Imoku-tarifai.png

Įmokų tarifai, taikomi už samdomus darbuotojus

Įmokų tarifai

Įmokų tarifai nuo 2018-01-01

 

Apdraustųjų kategorija

 

Įmokų tarifas

Įmokų kodas

Draudėjo įmokos

Apdraustojo įmokos

Įmokos

Delspinigiai

Baudos

Asmenys dirbantys pagal darbo sutartis

Pensijų socialiniam draudimui

22,3 %

3 proc. (savarankiškai kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose - 5 %)

252

253

254

Ligos socialiniam draudimui

1,4 %

-

Motinystės socialiniam draudimui

2,2 %

-

Nedarbo socialiniam draudimui

1,4 %

(Darbo kodekso 66 str. 1 d. 2 p. numatytoms terminuotoms darbo sutartims 2,8 %)

-

Privalomajam sveikatos draudimui

3 %

6 %

Garantiniam fondui

0,2 %*

-

Ilgalaikio darbo išmokų fondui

0,5 %

-

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

I-grupė 0,18%

II-grupė 0,43%

III-grupė 0,9 %

IV-grupė 1,8 %

-

1. Asmenys, dirbantys pas (draudėją) darbdavį pagal darbo sutartį bei tuo pat metu iš jo gaunantys atlygį pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos.

 

2. Asmenys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse 

Pensijų socialiniam draudimui

22,3 %

 

3 proc. (savarankiškai kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose - 5 %)

301

302

303

Ligos socialiniam draudimui

1,4 %

 

-

Motinystės socialiniam draudimui

2,2 %

 

-

Nedarbo socialiniam draudimui

1,4 %

-

Privalomajam sveikatos draudimui

3%

6 %

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

I-grupė 0,18%

II-grupė 0,43 %

III-grupė 0,9 %

IV-grupė 1,8 %

-

1. Asmenys, gaunantys tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis.

 

2. Mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai.

 

3. Kriminalinės žvalgybos slaptieji dalyviai

Penisjų socialiniam draudimui

22,3 %

3 proc. (savarankiškai kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose - 5 %)

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253

254

Privalomajam sveikatos draudimui

3%

6 %

1. Užsieniečiai, turintys vizą bei dirbantys pagal darbo sutartis Lietuvoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvą ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui).

 

2. Kiti pagal darbo sutartis sudarytas su Lietuvoje registruotais darbdaviais (draudėjais) Lietuvoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvos Respubliką ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui asmenis) arba ne Lietuvoje, dirbantys asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvoje (jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis arba Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais nenustatyta kitaip)

Pensijų socialiniam draudimui

22,3 %

3 proc. (savarankiškai kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose - 5 %)

349

350

351

Ligos socialiniam draudimui

1,4 %

-

Motinystės socialiniam draudimui

2,2 %

-

Nedarbo socialiniam draudimui

1,4 %

(Darbo kodekso 66 str. 1 d. 2 p. numatytoms terminuotoms darbo sutartims 2,8 %)

-

Ilgalaikio darbo išmokų fondas 0,5 % -

Garantiniam fondui

0,2 %*

-

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

I-grupė 0,18%

II-grupė 0,43%

III-grupė 0,9 %

IV-grupė 1,8 %

-

Nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir neturintys draudžiamųjų pajamų valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai

Iš viso

28 % + nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įmokų tarifas

3 %

255

256

257

Pensijų socialiniam draudimui

22,3 %

3 proc.

Motinystės socialiniam draudimui

2,2 %

-

Nedarbo socialiniam draudimui

1,4 %

 

-

1. Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, – jų darbo laiku.

 

2. Gaunantys darbo užmokestį nuteistieji laisvės atėmimu – jų darbo laiku.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

I-grupė 0,18%

II-grupė 0,43%

III-grupė 0,9 %

IV-grupė 1,8 %

-

258

259

260

Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją, krašto apsaugos tarnybą.

Pensijų socialiniam draudimui

22,3 %

3 proc. (savarankiškai kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose - 5 %)

283

284

285

Motinystės socialiniam draudimui

2,2 %

-

Nedarbo socialiniam draudimui

1,4 %

 

-

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

I-grupė 0,18%

II-grupė 0,43%

III-grupė 0,9 %

IV-grupė 1,8 %

-

Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su kuriuo nesusiję darbo santykiais, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla.

Pensijų socialiniam draudimui

22,3 %

3 proc. (savarankiškai kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose - 5 %)

289

290

291

Ligos socialiniam draudimui

1,4 %

-

Motinystės socialiniam draudimui

2,2 %

-

Privalomajam sveikatos draudimui

3 %

6 %

Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla.

Pensijų socialiniam draudimui

22,3 %

3 proc. (savarankiškai kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose - 5 %)

304

305

306

Ligos socialiniam draudimui

1,4 %

-

Motinystės socialiniam draudimui

2,2 %

-

Privalomajam sveikatos draudimui

3 %

6 %

* įmokos netaikomos biudžetinėms įstaigoms, Lietuvos bankui, politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms.

** įmokos netaikomos biudžetinėms įstaigoms ir Lietuvos bankui.

 

Įmokų tarifai nuo 2017-07-01

Asmenys

Įmokų tarifas

Įmokų kodai

 

 

Draudėjui

 

Apdraustajam

Įmokos

Delspinigiai

Baudos

 

Asmenys dirbantys pagal darbo sutartis

I gr. 30,98 %

(su garantiniu – 31,18 %)

 

II gr. 31,19 %

(su garantiniu –31,39 %)

 

III gr. 31,7 %

(su garantiniu –31,9 %)

 

IV gr. 32,6 %

(su garantiniu – 32,8 %)

 

(Pensijų – 22,3 %

Ligos – 1,2 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 % (terminuotoms sutartims - 3,2 %)

Nelaimingi atsitikimai darbe – 

0,18 %; 

0,39 %; 

0,9 %; 

1,8 %

 

Sveikatos draudimas – 3 %

 

Garantinis fondas – 0,2 %

 

Ilgalaikio darbo išmokų fondas - 0,5 %

9 % (dalyvaujantys kaupime -11 %)

 

(Pensijų – 3 %

Sveikatos – 6 %

Dalyvaujančių pensijų kaupime – 2 %)

 

 

252

253

254

  1. Asmenys, dirbantys pas (draudėją) darbdavį pagal darbo sutartį bei tuo pat metu iš jo gaunantys atlygį pagal sporto veiklos ar atlikėjo veiklos sutartis.

 

  1. Asmenys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse bei 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse.

 

  1. Lietuvos gyventojai, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo, veikiančio Lietuvoje.

I gr. 30,48 %

(su garantiniu – 30,68 %)

 

II gr. 30,69 %

(su garantiniu –30,89 %)

 

III gr. 31,2 %

(su garantiniu –31,4 %)

 

IV gr. 32,1 %

(su garantiniu – 32,3 %)

 

(Pensijų – 22,3 %

Ligos – 1,2 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 %

Nelaimingi – 0,18 %; 

0,39 %; 

0,9 %; 

1,8 %

 

Privalomasis sveikatos draudimas – 3 %

9 % (dalyvaujantys kaupime -11 %)

 

(Pensijų – 3 %

Sveikatos – 6 %

Dalyvaujančių pensijų kaupime – 2 %)

301

302

303

  1. Asmenys, gaunantys tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis.

 

  1. Mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai.

22,3 %

(Pensijų – 22,3 %)

3 %

(dalyvaujantys kaupime -5 %)

252

253

254

  1. Užsieniečiai, turintys vizą bei dirbantys pagal darbo sutartis Lietuvoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvą ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui).

 

  1. Kiti pagal darbo sutartis sudarytas su Lietuvoje registruotais darbdaviais (draudėjais) Lietuvoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvos Respubliką ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui asmenis) arba ne Lietuvoje, dirbantys asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvoje (jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis arba Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais nenustatyta kitaip)

I gr. 27,98 %

(su garantiniu – 28,18 %)

 

II gr. 28,19 %

(su garantiniu –28,39 %)

 

III gr. 28,7 %

(su garantiniu –28,9 %)

 

IV gr. 29,6 %

(su garantiniu – 29,8%)

 

(Pensijų – 22,3 %

Ligos – 1,2 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 % (terminuotoms sutartims - 3,2 %)

Nelaimingi – 

0,18 %; 

0,39 %; 

0,9 %; 

1,8 %

 

Garantinis fondas – 0,2 %

 

Ilgalaikio darbo išmokų fondas - 0,5 %

3 % (dalyvaujantys kaupime -5 %)

 

(Pensijų – 3

Dalyvaujančių pensijų kaupime – 2)

 

349

350

351

Nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir neturintys draudžiamųjų pajamų valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai

26,1 %

 

Pensijų – 22,3 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 %

3 % (Pensijų)

255

256

257

  1. Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, – jų darbo laiku.

 

  1. Gaunantys darbo užmokestį nuteistieji laisvės atėmimu – jų darbo laiku.

I gr. 0,18 %

(su garantiniu – 0,38 %*)

II gr. 0,39 %

(su garantiniu –0,58%*)

 

III gr. 0,9 %

(su garantiniu –1,1 %*)

 

IV gr. 1,8 %

(su garantiniu – 2 %*)

 

(Nelaimingi – 0,18 %; 0,39 %; 0,9 %; 1,8 %

Garantinis – 0,2 %)

-

258-

259

260

Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją, krašto apsaugos tarnybą.

I gr. 26,28 %

 

II gr. 26,49 %

 

III gr. 27 %

 

IV gr. 27,9 %

 

(Pensijų – 22,3 %

Motinystės 2,2 %

Nedarbo – 1,6 %

Nelaimingi atsitikimai darbe – 

0,18 %;

0,39 %;

0,9 %;

1,8 %

3 % (Pensijų)

dalyvaujantys kaupime -5 %)

 

283

284

285

1.4 punkte nenurodyti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla.

28,7 %

 

(Pensijų – 23 %

Ligos – 1,2 %

Motinystės 2,2 %

Sveikatos – 3 %)

 

 

9 %

dalyvaujantys kaupime -11 %)

 

(Pensijų – 3 %

Sveikatos – 6 %

Dalyvaujančių pensijų kaupime – 2 %)

 

289

290

291

Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla.

304

305

306

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-03-22
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!