Vykdau-individualia-veikla.png

Informacija asmenims, vykdantiems individualią veiklą

Asmenys, vykdantys individualią veiklą, draudžiami pensijų, motinystės socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu, o nuo 2017 m. sausio 1 d. pradedami papildomai drausti ir ligos socialiniu draudimu, t.y. ligos ar slaugos (šeimos nario ligos) atveju galės gauti ligos išmoką, siekiančią 80 proc. (ligos atveju) arba 85 proc. (slaugos atveju) jų draudžiamųjų pajamų. Ligos išmoka mokama, jeigu asmuo turi ne trumpesnį kaip 3 mėn. ligos draudimo stažą per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėn. per paskutinius 24 mėn., t.y. sumokėta įmokų ne mažiau kaip nuo 3 minimalių mėnesinių algų (1 MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas lygus 380 Eur. yra lygus 1 mėnuo stažo).

Valstybinio socialinio draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) įmokos sudarys 29,7 proc. nuo pusės Jūsų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatskaičius VSD ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų), 31,7 proc. tarifas galios, jei senatvės pensijai kaupiate papildomai II pakopos pensijų fonde. Šias įmokas turite sumokėti, kaip ir anksčiau, iki kitų metų gegužės 1 dienos.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos sudarys 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos ( šiuo metu 380 Eur), jas turite sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Pasirinktą sumą  galite deklaruoti ir įmokas sumokėti avansu. 

 

Socialinio draudimo rūšys Įmokų tarifai Mokestinė bazė nuo kurios skaičiuojamos įmokos Įmokų mokėjimo terminai
iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01
  1. Pensijų;
  2. Motinystės (motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės išmokoms);
  3. Sveikatos draudimas
  1. Pensijų;
  2. Motinystės;
  3. Ligos;
  4. Sveikatos. 
VSD + PSD = 37,5 proc. arba 39,5 proc. (jei kaupiama pensijai papildomai)

VSD - 29,7 proc. arba 31,7 proc.

 

PSD - 9 proc.

nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų  pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos, tačiau ne didesnės negu 48 DPD per metus. nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų  pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos, tačiau ne didesnės sumos nei 28 vidutiniai darbo užmokesčiai (VDU) per metus. VSD įmokos mokamos iki kitų metų gegužės 1 d. PSD įmokos mokamos kas mėnesį nuo MMA. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų skirtumas turi būti sumokėtas iki kitų metų gegužės 1 dienos.
Nesikeičia
Atnaujinimo data: 2017-02-06