Dirbu-pagal-autorine-sutarti-noriu-idarbinti.png

Informacija asmenims, gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis

   TURINTIEMS DARBO SANTYKIŲ ir gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis, kaip ir anksčiau VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos mokamos nuo pajamų pagal autorines sutartis sumos. Įmokų tarifas toks pats, kaip ir dirbantiems pagal darbo sutartis, t.y.  I- draudėjų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo grupė  - 39,98 proc. (jei kaupia pensijai papildomai II pakopos pensijų fonde +2 proc.).  

   NETURINTIEMS DARBO SANTYKIŲ ir gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis, VSD įmokos mokamos nuo VISO APSKAIČIUOTO ATLYGIO pagal sudarytas sutartis sumos, tačiau per kalendorinius metus ji negali būti didesnė nei praėjusių metų 28 VDU suma (20 753,60 Eur).  Įmokų tarifas - 38,7 proc. (jei kaupia pensijai papildomai II pakopos pensijų fonde - 40,7 proc.).

PASIKEITIMAI:

Socialinio draudimo rūšys Įmokų tarifai Mokestinė bazė nuo kurios skaičiuojamos įmokos Įmokų mokėjimo terminai
iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01 iki 2016.12.31 nuo 2017.01.01

JEI AUTORIUS DIRBA,

pasirašęs autorinę sutartį jis privalomai draudžiamas: pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu privalomuoju sveikatos draudimu

 

 

Nesikeičia

JEI AUTORIUS DIRBA, tai:

I grupė* 39,98 proc. arba 41,98 proc., jeigu asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis.**  

II  grupė* 40,17 proc. arba 42,17 proc., jeigu asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis.  

III grupė* 40,70 proc. arba 42,70 proc., jeigu asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis.  

IV grupė* 41,60 proc. arba 43,60 proc., jeigu asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis.

 

Nesikeičia

JEI AUTORIUS DIRBA - įmokos mokamos nuo visų pagal autorinę sutartį gautų pajamų sumos 

Nesikeičia

 

 

Įmokos mokamos tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su autoriumi
Nesikeičia
 

JEI AUTORIUS NEDIRBA,

jis privalomai draudžiamas: pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei sveikatos draudimu

Nesikeičia

JEI AUTORIUS NEDIRBA, tai:  

38,7 proc. arba 40,70 proc.,  jeigu asmuo papildomai kaupia pensijai savo lėšomis

Nesikeičia JEI AUTORIUS NEDIRBA - nuo 50 proc. uždirbtos sumos ir mokestinė bazė 2015 metais per mėnesį negali būti didesnė nei 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma per mėnesį  JEI AUTORIUS NEDIRBA įmokos skaičiuojamos nuo VISO atlygio pagal autorinę sutartį, tačiau negali būti skaičiuojamos nuo didesnės sumos nei 28 VDU per metus Įmokos mokamos tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su autoriumi Nesikeičia

 * draudėjų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo 

**  standartiniu atveju darbdavio tarifo dalis 30,98 pro.c, apdraustojo - 9 proc. Jei darbuotojas kaupia pensijai papildomai, tuomet apdraustojo dalis didėja 2 proc. iki 11 proc.  

Atnaujinimo data: 2017-01-17