Imoku-tarifai.png

Įmokų tarifai, taikomi už samdomus darbuotojus

Įmokų tarifai

Asmenys

Įmokų tarifas

Įmokų kodai

 

 

Draudėjui

 

Apdraustajam

Įmokos

Delspinigiai

Baudos

Asmenys dirbantys pagal darbo sutartis

I gr. 30,98 %

(su garantiniu – 31,18 %)

 

II gr. 31,19 %

(su garantiniu –31,39 %)

 

III gr. 31,7 %

(su garantiniu –31,9 %)

 

IV gr. 32,6 %

(su garantiniu – 32,8 %)

 

(Pensijų – 22,3 %

Ligos – 1,2 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 % (terminuotoms sutartims - 3,2 %)

Nelaimingi atsitikimai darbe –

0,18 %;

0,39 %;

0,9 %;

1,8 %

 

Sveikatos draudimas – 3 %

 

Garantinis fondas – 0,2 %

 

Ilgalaikio darbo išmokų fondas - 0,5 %

9 % (dalyvaujantys kaupime -11 %)

 

(Pensijų – 3 %

Sveikatos – 6 %

Dalyvaujančių pensijų kaupime – 2 %)

 

 

252

253

254

  1. Asmenys, dirbantys pas (draudėją) darbdavį pagal darbo sutartį bei tuo pat metu iš jo gaunantys atlygį pagal sporto veiklos ar atlikėjo veiklos sutartis.

 

  1. Asmenys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse bei 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse.

 

  1. Lietuvos gyventojai, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo, veikiančio Lietuvoje.

I gr. 30,48 %

(su garantiniu – 30,68 %)

 

II gr. 30,69 %

(su garantiniu –30,89 %)

 

III gr. 31,2 %

(su garantiniu –31,4 %)

 

IV gr. 32,1 %

(su garantiniu – 32,3 %)

 

(Pensijų – 22,3 %

Ligos – 1,2 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 %

Nelaimingi – 0,18 %;

0,39 %;

0,9 %;

1,8 %

 

Privalomasis sveikatos draudimas – 3 %

% (dalyvaujantys kaupime -11 %)

 

(Pensijų – 3 %

Sveikatos – 6 %

Dalyvaujančių pensijų kaupime – 2 %)

301

302

303

  1. Asmenys, gaunantys tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis.

 

  1. Mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai.

22,3 %

(Pensijų – 22,3 %)

3 %

(dalyvaujantys kaupime -5 %)

252

253

254

  1. Užsieniečiai, turintys vizą bei dirbantys pagal darbo sutartis Lietuvoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvą ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui).

 

  1. Kiti pagal darbo sutartis sudarytas su Lietuvoje registruotais darbdaviais (draudėjais) Lietuvoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvos Respubliką ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui asmenis) arba ne Lietuvoje, dirbantys asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvoje (jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis arba Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais nenustatyta kitaip)

I gr. 27,98 %

(su garantiniu – 28,18 %)

 

II gr. 28,19 %

(su garantiniu –28,39 %)

 

III gr. 28,7 %

(su garantiniu –28,9 %)

 

IV gr. 29,6 %

(su garantiniu – 29,8%)

 

(Pensijų – 22,3 %

Ligos – 1,2 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 % (terminuotoms sutartims - 3,2 %)

Nelaimingi –

0,18 %;

0,39 %;

0,9 %;

1,8 %

 

Garantinis fondas – 0,2 %

 

Ilgalaikio darbo išmokų fondas - 0,5 %

3 % (dalyvaujantys kaupime -5 %)

 

(Pensijų – 3

Dalyvaujančių pensijų kaupime – 2)

 

349

350

351

Nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir neturintys draudžiamųjų pajamų valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai

26,1 %

 

Pensijų – 22,3 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 %

3 % (Pensijų)

255

256

257

  1. Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, – jų darbo laiku.

 

  1. Gaunantys darbo užmokestį nuteistieji laisvės atėmimu – jų darbo laiku.

I gr. 0,18 %

(su garantiniu – 0,38 %*)

II gr. 0,39 %

(su garantiniu –0,58%*)

 

III gr. 0,9 %

(su garantiniu –1,1 %*)

 

IV gr. 1,8 %

(su garantiniu – 2 %*)

 

(Nelaimingi – 0,18 %; 0,39 %; 0,9 %; 1,8 %

Garantinis – 0,2 %)

-

258-

259

260

Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją, krašto apsaugos tarnybą.

I gr. 26,28 %

 

II gr. 26,49 %

 

III gr. 27 %

 

IV gr. 27,9 %

 

(Pensijų – 22,3 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 %

Nelaimingi atsitikimai darbe –

0,18 %;

0,39 %;

0,9 %;

1,8 %

3 % (Pensijų)

dalyvaujantys kaupime -5 %)

 

283

284

285

1.4 punkte nenurodyti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla.

28,7 %

 

(Pensijų – 23 %

Ligos – 1,2 %

Motinystės 2,2 %

Sveikatos – 3 %)

 

 

9 %

dalyvaujantys kaupime -11 %)

 

(Pensijų – 3 %

Sveikatos – 6 %

Dalyvaujančių pensijų kaupime – 2 %)

 

289

290

291

Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla.

304

305

306

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-08-08
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!