DUK.png

Dažniausiai užduodami klausimai (įmokų „grindys“ už įdarbintus darbuotojus)

Kada darbdaviai neturi taikyti „grindų“ už samdomus darbuotojus?

Grindys netaikomos šiais atvejais:

 

  1. Kai darbuotojas dirba daugiau nei vienoje darbovietėje (pagal darbo sutartį ar tarnybos pagrindu);
  2. Darbuotojas gauna senatvės ar netekto darbingumo pensiją;
  3. Darbuotojas yra jaunesnis nei 24 metai;
  4. Darbuotojas yra draudžiamas valstybės lėšomis (auginantiems vaiką iki trejų metų; slaugantiems namuose neįgalų asmenį; privalomosios pradinės karo tarnybos kariams, dvasininkams ir vienuoliams; meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys (VSDĮ 6 str. 2, 3, 4, 6 ir 7 d.)).

 

Suskleisti
Kaip darbdavys turi deklaruoti darbuotojo darbo užmokestį SAM pranešime?

Reikės nurodyti faktinę darbuotojui apskaičiuotą pajamų (darbo užmokesčio, pareiginės algos) ir įmokų sumas.

Suskleisti
Kur darbdavys gali pasitikrinti, kokią papildomą įmokų sumą reikia sumokėti?

Draudėjui pateikus SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimą ir jo duomenis įrašius į Registrą, automatiniu būdu apdraustiesiems, įvertinus atvejus kai nėra prievolės mokėti nuo MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur., bus apskaičiuotos papildomos draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos ir apie mokėtiną sumą draudėjas informuotas el. žinute į asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui.

Suskleisti
Kur darbdavys gali pasitikrinti, už kuriuos darbuotojus reikės papildomai sumokėti socialinio draudimo įmokas?

Apdraustųjų asmenų sąrašai su apskaičiuotomis papildomomis draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumomis iki MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur. bus pateikti draudėjams į asmenines „Sodros“ paskyras draudėjams.

Suskleisti
Kaip darbdavys galėtų susiskaičiuoti papildomą mokėtiną įmokų sumą, kurią reikės sumokėti?

(400 Eur - už apdraustąjį deklaruotų pajamų suma) x draudėjo įmokų tarifas.

Suskleisti
Pagal kokią formulę darbdavys gali pasiskaičiuoti papildomą mokėtiną įmokų sumą, jei bent dalį mėnesio turėjo nedarbingumą ar nedraudiminį laikotarpį?

((400 Eur - už apdraustąjį deklaruotų pajamų suma)  (400 Eur / atitinkamo mėnesio darbo dienų skaičius x darbo dienų skaičius kai asmuo sirgo)) x draudėjo įmokų tarifas.

Suskleisti
Ar keičiasi įmokų mokėjimo terminas?

Įmokų sumokėjimo terminas nesikeičia.

Suskleisti
Ar darbdavys turės papildomai mokėti įmokas iki MMA, jeigu darbuotojas dirba pagal darbo sutartį pas kelis darbdavius ir nei vienoje įmonėje neuždirba minimalios mėnesinės algos (pvz.: pas vieną darbdavį uždirba 150 Eur, pas kitą - 100 Eur)?

Nereikės.

Suskleisti
Ar darbdavys turės papildomai mokėti įmokas iki MMA, jeigu darbuotojas dirba pagal darbo sutartį pas kelis darbdavius ir sudėjus darbuotojo atlygius nesusidaro minimali mėnesinė alga (pvz.: pas vieną darbdavį uždirba 150 Eur, pas kitą -100 Eur)?

Nereikės.

Suskleisti
Ar Lietuvos darbdavys privalės papildomai sumokėti įmokas už darbuotoją, jeigu asmuo taip pat dirba ir kitoje (ES, EEE ar Šveicarijos Konfederacijoje) šalyje?

Pagal ES reglamentus, jeigu asmuo dirba dviejose valstybėse, turėtų būti nustatyta kurios ES valstybės socialinio draudimo teisė taikoma (jeigu būtų nustatyta taikytina Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisė, tokiu atveju ir kitos ES šalies darbdavys turėtų registruotis draudėju Lietuvoje, tokiu atveju asmuo būtų apdraustas pas 2 draudėjus ir draudėjo įmokų nuo MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur. privalomai mokėti nereikėtų).

Suskleisti
Ar darbdavys privalės papildomai sumokėti įmokas už darbuotoją, jeigu asmuo gauna pensiją kitoje šalyje?

Taip reikės.

Suskleisti
Kaip reikės priskaičiuoti įmokas, jeigu vienoje darbovietėje nedraudiminis laikotarpis (pateiktas 12 SD pranešimas) visą mėnesį, o kitoje neuždirba MMA?

Draudėjas pas kurį dirbo ir neuždirbo MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur. ir nebuvo nedraudiminio laikotarpio turės prievolę mokėti draudėjo įmokų dalį nuo MMA.

Suskleisti
Ar darbdavys turės sumokėti papildomas įmokas, jeigu darbuotojas yra atleidžiamas (pateiktas 2 SD pranešimas)?

Reikia skaičiuoti įmokas tik nuo darbuotojui apskaičiuotų pajamų (darbo užmokesčio, išeitinės išmokos, kompensacijos už nepanaudotas atostogas). Papildomai sumokėti įmokų nereikia.

Suskleisti
Ar darbdavys turės sumokėti papildomas įmokas už darbuotoją, jeigu darbuotojas neuždirba minimalios mėnesinės algos, tačiau kartu vykdo savarankišką veiklą (įmonės savininkas, verslo liudijimą įsigijęs asmuo, individualią veiklą vykdantis asmuo)?

Taip reikės.

Suskleisti
Ar darbdavys turės sumokėti papildomas įmokas už darbuotoją, jeigu asmuo studijuoja ir yra vyresnis nei 24 metų?

Taip reikės.

Suskleisti
Ar darbdavys turės sumokėti papildomas įmokas už darbuotoją dirbantį pagal darbo sutartį, jeigu asmeniui mokama išeitinė išmoka ar kompensacija kas mėnesį, nes buvo atleistas iš valstybės tarnybos?

Nebus prievolės mokėti įmokų nuo MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur..

Suskleisti
Ar taikomos „Grindys“ savarankiškai dirbantiems asmenims?

Ne.

Suskleisti
Ar darbdavys turės sumokėti papildomas įmokas už darbuotoją, jeigu asmeniui priskaičiuoti atostoginiai nesudaro minimalios mėnesinės algos?

Taip reikės.

Suskleisti
Ar darbdavys turės sumokėti papildomas įmokas už darbuotoją, jeigu asmuo dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą ir apskaičiuotas darbo užmokestis nesudaro minimalios mėnesinės algos?

Taip reikės.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-01-12
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!