Esu-ukininkas.png

Informacija individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurie nėra GPM mokėtojai

Informuojame, jeigu vykdote individualią žemės ūkio veiklą ir nesate GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. mokėtojas, kai Jūsų žemės ūkio valdos ar ūkio (toliau – ūkis) ekonominis dydis yra 4 ekonominio dydžio vienetai (EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt ) ir didesnis, esate draudžiamas (-a) pensijų, motinystės bei privalomuoju sveikatos draudimu, o nuo 2017 m. sausio 1 d. pradedami papildomai drausti ir ligos socialiniu draudimu. Tai reiškia, kad ligos ar slaugos atveju galės gauti ligos išmoką, siekiančią  80 proc. (ligos atveju) arba 85 proc. (slaugos atveju) jų draudžiamųjų pajamų.

Valstybinio socialinio draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) įmokas turėsite mokėti kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Mėnesio VSD įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos nuo pačių pasirinktos sumos. 

Jeigu pasibaigus metams deklaruosite individualios žemės ūkio veiklos pajamas Jūsų metinė VSD įmoka bus apskaičiuojama nuo žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus mokėtinų įmokų) sumos, kuri negalės viršyti praėjusių metų 7 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) sumos (5 188,40 Eur).

Tačiau tuo atveju, jei nepateiksite GPM deklaracijos ir nedeklaruosite žemės ūkio veiklos pajamų, Jums VSD įmokos bus apskaičiuojamos nuo 12 MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas lygus 380 Eur. per metus.

Įmokos tarifas sudarys 29,7 proc. nuo minėtos sumos arba 31,7 proc., jei senatvės pensijai kaupiate papildomai II pakopos pensijų fonde. VSD įmokas turite sumokėti iki kitų metų gegužės 1 dienos. VSD įmokos kodas – 295.

Atkreipiame dėmesį, kad vieno mėnesio socialinio draudimo stažas įgyjamas, sumokėjus VSD įmokas nuo MMA dydžio sumos. Tais atvejais, kai įmokos sumokamos nuo mažesnės arba didesnės negu MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu.

Vienerių metų pensijų socialinio draudimo stažą įgysite tik tuo atveju, jeigu už kalendorinius metus įmokos bus sumokėtos nuo sumos, ne mažesnės negu 12 MMA.

VSD įmokų galėsite nemokėti (tas laikotarpis nebus įskaitomas į stažą ir tuo laikotarpiu nebūsite laikomas apdraustu VSD), jeigu:

*Jums paskirta socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;

*Jūs gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;

*Jūs jau esate draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sutampančiomis socialinio draudimo rūšimis nuo sumos, ne mažesnės nei MMA;

*Esate sukakęs (-usi) socialinio draudimo senatvės pensijos amžių;

*Esate ne  GPM mokėtojas ne vyresnis kaip 29 metų.

 

Privalomojo sveikatos draudimo (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokos bus skaičiuojamos nuo MMA per mėnesį ir turi būti sumokamos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Šių įmokų neturite mokėti, jeigu tą mėnesį jau esate draudžiamas sveikatos draudimu pvz., dirbate pagal darbo sutartį, esate senatvės pensininkas.

PSD įmokų tarifas priklausys nuo Jūsų turimo ūkio ekonominio dydžio. Jei šis dydis neviršys 2 EDV, PSD įmokų tarifas bus 3 proc. (pagal dabar galiojančią MMA įmokos dydis bus 11,4 euro), jei ūkio ekonominis dydis viršys 2 EDV  – 9 proc. (34,2 Eur). 

 

Jeigu Jūsų turimo ūkio EDV viršys 2 EDV:

PSD įmokų (sumokamų laiku iki mėnesio paskutinės dienos) kodas – 314; 

PSD įmokų (įsiskolinimo sumokėjimui) – 337.

 

Jeigu Jūsų turimo ūkio EDV neviršys 2 EDV:

PSD įmokų (sumokamų laiku iki mėnesio paskutinės dienos) kodas – 361; 

PSD įmokų (įsiskolinimo sumokėjimui) – 362.

 

Kad gautumėte ligos išmoką, 2017 metais turite būti sukaupęs ne mažiau kaip 3 mėn. stažą ir sumokėti įmokas ne mažiau kaip nuo 3 MMA (1 MMA yra lygus 1 mėnuo stažo ). Įmokas galite sumokėti avansu. Išmokos dydis priklausys nuo Jūsų draudžiamųjų pajamų dydžio.

 

PASIKEITIMAI:

 

Socialinio draudimo rūšys Įmokų tarifai Mokestinė bazė nuo kurios skaičiuojamos įmokos Įmokų mokėjimo terminai
iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01
  1. Pensijų;
  2. Motinystės (motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės išmokoms);
  3. Sveikatos draudimas
  1. Pensijų;
  2. Motinystės;
  3. Ligos;
  4. Sveikatos. 

VSD - 28,5 proc. arba 30,5 proc. (jei kaupiama pensijai papildomai)

PSD - 9 proc. (jei EDV didesnis nei 2), 3 proc. (jei EDV ne didesnis nei 2)

VSD - 29,7 proc. arba 31,7 proc.

 

PSD - 9 proc.

Ūkininkai ir jų partneriai, kurie nėra GPM mokėtojai - įmokas moka nuo MMA. Nesikeičia VSD bei PSD įmokas reikia mokėti kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio pabaigos. Per metus įmokos turi būti sumokėtos nuo 12 MMA dydžio. Nesikeičia

 

Atnaujinimo data: 2017-02-07