Naujienos

Renginiai

Spalio 20 2016
Pamoka moksleiviams apie socialinį draudimą Pamoka moksleiviams apie socialinį draudimą Pagėgiai / 12:00
Spalio 20 2016
Susitikimai su mokymo įstaigų bendruomenėmis Susitikimai su mokymo įstaigų bendruomenėmis Pagėgiai / 11:30
Spalio 24 2016
Informacinis seminaras Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos moksleiviams Informacinis seminaras Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos moksleiviams Seirijai / 11:00
Atvira Sodra

Portalas skirtas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamoms ir išlaidoms, draudėjų, apdraustųjų, išmokų gavėjų skaičiaus, vidutinių išmokų dydžių kitimo tendencijoms, struktūriniams pokyčiams stebėti ir analizuoti