Naujienos.png

„Sodra“ pradėjo skelbti vidutinio darbo užmokesčio duomenis

2017 m. vasario 28 d.
Finansai-ICO.jpg

Nuo vasario 28 dienos, įgyvendinant naujos redakcijos Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, „Sodra“ pradeda skelbti naujus viešus duomenis – vidutinius Lietuvos draudėjų priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkius.

Viešai bus skelbiami tik tų draudėjų vidutinio darbo užmokesčio duomenys, kurie ataskaitiniu laikotarpiu turės daugiau nei tris darbuotojus (apdraustuosius). Duomenys bus viešinami tik apibendrinti, t. y. visų apdraustųjų draudžiamųjų pajamų vidurkis, o ne asmeniniai.

Apdraustųjų skaičius įmonėje bus vertinamas atsižvelgiant į „Sodros“ registro duomenis: bus skaičiuojami visi apdraustieji, kurie per ataskaitinį laikotarpį bus dirbę bent vieną dieną ir kurie per mėnesį bus gavę nors kažkiek pajamų – tai yra vaiko priežiūros atostogų ar neapmokamų atostogų išleisti darbuotojai nebus įtraukiami į skaičiavimus.

Apdraustieji bus skiriami į dvi grupes: darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, taip pat valstybės tarnautojai (1 grupė) ir asmenys, gaunantys iš draudėjo kito pobūdžio pajamas – tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal įstatymą nėra jų nariai, taip pat darbuotojai, gaunantys atlygį pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis (2 grupė).

Atlyginimų vidurkiai bus pateikiami atskirai abiem apdraustųjų grupėms, tačiau jos turės atitikti  tuos pačius reikalavimus: apdraustųjų įmonėje turi būti daugiau nei trys ir jie visi per mėnesį turi būti gavę pajamų. Abiejų grupių pajamų vidurkiai apskaičiuojami pagal priskaičiuotas pajamas ir pateikiami neatskaičius mokesčių.

Kartu bus pateikiama ir bendra visiems įmonės darbuotojams priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.


Informacija apie darbo užmokesčio vidurkius, su tam tikromis išimtimis dėl fizinių asmenų–draudėjų, bus skelbiama kartu su kitais viešais draudėjų duomenimis „Sodros“ interneto svetainėje, adresu https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys (viršuje reikia pasirinkti skiltį „Draudėjų (darbdavių) mokami atlyginimai“) arba pirmojo svetainės www.sodra.lt puslapio apačioje, skiltyje „Paslaugos“ pasirinkus meniu punktą „Vieši draudėjų duomenys“ ir paspaudus nuorodą „Konkretaus draudėjo (darbdavio) viešų duomenų paieška“ (viršuje taip pat reikia pasirinkti skiltį „Draudėjų (darbdavių) mokami atlyginimai“).

Fizinių asmenų–draudėjų duomenų gavimo būdai nesikeičia. Daugiau informacijos apie tai galima rasti čia – http://sodra.lt/lt/paslaugos/viesosios-ir-administracines-paslaugos.

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!