Kas yra dalinis darbas?

Dalinis darbas, kaip numatyta nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Darbo kodekso 48 str., gali būti nustatomas, kai dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje ir pripažintų tokiomis Vyriausybės, darbdavys negali suteikti darbuotojams darbo ir yra grupės darbuotojų atleidimo iš darbo prielaidos.

Darbdavys gali trumpinti darbuotojų darbo laiką (iki 50 proc. laiko), o negautas darbo užmokestis iš dalies bus kompensuojamas mokant dalinio darbo išmokas.

Šios išmokos bus mokamos iš darbdavių sumokėtų nedarbo socialinio draudimo įmokų.

Suskleisti
Ką daryti, norint kreiptis dėl dalinio darbo išmokos?

Dėl dalinio darbo išmokos skyrimo darbuotojams darbdavys per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui turi kreiptis į „Sodros“ skyrių, pateikdamas motyvuotą  prašymą skirti dalinio darbo išmoką. Darbdavys kartu su prašymu turi pateikti Darbo kodekso 48 str. 1 d. nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, nurodyti kiekvieno darbuotojo darbo laiko normos sutrumpinimą (iki 50 proc.), dalinio darbo pradžią ir jo trukmę.

Prašymas skirti dalinio darbo išmoką teikiamas svarstyti Valstybinio socialinio draudimo fondo taryboje. „Sodros“ skyrius sprendimą dėl dalinio darbo išmokos skyrimo priima gavęs šios tarybos išvadą.

Suskleisti
Koks dalinio darbo išmokos dydis?

Dalinio darbo išmoka apskaičiuojama kaip nedarbo socialinio draudimo išmoka, ją sudaro pastovios ir kintamos dalių suma.

  1. Pastoviąją dalinio darbo išmokos dalį sudaro 30 procentų tą mėnesį, už kurį mokama ši išmoka, galiojančios minimaliosios mėnesinės algos (šiuo metu yra 120 Eur).
  2. Kintamoji dalis priklauso nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir sumažinto darbo laiko dalies. Vidutinis užmokestis apskaičiuojamas pagal toje darbovietėje mokėtus atlyginimus per paskutinius 30 mėnesių, buvusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos, nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos.

 

   Pavyzdžiui, darbdavys pateikė prašymą skirti dalinio darbo išmoką nuo 2018-06-07.

Nurodė, kad jo darbuotojų darbo laikas sumažėjo 30 proc.

2018 m. birželio mėn. MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur. dydis – 400 Eur, pastovioji dalinio darbo išmokos dalis bus 120 Eur (400 x 30 proc.).

Darbuotojo vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos būtų apskaičiuotos iš laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2018-06-30 (30 mėn.) turėtų draudžiamųjų pajamų. Tarkim, vidutinis darbuotojo mėnesio darbo užmokestis yra 700 Eur. Kintama dalinio darbo išmokos dalis yra 50 procentų apdraustojo vidutinių mėnesio draudžiamųjų pajamų ir bus 350 Eur.

Pastovios dalinio darbo išmokos dalies (120 Eur) ir kintamos dalies (350 Eur) sumą perskaičiavus proporcingai sumažintam darbo laikui (30 proc. ), gaunama 141 Eur dalinio darbo išmoka per mėnesį (120 Eur + (700 Eur x 50%)) x 30 proc. = 141 Eur.

 

  Jeigu keičiasi MMA, dalinio darbo išmoka perskaičiuojama.

Suskleisti
Kokia maksimali dalinio darbo išmoka?

Dalinio darbo išmoka negali būti didesnė nei 75 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio „iki mokesčių“, galiojusio  užpraeitą kalendorinį ketvirtį, nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos.

 

   Pavyzdžiui, ankstesniam pavyzdyje (skiltyje Koks būtų dalinio darbo išmokos dydis?) pateiktu atveju maksimali dalinio darbo išmoka būtų 181,96 Eur (808,70 Eur  x 75 % x  30%).

Suskleisti
Kada mokama ne visa dalinio darbo išmoka

Jei išmokos gavėjui yra mokama kita socialinės apsaugos išmoka. Tai gali būti:

  • Valstybinė socialinio draudimo, šalpos ar valstybinė pensija (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenis).
  • Netekto darbingumo periodinė kompensacija dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.
  • Profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros socialinio draudimo išmoka.

 

   Šiais atvejais mokamas skirtumas tarp paskirtos dalinio darbo išmokos ir gaunamos pensijų, kompensacijų ar išmokų sumos.

Suskleisti
Kiek laiko gali būti mokama dalinio darbo išmoka?
  • Dalinio darbo išmokos trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 mėnesiai.
  • Dalinio darbo išmokos mokėjimas nutraukiamas pasibaigus darbo santykiams ar darbdaviui panaikinus sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo.
  • Šios išmokos gavėjui mirus, neišmokėta suma išmokama įpėdiniui.
Suskleisti
Į kokį „Sodros“ skyrių reikia kreiptis dėl dalinio darbo išmokos?

Darbdavys prašymą skirti dalinio darbo išmoką turi pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui. Šias išmokas skirs ir mokės „Sodros“ Utenos skyrius.

Suskleisti
Kada informuoti „Sodrą“ apie dalinio darbo panaikinimą/nutraukimą?

„Sodros“ skyrius turi būti informuotas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas. 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-07-23
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!