Imoku-kodai.png

Įmokų kodai už savarankiškai dirbančius asmenis

„Sodros“ surenkamosios sąskaitos į kurias galite pervesti įmokas.

Kodai

  Sužinokite įmokos kodą, kurį reikia nurodyti mokant už SAVARANKIŠKAI DIRBANČIUS asmenis

 

 

Įmokų pavadinimas
Įmokos
Delspinigiai
Baudos
Kitos įplaukos
Asmenys, už kuriuos mokant (ar jiems patiems mokant) įmokas reikia nurodyti atitinkamus kodus
Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai

310

311
312
 
Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai.
Sveikatos draudimui (einamosios įmokos)
322
 
 
 
Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai.
Sveikatos draudimui (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas)
340
341
342
 
Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai.
Sveikatos draudimui (einamosios įmokos) 355      

Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, kai veikla laikinai nevykdoma, bankrutuojama ir likviduojama.

Sveikatos draudimui (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas) 356 357     Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, kai veikla laikinai nevykdoma, bankrutuojama ir likviduojama.
Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti
292
293
294
 
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys).
Sveikatos draudimui (einamosios įmokos)
313
 
 
 
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys).
Sveikatos draudimui (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas)
343
344
345
 
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys).
Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti
295
296
297
 
Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis.
Sveikatos draudimui (einamosios įmokos)
314
 
 
 
Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai.
Sveikatos draudimui (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas)
337
338
339
 
Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai.

Sveikatos draudimui (einamosios įmokos)

Nuo 2016 m. sausio 1 d.

361       Asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra ne didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai.

Sveikatos draudimui (įsiskolinimo sumokėjimas)

Nuo 2016 m. sausio 1 d.

362 363     Asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra ne didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai.
Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti
325
326
327
 
Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme.
Sveikatos draudimui (einamosios įmokos)
313
   
 
Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme (Nuo 2010-07-01 iki 2011-12-31).
Sveikatos draudimui (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas) 343 344 345   Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme (Nuo 2010-07-01 iki 2011-12-31).
Pensijų socialiniam draudimui tik pagrindinei pensijos daliai gauti
261
262
263
 
Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą.
Palūkanos už atidėtas įmokas
346
 
 
 
 
Palūkanos už atidėtas baudas
347
 
 
 
 
Palūkanos už atidėtus delspinigius
348
 
 
 
 

Sveikatos draudimui (einamosios įmokos)

Nuo 2016 m. sausio 1 d.

358       Verslo liudijimus turintys asmenys.

Sveikatos draudimui (sumokamos kartą per metus ir įsiskolinimo sumokėjimas)

Nuo 2016 m. sausio 1 d.

359 360     Verslo liudijimus turintys asmenys.
Atidėtų Valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos

273

274

275

  Draudėjai, mokantys įmokas pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis.
Baudos už administracinius teisės pažeidimus      

276

Asmenys, mokantys administracines baudas pagal Fondo administravimo įstaigų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2016-01-06
Ar informacija naudinga?