Dirbu-paga-verslo-liudijima.png

Informacija asmenims, turintiems verslo liudijimą

Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi draudimo rūšys ir įmokų tarifai. Asmenys, turintys verslo liudijimą, pradedami drausti valstybiniu socialiniu draudimu (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) viso dydžio pensijai (iki 2017 m. buvo draudžiami tik pagrindinei pensijos daliai) bei privalomuoju sveikatos draudimu (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas).

VSD įmokų tarifas skaičiuojamas nuo minimalios mėnesinės algos (MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas lygus 380 Eur.), galiojančios laikotarpiu, už kurį mokamos įmokos. Pagal šiuo metu galiojančią MMA (380 Eur), Jūsų VSD įmokos dydis – 380*26,3 % = 99,94 eurai, jei senatvės pensijai kaupiate papildomai II pakopos pensijų fonde:  380*28,3% = 107,54 Eur.

VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui. Pvz.: jeigu verslo liudijimas išduotas visam mėnesiui, Jūsų VSD įmokos dydis 99,94 eurai, jeigu verslo liudijimas išduotas pvz. tik 20 dienų, tuomet mėnesio įmoka dalinama iš kalendorinio mėnesio (šiame pavyzdyje – sausio mėnesio) dienų skaičiaus ir dauginama iš 20 dienų (99,94/31*20 = 64,48 Eur). Skaičiuoklę galite rasti: http://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/verslo_liudijimo_skaiciuokle.

VSD įmokų mokėjimo terminas nesikeičia: jei verslo liudijimą įsigysite trumpesniam nei 3 mėn. laikotarpiui, VSD įmokas reikia sumokėti iš karto; kai verslo liudijimas galioja ILGIAU nei TRIS MĖNESIUS, VSD įmokas reikia sumokėti už praėjusį ketvirtį  iki EINAMOJO KETVIRČIO PIRMOJO MĖNESIO 15 DIENOS (pvz. už sausį, vasarį ir kovą reikia sumokėti iki balandžio 15 d.).

Paga šiuo metu galiojančią MMA, PSD įmokos dydis –  380*9%= 34,2 Eur. Atkreipiame dėmesį, kad PSD įmokos, nepriklausomai nuo verslo liudijimo trukmės, turi būti mokamos kas mėnesį.

Einamųjų VSD įmokų kodas 261, PSD įmokų - 358.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, turintys verslo liudijimą, ligos draudimu nedraudžiami, t.y.  susirgus ligos išmokos negaus.

 

KADA GALIMA NEMOKĖTI ĮMOKŲ?

Informuojame, kad asmenys, turintys verslo liudijimą, nuo 2017 m. sausio 1 dienos įmokų gali nemokėti, jeigu:

 • dirba pagal darbo sutartį, yra valstybės tarnautojai, vykdo individualią veiklą ar kitaip yra apdrausti socialiniu draudimu nuo sumos, ne mažesnės nei MMA;
 • gauna (yra paskirta) socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją,
 • yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją,
 • gauna socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria LR yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose arba Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirta priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose.

 

PASIKEITIMAI:

 

Socialinio draudimo rūšys Įmokų tarifai Mokestinė bazė nuo kurios skaičiuojamos įmokos Įmokų mokėjimo terminai
iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01
 1. Pagrindinei pensijos daliai
 2. Sveikatos draudimas
 1. Visai pensijai
 2. Sveikatos draudimas
 1. VSD - 50 proc.
 2. PSD - 9 proc.
 1. VSD - 26,3 proc. arba 28,3 (jei pensijai kaupiama papildomai)
 2. PSD - 9 proc.
Bazinė pensija Minimali mėnesio alga (MMA)  Įmokos sumokamos iš karto įsigyjant verslo liudijimą. Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei 3 mėn., VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d. Nesikeičia

 

Atnaujinimo data: 2017-01-16