Spausdinti
atgal Dotacijos draudėjams

Pavadinimas
Byla
Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašas.
Aprašas reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo nustatytų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetolėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonėms įgyvendinti, panaudojimą.
Prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašas.
Aprašas nustato pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, pirkimų kontrolės bei ginčų sprendimo tvarką jiems panaudojant Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšas, skirtas prevencijos priemonių finansavimui ir įgyvendinimui pagal pasirašytas prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutartis.
Prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašo priedai.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. V-169 "Dėl prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2008-04-13
Priėmė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Valstybės žinios: 2008-04-12 Nr.42-1595

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. V-169 "Dėl Prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašo ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo[Priedai]
Įsigaliojo 2008-03-19
Priėmė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Valstybės žinios: 2008-03-18 Nr.32-1134

 

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutartis (pavyzdinė forma)
Sutarties 1 priedas
Sutarties 2 priedas