Formos-ir-sablonai.png

Duomenų teikimas apie TERMINUOTAS darbo sutartis

Rekomenduojame visus prašymus bei pranešimus teikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui.

Duomenų teikimas apie TERMINUOTAS darbo sutartis
TDS forma skirta informuoti „Sodrą“ apie darbuotojus, kurie su draudėju yra sudarę TERMINUOTAS DARBO SUTARTIS. Informacija reikalinga, kadangi terminuoto darbo sutartims taikomas didesnis nedarbo draudimo tarifas. 
Kraunasi...
Nr. Pavadinimas Pildyti formą internetu Pildymo instrukcija Atsisiųsti formą
Pranešimų pildymas

TDS FORMOS PATEIKIMAS ir PILDYMAS

 

1.TDS forma teikiama nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d.

2.TDS forma teikiama siunčiant elektroninį dokumentą per EDAS.

3.TDS forma pildoma laikantis SD taisyklių III skyriuje nustatytų SD pranešimų atitinkamų laukelių pildymo bendrųjų reikalavimų.

 

4.TDS forma gali būti pildoma dviem būdais:

4.1.automatiniu būdu užpildant TDS formos ruošinį draudėjo apdraustųjų asmenų duomenimis ir pažymint (laukelis TDS1) apdraustuosius, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30  d.;

4.2.rankiniu būdu pildant TDS formą - nurodant apdraustųjų asmenų duomenis, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 dienos.

 

5. Jeigu apdraustajam terminuotos darbo sutarties terminas baigsis laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d., duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip likus vienai dienai iki asmens, kuris dirba pagal terminuotą darbo sutartį, valstybinio socialinio draudimo pabaigos. Šiuo atveju duomenis draudėjas teikia tokia tvarka:

5.1.pateikiamas 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimas, nurodant apdraustajam valstybinio socialinio draudimo pabaigos datą - 2017-06-30 (laukelis A10) ir laukelyje A5 nurodant 96 priežastį – darbo sutarties rūšies priskyrimas/pakeitimas (laukelis A6);

5.2. pateikiamas 1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti. pranešimas, nurodant apdraustajam valstybinio socialinio draudimo pradžios datą - 2017-07-01 (laukelis A9) ir laukelyje A5 nurodant 96 priežastį – darbo sutarties rūšies priskyrimas/pakeitimas (laukelis A6);

5.3.pateikiamas 2-SD pranešimas apie apdraustojo atleidimą iš darbo (teikiamas bendra SD taisyklėse nustatyta tvarka) nurodant atitinkamą nuo 2017-07-01 apdraustajam taikomą socialinio draudimo įmokų tarifą (nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifas didinamas du kartus).

 

PATEIKTŲ DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į REGISTRĄ

 

6.Pasibaigus TDS formų pateikimo terminui, draudėjų pateikti duomenys iš TDS formų į Registrą įrašomi automatiniu būdu (tik tuo atveju, jeigu draudėjas pateikė SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimą už 2017 m. birželio mėnesį) priskiriant apdraustajam atitinkamą darbo sutarties rūšį (terminuota darbo sutartis). Pagal SAM pranešimo už 2017 m. birželio mėn. duomenis apdraustajam asmeniui, nurodytam TDS formoje automatiniu būdu:

6.1.įrašoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos data - 2017-06-30, priskiriant 96 priežastį – darbo sutarties rūšies priskyrimas/pakeitimas ir  

6.2.įrašoma valstybinio socialinio draudimo pradžios data - 2017-07-01, priskiriant 96 priežastį – darbo sutarties rūšies priskyrimas/pakeitimas.

 

7.Jeigu apdraustiesiems buvo pateikti 9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo. ar/ir 12-SD12-SDSodrai teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas). pranešimai, kurių laikotarpis apima 2017 m. birželio ir liepos mėnesius, duomenys bus patikslinti automatiniu būdu (įrašai nutraukti 2016-06-30 ir atkurti nuo 2017-07-01).

 

PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS

 

8.Jeigu iki 2017-07-31 draudėjas pastebėjo, kad TDS formoje pateikė neteisingus duomenis, nedelsiant teikia TDS formą, kurioje nurodomi atitinkami apdraustojo asmens duomenys ir:

8.1.pažymimas laukelis TDS1, jeigu informacija apie asmenį nebuvo pateikta, arba

8.2.pažymimas laukelis TDS2, jeigu asmuo turi būti pašalintas iš anksčiau pateiktos TDS formos.

 

9.Nuo 2017-08-01 TDS duomenys tikslinami vadovaujantis SD taisyklėse nustatyta tvarka pateikiant PTPTPrašymas teikiamas Sodrai dėl apdraustųjų (darbuotojų) duomenų tikslinimo. elektroninį prašymą (priedai PT-1-SD ir/ar PT-2-SD).

Suskleisti

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!