Spausdinti
atgal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo taikymas
Nuo 2010-01-01 įsigaliojęs 2009 m. gruodžio 9 d. priimtas Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas Nr. XI-537 (toliau- Laikinasis įstatymas; Žin., 2009, Nr.152-6820) asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, rentas, galios iki 2013-12-31.
 
Išmokos, kurias moka VSDF valdybos teritoriniai skyriai ir kurioms 2013 metais taikomas Laikinasis įstatymas:
 
nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos;
 
nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių ir našlaičių pensijos;
 
mokslininkų valstybinės pensijos;
 
pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos;
 
valstybinės našlių ir našlaičių pensijos, paskirtos už mirusius pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų gavėjus;
 
pareigūnų ir karių valstybinės pensijos bei pareigūnų ir karių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos, kurias skiria Generalinė prokuratūra, Muitinės departamentas, Kalėjimų departamentas;
 
rentos, paskirtos pagal Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą.
 
Laikinojo įstatymo 4 straipsnyje nustatyta tvarka perskaičiuojamos (sumažinamos) valstybinės pensijos, rentos, taikant koeficientą, kurio dydis apskaičiuojamas pagal Laikinojo įstatymo 1 priede nurodytą formulę:
 
K = 0,95, kai P < = 70 Lt;
 
K = 1 – {0,05 + [(0,1 – 0,05) : (200 – 70)] x (P – 70)}, kai 70 < = P < = 200 Lt;
 
K = 1 – {0,1 + [(0,15 – 0,1) : (800 – 200)] x (P – 200)}, kai 200 < = P < = 800 Lt;
 
K = 1 – {0,15 + [(0,2 – 0,15) : (1 800 – 800)] x (P – 800)},
 
kai 800 < = P < = 1 800 Lt;
 
K = 0,8, kai P > = 1 800.
 
Šioje formulėje:
 
K – koeficientas;
 
P – išmokos (išmokų sumos) dydis.
 
Perskaičiuojant atsižvelgiama į paskirtos ar Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos pensijos (pareigūnų ir karių – kartu su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) ir rentos dydį. Pagal Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalį valstybinės pensijos dydis bei valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio.
 
Jeigu tas pats asmuo gauna valstybinę pensiją arba sportininko rentą, valstybinę našlių ir(ar) našlaičių pensiją bei socialinio draudimo našlių pensiją, koeficientas nustatomas visas šias išmokas susumavus.
 
Plačiau apie Laikinąjį įstatymą sužinosite ČIA

Visa „Sodros“ informacija telefonu - 1883 arba (+370) 5 250 08 83