Naujienos.png

Pajamų deklaravimas SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS

2017 m. balandžio 14 d.
Individuali veikla.jpg

Visiems savarankiškai dirbantiems asmenims

 

Iki kada, deklaravus pajamas, reikia sumokėti įmokas?

Įmokos už praėjusius metus turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos, t. y. iki šių metų gegužės 2 d.

 

 

 

Ar reikia „Sodrai“ deklaruoti pajamas (teikti pranešimą)? Kokiais būdais, terminas?

Pajamos yra deklaruojamos Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, „Sodrai“ gali pateikti SAV pranešimą apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais. SAV pranešimas teikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (už 2016 metus SAV pranešimas turi būti pateiktas iki šių metų gegužės 12 dienos).

Jeigu asmuo „Sodrai“ nepateikia SAV pranešimo arba VMI deklaruojant pajamas neužpildo priedo GPM308, asmens draudžiamosios pajamos, nuo kurių skaičiuojamos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos, registre bus išdėstytos mėnesiais proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

Ar reikia „Sodrai“ deklaruoti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas (teikti pranešimą)?

Ne, PSD įmokų deklaruoti nereikia.

 

Kokie įmokų kodai, sąskaitos ir kt. rekvizitai?

„Sodros“ surenkamąsias sąskaitas ir mokėjimui reikalingus rekvizitus galima rasti čia.

Įmokų kodai pateikiami čia.

 

Ką daryti, jei asmuo negali laiku sumokėti įmokų? Kada galima kreiptis dėl įmokų atidėjimo, jeigu pajamos jau deklaruotis, tačiau įmokoms trūksta lėšų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

 

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

 

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMI turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t.y. po gegužės 2 d.

 

Asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimą

 

Kiek mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų deklaravus pajamas už 2016 metus, jeigu asmuo dirba pagal verslo liudijimą? Kaip pasitikrinti, ar teisingai sumokėto įmokos? 

 

Pagal verslo liudijimą dirbantys asmenys 9 proc. PSD įmoką moka kas mėnesį nuo minimalios mėnesinės algos (MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur.), galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. 

 

Jeigu asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą:

 • PSD įmokas mokėjo kas mėnesį, tai deklaravus pajamas papildomai PSD įmokų mokėti nereikia;
 • taip pat buvo ir veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės bendrijos tikrasis narys arba mažosios bendrijos narys, tai  PSD įmoka turi būti sumokama deklaravus pajamas. Šiuo atveju mėnesio PSD įmokos dydis yra 9 proc. nuo MMA;   
 • buvo draudžiamas kitais pagrindais (dirbo pagal darbo sutartį, buvo valstybės tarnautojas, pareigūnas) arba buvo draudžiamas valstybės lėšomis, tai PSD įmoką turi būti sumokama deklaravus pajamas proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

 

Jeigu verslo liudijimas galiojo ne visą mėnesį, o PSD įmoka  yra skaičiuojama tik proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, tada už tą mėnesį mokėtinų PSD įmokų suma apskaičiuojama atitinkamo mėnesio PSD įmoką padalinus iš to mėnesio dienų skaičiaus ir padauginus iš tą mėnesį verslo liudijimo galiojimo laikotarpio, gautas rezultatas suapvalinamas iki euro centų. Pvz., asmuo 2016 metais turėjo verslo liudijimą, kuris galiojo kovo 5-6, 12-13 ir 25-26 dienomis, tada PSD įmoka 31,5 Eur/31x6=6,10 Eur.

 

2016 metais PSD įmoka sausio-birželio mėnesiais buvo 31,5 Eur, liepos-gruodžio mėnesiais - 34,20 Eur.

 

Daugiau informacijos apie PSD įmokas, perskaičiuotas proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, už 2016 metus galima sužinoti:

 • pasinaudojus „Sodros“ internetiniame puslapyje esančia skaičiuokle.
 • prisijungus prie savo „Sodros“ paskyros bei pateikus paklausimą (Žinutės ⇒ Rašyti Žinutę arba Konsultacijos  ⇒ Žinutės siuntimas mano „Sodra“ sistemoje) .
 • atvykus į „Sodros“ skyrių kuriame vykdoma draudėjo apskaita.

 

Ar reikia mokėti valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas, jeigu deklaruojamos pajamos, gautos dirbant pagal verslo liudijimą?

Nuo deklaruotų pajamų, gautų vykdant veiklą pagal verslo liudijimą, VSD įmokų mokėti nereikia (išskyrus atvejus, jeigu Valstybinė mokesčių inspekcija atgaline data asmeniui įregistruotų individualią veiklą, kai pajamų, gautų iš juridinių asmenų, suma viršija 4 500 eurų).

 

Individualios įmonės savininkams

 

Kaip sužinoti mokėtinas VSD ir PSD sumas už 2016 metus, jeigu asmuo buvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys arba mažosios bendrijos narys ?

 

Informaciją apie mokėtiną sumą galima sužinoti:

 • Draudėjų paskyroje susiformavus suvestinę (Suvestinės/22 Preliminari valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinė ataskaita). Tinka individualių įmonių savininkams;
 • Gyventojų paskyroje pateikus elektroninį paklausimą (Naujas prašymas/Kiti/Prašymas);
 • atvykus į „Sodros“ skyrių su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu;
 • apskaičiuoti pačiam nuo asmeniniams poreikiams išsiimamos sumos, tačiau per metus įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 48 draudžiamųjų pajamų dydžiai.

 

Įmokų tarifai:

VSD - 26,3 proc. (+ 2 proc. jei kaupiama pensijai papildomai);

PSD - 9 proc.

 

Per 2016 metus už individualios įmonės savininką, ūkinės bendrijos tikrąjį narį arba mažosios bendrijos narį įmokos negali būti sumokėtos nuo daugiau kaip 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio sumos, t.y. 21 360 Eur (VSD - 6087,60 Eur; PSD - 1922,4 Eur.)

 

Asmenims, vykdantiems individualią veiklą

 

Kaip sužinoti mokėtinas VSD ir PSD sumas už 2016 metus, jeigu asmuo vykdė individualią veiklą ?

Informaciją apie mokėtiną sumą galima sužinoti:

 •  Draudėjų paskyroje susiformavus suvestinę (Suvestinės/38 Informacija apie deklaruotas pajamas ir mokėtinas sumas už nurodytus metus). Tam, kad informacija suvestinėje būtų matoma VMI turi būti gavusi ir patvirtinusi asmens pajamų deklaraciją.
 •  Gyventojų paskyroje pateikus elektroninį paklausimą (Naujas prašymas/Kiti/Prašymas).
 • atvykus į „Sodros“ skyrių su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.
 • apskaičiuoti pačiam:

įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos. VSD įmokų tarifas – 28,5 proc.; PSD – 9 proc.

Jeigu individualią veiklą vykdantis asmuo per metus mokėjo PSD ir (ar) VSD įmokas, tai tokiu atveju asmuo turi sumokėti mokėtinų ir jau sumokėtų įmokų skirtumą (pvz., jeigu asmuo 2016 m. kas mėnesį mokėjo 9 proc. PSD įmokų nuo minimalios mėnesinės algos, tai tokiu atveju jis jau yra sumokėjęs 394,2 Eur ((6*350+6*380) X 9 proc.) PSD įmokų, todėl pavyzdyje nurodytu asmuo dar turėtų sumokėti 1495,80 Eur  PSD įmokų (1890 – 394,2).

 

Įmokos negali viršyti nustatytų ribų:

 • asmuo, besiverčiantis individualia veikla, per mėnesį negali sumokėti įmokų daugiau nei nuo 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio sumos. Šis dydis kasmet tvirtinamas Vyriausybės. 2016 metais šis dydis yra 445 Eur, o menesinės įmokos negali būti didesnės nei mokamos nuo 1780 Eur. (445X4). Taigi, VSD įmoka yra 507,3 Eur; PSD - 160,2 Eur.;
 • per metus asmuo, besiverčiantis individualia veikla, negali sumokėti įmokų nuo daugiau nei nuo 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio sumos, t.y. 21 360 Eur (VSD įmoka 6087,60 Eur; PSD - 1922,4 Eur).

 

Ar reikia mokėti PSD įmokas deklaravus pajamas iš individualios veiklos (žemės ūkio veiklos), jeigu asmuo  buvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu (studentas, pensininkas, darbuotojas)?

 

Taip, tokiu atveju PSD įmokas reikia mokėti.

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!