Imoku-kodai.png

Įmokų kodai už savarankiškai dirbančius asmenis

„Sodros“ surenkamosios sąskaitos į kurias galite pervesti įmokas.

Kodai

  Sužinokite įmokos kodą, kurį reikia nurodyti mokant už SAVARANKIŠKAI DIRBANČIUS asmenis

Įmokų pavadinimas Įmokos Delspinigiai Baudos Kitos įplaukos Asmenys, už kuriuos mokant (ar jiems patiems mokant) įmokas reikia nurodyti atitinkamus kodus
Pensijų, ligos, motinystės ir nedarbo socialiniam draudimui 310 311 312   Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai.
Sveikatos draudimui (einamosios įmokos) 322       Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai.
Sveikatos draudimui (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas) 340 341 342   Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai.
Sveikatos draudimui (einamosios įmokos) 355       Individualių įmokų savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų nariai, kai veikla laikinai nevykdoma, bankrutuojama ir likviduojama.
Sveikatos draudimui (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas) 356 357     Individualių įmokų savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų nariai, kai veikla laikinai nevykdoma, bankrutuojama ir likviduojama.
Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui  292 293 294   Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys).
Sveikatos draudimui (einamosios įmokos). 313       Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys).
Sveikatos draudimui (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas) 343 344 345   Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys).
Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui 295 296 297   Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis.
Sveikatos draudimui (einamosios įmokos) 314       Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai ir yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai.
Sveikatos draudimui (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas) 337 338 339   Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai ir yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai.

Sveikatos draudimui (einamosios įmokos)

Nuo 2016 m. sausio 1d.

361       Asmenims, kurių žemės ūkio valdos ir ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra ne didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai.

Sveikatos draudimui (įsiskolinimo sumokėjimas)

Nuo 2016 m. sausio 1 d.

362 363     Asmenims, kurių žemės ūkio valdos ir ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra ne didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai.
Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui  325 326 327   Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme.
Sveikatos draudimui (einamosios įmokos) 328 329 330   Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme (Nuo 2010-07-01 iki 2011-12-31).
Pensijų socialiniam draudimui  261 262 263   Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą.

Sveikatos draudimui (einamosios įmokos)

Nuo 2016 m. sausio 1 d.

358       Verslo liudijimus turintys asmenys.

Sveikatos draudimui (sumokamos kartą per metus ir įsiskolinimo sumokėjimas)

Nuo 2016 m. sausio 1 d.

359 360     Verslo liudijimus turintys asmenys.
Palūkanos už atidėtas įmokas 346        
Palūkanos už atidėtas baudas 347        
Palūkanos už atidėtus delspinigius 348        
Atidėtų Valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos

273

274

275

  Draudėjai, mokantys įmokas pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis arba pagal teismo nutartimi patvirtintą restruktūrizavimo planą.
Baudos už administracinius teisės pažeidimus      

276

Asmenys, mokantys administracines baudas pagal Fondo administravimo įstaigų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

 
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-01-16
Ar informacija naudinga?