Esu-ukininkas-ir-pvm-moketojas.png

Informacija individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurie yra GPM mokėtojai

Informuojame, kad Jūs draudžiamas (-a) pensijų, motinystės bei privalomuoju sveikatos draudimu, o nuo 2017 m. sausio 1 d. pradedami papildomai drausti ligos socialiniu draudimu. Tai reiškia, kad ligos ar slaugos atveju galės gauti ligos išmoką, siekiančią 80 proc. jų draudžiamųjų pajamų.

Valstybinio socialinio draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) įmokas turėsite mokėti nuo žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus mokėtinų įmokų) sumos, tačiau ji negalės viršyti praėjusių metų 7 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) sumos. Įmokos tarifas sudarys 29,7 proc. nuo minėtos sumos (arba 31,7 proc. jei senatvės pensijai kaupiate papildomai II pakopos pensijų fonde). VSD įmokas turite sumokėti iki kitų metų gegužės 1 dienos. VSD įmokų kodas – 295.

Jeigu Jūsų turimo ūkio EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  yra 4 arba daugiau, privalomojo sveikatos draudimo (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokos bus skaičiuojamos nuo tos pačios sumos kaip ir VSD įmokos, tačiau nuo sumos, ne mažesnės negu 12 MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas lygus 380 Eur. per metus (išskyrus atvejus, jeigu galite PSD įmokų kas mėnesį nemokėti). Jeigu Jūsų turimo ūkio EDV yra mažiau negu 4, PSD įmokos skaičiuojamos nuo 12 MMA per metus. PSD įmokų tarifas priklausys nuo Jūsų turimo ūkio EDV. Jei šis dydis neviršys 2 EDV, PSD įmokos bus 3 proc., jei EDV yra didesnis – 9 proc. Šias įmokas turėsite sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Jeigu Jūsų turimo ūkio EDV viršys 2 EDV:

PSD įmokų (sumokamų laiku iki mėnesio paskutinės dienos) kodas – 314; 

PSD įmokų (įsiskolinimo sumokėjimui ir sumokamoms pasibaigus metams iki gegužės 1 d.) – 337.

 

Jeigu Jūsų turimo ūkio EDV neviršys 2 EDV:

PSD įmokų (sumokamų laiku iki mėnesio paskutinės dienos) kodas – 361; 

PSD įmokų (įsiskolinimo sumokėjimui) – 362.

 

Kad gautumėte ligos išmoką, 2017 metais turite būti sukaupęs (-usi) ne trumpesnį kaip 3 mėn. ligos socialinio draudimo stažą per paskutinius 12 mėn. arba ne trumpesnį kaip 6 mėn. - per paskutinius 24 mėn.

 

PASIKEITIMAI:

 

Socialinio draudimo rūšys Įmokų tarifai Mokestinė bazė nuo kurios skaičiuojamos įmokos Įmokų mokėjimo terminai
iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01
  1. Pensijų;
  2. Motinystės (motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės išmokoms);
  3. Sveikatos draudimas
  1. Pensijų;
  2. Motinystės;
  3. Ligos;
  4. Sveikatos. 

VSD - 28,5 proc. arba 30,5 proc. (jei kaupiama pensijai papildomai)

PSD - 9 proc. (jei EDV didesnis nei 2), 3 proc. (jei EDV ne didesnis nei 2)

VSD - 29,7 proc. arba 31,7 proc.

 

PSD - 9 proc.

Ūkininkai ir jų partneriai, kurie yra GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. mokėtojai - įmokas moka nuo individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų), tačiau nuo sumos, ne mažesnės nei MMA ir ne didesnės negu einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis. Įmokos mokamos nuo ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų sumos (neatėmus VSD ir PSD įmokų), bet negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 7 VDU (galiojusių praėjusias metais). VSD bei PSD įmokas reikia mokėti kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio pabaigos.
VSD įmokas reikia sumokėti iki kitų metų 05-01, o PSD įmokos kas mėnesį, iki einamojo mėnesio pabaigos. 

Atkreipiame dėmesį, kad ūkininkai ir jų partneriai, kurie nėra GPM mokėtojai, VSD įmokų gali nemokėti, jeigu šie asmenys ne vyresni kaip 29 metų (taikoma už laikotarpį iki kalendorinių metų pabaigos, kai asmeniui sukanka 29 metai).

KADA GALIU NEMOKĖTI ĮMOKŲ? >>

Atnaujinimo data: 2017-01-16