Informacija asmenims, gaunantiems pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos

   TURINTIEMS DARBO SANTYKIŲ ir gaunantiems pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, kaip ir anksčiau VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos mokamos nuo pajamų pagal autorines sutartis sumos. Įmokų tarifas toks pats, kaip ir dirbantiems pagal darbo sutartis, t.y.  I- draudėjų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo grupė  - 39,98 proc. (jei kaupia pensijai papildomai II pakopos pensijų fonde +2 proc.).  

   NETURINTIEMS DARBO SANTYKIŲ ir gaunantiems pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, VSD įmokos mokamos nuo gautų pajamų, tačiau per kalendorinius metus ji negali būti didesnė nei praėjusių metų 28 VDU suma (20 753,60 Eur).  Įmokų tarifas - 38,7 proc. (jei kaupia pensijai papildomai II pakopos pensijų fonde - 40,7 proc.).

PASIKEITIMAI:

Socialinio draudimo rūšys Įmokų tarifai Mokestinė bazė nuo kurios skaičiuojamos įmokos Įmokų mokėjimo terminai
iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01

JEI ASMUO DIRBA ir 

gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, privalomai draudžiamas: pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu privalomuoju sveikatos draudimu

 

 

Nesikeičia

JEI AUTORIUS DIRBA, tai:

I grupė* 39,98 proc. arba 41,98 proc., jeigu asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis.**  

II grupė* 40,17 proc. arba 42,17 proc., jeigu asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis.  

III grupė* 40,70 proc. arba 42,70 proc., jeigu asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis.  

IV grupė* 41,60 proc. arba 43,60 proc., jeigu asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis.

Nesikeičia

JEI ASMUO DIRBA - įmokos mokamos nuo visų gautų pajamų iš sporto ar atlikėjo veiklos 

Nesikeičia

 

 

Įmokos mokamos tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su sportininku ar atlikėju
Nesikeičia
 

JEI ASMUO NEDIRBA ir

gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, jis privalomai draudžiamas: pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei sveikatos draudimu

Nesikeičia

JEI ASMUO NEDIRBA, tai:  

38,7 proc. arba 40,70 proc.,  jeigu asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis

Nesikeičia JEI ASMUO NEDIRBA - nuo 50 proc. gautos sumos ir mokestinė bazė 2016 metais per mėnesį negali būti didesnė nei 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma per mėnesį  JEI ASMUO NEDIRBA įmokos skaičiuojamos nuo VISŲ pajamų, gautų iš sproto ar atlikėjo veiklos, tačiau negali būti skaičiuojamos nuo didesnės sumos nei 28 VDU per metus Įmokos mokamos tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su sportininku ar atlikėju Nesikeičia

 * draudėjų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo 

**  standartiniu atveju darbdavio tarifo dalis 30,98 pro.c, apdraustojo - 9 proc. Jei darbuotojas kaupia pensijai papildomai, tuomet apdraustojo dalis didėja 2 proc. iki 11 proc.  

Atnaujinimo data: 2017-01-17