Esu-ukininkas-ir-pvm-moketojas.png

Informacija individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurie yra GPM mokėtojai

Informuojame, jeigu vykdote individualią žemės ūkio veiklą ir esate GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. mokėtojas, kai Jūsų žemės ūkio valdos ar ūkio (toliau – ūkis) ekonominis dydis yra 4 ekonominio dydžio vienetai (EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt ) ir didesnis draudžiamas pensijų, motinystės bei privalomuoju sveikatos draudimu, o nuo 2017 m. sausio 1 d. pradedami papildomai drausti ligos socialiniu draudimu. Tai reiškia, kad ligos ar slaugos atveju galės gauti ligos išmoką, siekiančią  80 proc. (ligos atveju) arba 85 proc. (slaugos atveju) jų draudžiamųjų pajamų.

Valstybinio socialinio draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) įmokas turėsite mokėti kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Mėnesio VSD įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos nuo pačių pasirinktos sumos.

Jeigu nusprendėte mokėti mėnesio VSD įmokas, tokiu atveju pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 15 d., Jūs privalote pateikti SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis. SAV pranešimas gali būti teikiamas per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) arba tiesiogiai Fondo valdybos teritoriniam skyriui. SAV pranešimo formą galite rasti Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt). Jeigu šiuo atveju nepateiksite SAV pranešimo sumokėtos įmokos bus neįvertintos skiriant išmokas.  

Bendra metinė VSD įmoka bus apskaičiuojama nuo žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus mokėtinų įmokų) sumos, kuri negalės viršyti praėjusių metų 7 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) sumos (5 188,40 Eur). Įmokos tarifas sudarys 29,7 proc. nuo minėtos sumos (arba 31,7 proc. jei senatvės pensijai kaupiate papildomai II pakopos pensijų fonde). VSD įmokas turite sumokėti iki kitų metų gegužės 1 dienos. VSD įmokos kodas – 295.

Atkreipiame dėmesį, kad vieno mėnesio socialinio draudimo stažas įgyjamas, sumokėjus VSD įmokas nuo MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas lygus 380 Eur. dydžio sumos. Tais atvejais, kai įmokos sumokamos nuo mažesnės arba didesnės negu MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu. Vienerių metų pensijų socialinio draudimo stažą įgysite tik tuo atveju, jeigu už kalendorinius metus įmokos bus sumokėtos nuo sumos, ne mažesnės negu 12 MMA per metus.

 

VSD įmokų galėsite nemokėti (tas laikotarpis nebus įskaitomas į stažą ir tuo laikotarpiu nebūsite laikomas apdraustu VSD), jeigu:

*Jums paskirta socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;

*Jūs gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;

*Jūs jau esate draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sutampančiomis socialinio draudimo rūšimis nuo sumos, ne mažesnės nei MMA;

*Esate sukakęs (-usi) socialinio draudimo senatvės pensijos amžių.

 

Jeigu Jūsų turimo ūkio ekonominis dydis yra 4 EDV arba daugiau, privalomojo sveikatos draudimo (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokos pasibaigus metams, kaip ir VSD įmokos, bus apskaičiuotos nuo individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus mokėtinų VSD ir PSD įmokų). Tačiau jeigu Jūs turėjote prievolę mokėti PSD įmokas kas mėnesį nuo MMA, sumokėtos PSD įmokos nebus perskaičiuojamos, nepriklausomai nuo to, kad pasibaigus metams VSD įmokos būtų mokamos nuo mažesnės sumos, negu sumokėtos PSD įmokos. Jeigu Jūsų turimo ūkio ekonominis dydis yra mažiau negu 4 EDV, PSD įmokos skaičiuojamos nuo 12 MMA per metus. Šias įmokas turėsite sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos (išskyrus atvejus, jeigu galite PSD įmokų kas mėnesį nemokėti).

PSD įmokų tarifas priklausys nuo Jūsų turimo ūkio  ekonominio dydžio. Jei šis dydis neviršys 2 EDV, PSD įmokų tarifas bus 3 proc., (pagal dabar galiojančią MMA įmokos dydis bus 11,4 euro), jei ūkio ekonominis dydis viršys 2 EDV  – 9 proc. (34,2 Eur).

Jeigu esate veikiančios individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys arba esate draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis (pvz., esate LR aukštosios mokyklos studentas, studijuojantis pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programą), individualią žemės ūkio veiklą vykdančio asmens PSD įmokos gali būti sumokėtos pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 d.

 

Jeigu Jūsų turimo ūkio EDV viršys 2 EDV:

PSD įmokų (sumokamų laiku iki mėnesio paskutinės dienos) kodas – 314; 

PSD įmokų (įsiskolinimo sumokėjimui ir sumokamoms pasibaigus metams iki gegužės 1 d.) – 337.

 

Jeigu Jūsų turimo ūkio EDV neviršys 2 EDV:

PSD įmokų (sumokamų laiku iki mėnesio paskutinės dienos) kodas – 361; 

PSD įmokų (įsiskolinimo sumokėjimui) – 362.

 

Kad gautumėte ligos išmoką, 2017 metais turite būti sukaupęs ne mažiau kaip 3 mėn. stažą ir sumokėti įmokas ne mažiau kaip nuo 3 MMA (1 MMA yra lygus 1 mėnuo stažo). Įmokas galite sumokėti avansu. Išmokos dydis priklausys nuo Jūsų draudžiamųjų pajamų dydžio.

 

PASIKEITIMAI:

 

Socialinio draudimo rūšys Įmokų tarifai Mokestinė bazė nuo kurios skaičiuojamos įmokos Įmokų mokėjimo terminai
iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01
  1. Pensijų;
  2. Motinystės (motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės išmokoms);
  3. Sveikatos draudimas
  1. Pensijų;
  2. Motinystės;
  3. Ligos;
  4. Sveikatos. 

VSD - 28,5 proc. arba 30,5 proc. (jei kaupiama pensijai papildomai)

PSD - 9 proc. (jei EDV didesnis nei 2), 3 proc. (jei EDV ne didesnis nei 2)

VSD - 29,7 proc. arba 31,7 proc.

 

PSD - 9 proc.

Ūkininkai ir jų partneriai, kurie yra GPM mokėtojai - įmokas moka nuo individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų), tačiau nuo sumos, ne mažesnės nei MMA ir ne didesnės negu einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis. Įmokos mokamos nuo ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų sumos (neatėmus VSD ir PSD įmokų), bet negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 7 VDU (galiojusių praėjusias metais). VSD bei PSD įmokas reikia mokėti kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio pabaigos.
VSD įmokas reikia sumokėti iki kitų metų 05-01, o PSD įmokos kas mėnesį, iki einamojo mėnesio pabaigos. 

 

 

Atnaujinimo data: 2017-02-07