie Asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjams, paspaudę „Suvestinės“ bei susiformavę suvestinę – „Aktuali informacija draudėjams“.

Suskleisti
Kaip turiu sumokėti įmokas „Sodrai“?
 1. Įmokas turite pervesti į vieną iš Sodros surenkamųjų sąskaitų (surenkamųjų sąskaitų sąrašą skirtinguose Lietuvos bankuose rasite ČIA), pavedimo informacijoje būtina nurodyti įmokos kodą.

 Atkreipkite dėmesį, jog nuo 2016 metų keitėsi mokėjimų į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas tvarka. Skaityti plačiau >>

 

 1. Kai mokate už savo darbuotojus įmokos kodas yra – 252, jei mokate delspinigius įmokos kodas bus – 253, jei baudas už neteisėtai sumažintas įmokas, kodas – 254

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti „Lietuvos  spaudos“ kioskuose, parduotuvėse, priimančiose įmokas, „Perlo“ terminaluose

Suskleisti
Kodėl turiu mokėti „Sodrai“?

Sodrai mokamos įmokos skirtos apdrausti Jūsų darbuotoją įvairiomis socialinio draudimo rūšimis. Šiuo atveju, kuomet Jūsų darbuotojai dirba pagal darbo sutartį, jie yra privalomai draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis (pensijos, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų) ir privalomuoju sveikatos  draudimu.

 

Jūsų mokamos įmokos pagal teisės aktų patvirtintus tarifus paskirstomos atitinkamoms socialinio draudimo rūšims. 2017 m. šie tarifai yra: pensijų socialinis draudimas – 23,3 proc., ligos  - 1,2 proc.; motinystės – 2,2 proc., nedarbo socialinis draudimas – 1,1 proc.

Jūsų įmonė taip pat priklauso vienai iš draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei. Iš viso jų yra 4 ir kiekvienai taikomas skirtingas nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifas:

 • I grupė – 0,18 proc.
 • II grupė – 0,37 proc. (Draudėjų sąrašas – spauskite ČIA)
 • III grupė – 0,9 proc. (Draudėjų sąrašas - spauskite ČIA)
 • IV grupė – 1,8 proc. (Draudėjų sąrašas - spauskite ČIA)

Draudėjų priskyrimą šioms grupėms, kiekvienais metai nustato Sodros taryba, vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika. Jei Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše, Jūs priskirtas I draudėjų grupei.

 2017 metais veiklą pradėję draudėjai, priskiriami I draudėjų grupei bei jiems taikomas 0,18 proc. tarifas.

Draudėjams, mokantiems Garnatinio fondo įmokas prisideda 0,2 proc. dydžio įmokos. Garantinio fondo įmokų už apdraustuosius nemokės Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nes šių draudėjų apdraustiesiems nėra numatytos šio fondo išmokos.

Pats darbuotojas taip pat moka pensijų socialinio draudimo įmokas, jos yra 3 proc. arba 5 proc., jei darbuotojas pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis nuo priskaičiuoto atlyginimo.

 Koks konkretus Jums taikomas įmokų tarifas galite sužinoti prisijungę prie Asmeninės Sodros paskyros draudėjui, paspaudę „Suvestinės“ bei susiformavę suvestinę – „Aktuali informacija draudėjams“.

 

 Sveikatos draudimas vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo, pagal kurį darbdavys moka 3 proc. sveikatos draudimo įmokos, o darbuotojas – 6 proc.

 

 Svarbu! Visas reikalingas įmokas Sodrai apskaičiuoja, išskaito ir perveda darbdavys. Socialinio draudimo pranešimuose nurodoma, kuri tarifo dalis mokama darbdavio lėšomis, o kuri apdraustojo. Standartiniu atveju bendras įmokų tarifas būna 39,98 proc. (30,98 proc. mokama darbdavio lėšomis, o 9 proc. apdraustojo) + 0,2 proc. Garantinio fondo įmokos.

Suskleisti
Kokios įmokų mokėjimo lengvatos?

Lengvatos šio pobūdžio įmokoms netaikomos. Įdarbinant asmenis pirmą kartą, galima pasinaudoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiama lengvata skirta pirmajam darbui, kuri skirta jaunimo užimtumui skatinti. Plačiau apie priemonę galite sužinoti ČIA.

 

 

Jeigu negalite laiku sumokėti įmokų,  jas galite atidėti. Norėdami tai padaryti Jūs turite:

1. Pateikti prašymą „Sodros“ skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas);

Prašymo forma   

2. Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

 Jeigu Jums pagal EB steigimo sutarties nuostatas taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės (viena iš aplinkybių - skola didesnė nei 200 tūkst. eurų), Jūs turite parengti pranešimą ir verslo planą (restruktūrizavimo planą) Europos Komisijai. Jūsų prašymas, tokiu atveju, išnagrinėjamas per 40 darbo dienų ir Jums išsiunčiamas pranešimas apie sprendimą.

 

 Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

Suskleisti
Įdarbinu ne Lietuvos Respublikos pilietį, turintį vizą
 • Jei ketinate įdarbinti užsienietį, kuris atvyks į Lietuvos Respubliką ir dirbs pagal darbo sutartį turėdamas bet kurios rūšies vizą, turite žinoti, kad jis nebus draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.
 • Nuo jam apskaičiuoto darbo užmokesčio darbdavys privalės priskaičiuoti ir mokėti pensijų, ligos ir motinystės socialinio draudimo, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas. Taip pat, prisideda Garantinio fondo įmokos. Garantinio fondo įmokų nemokės Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos.
 • Apie užsieniečius, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti pagal darbo sutartis turėdami bet kurios rūšies vizas, darbdavys turi pateikti 1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti. pranešimą, nurodydamas įmokų tarifą (be privalomojo sveikatos draudimo).
 • Priklausomai nuo to, kuriai draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priklauso įmonė, įmokų tarifas už pagal darbo sutartį dirbantį užsienietį yra:
 • I grupė – 0,18 proc.
 • II grupė – 0,37 proc. (Draudėjų sąrašas – spauskite ČIA)
 • III grupė – 0,9 proc. (Draudėjų sąrašas - spauskite ČIA)
 • IV grupė – 1,8 proc. (Draudėjų sąrašas - spauskite ČIA)

Draudėjų priskyrimą šioms grupėms, kiekvienais metai nustato Sodros taryba, vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika. Jei Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše, Jūs priskirtas I draudėjų grupei.

 

 2017 metais veiklą pradėję draudėjai, priskiriami I draudėjų grupei bei jiems taikomas 0,18 proc. tarifas.

 

 Koks konkretus Jums taikomas įmokų tarifas galite sužinoti prisijungę prie Asmeninės Sodros paskyros draudėjui, paspaudę „Suvestinės“ bei susiformavę suvestinę – „Aktuali informacija draudėjams“.

 

 Kiti pranešimų rekvizitai pildomi bendra tvarka, kaip ir kitiems asmenims dirbantiems pagal darbo sutartį.

 

 Kai mokate už savo darbuotojus, atvykusius iš užsienio ir turinčius vizą, įmokos kodas yra – 349, jei mokate delspinigius, įmokos kodas bus – 350, jei baudas už neteisėtai sumažintas įmokas, kodas – 351.

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-01-18
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija