Spausdinti
atgal Elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) sukūrė naują Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS. EGAS paskirtis – perkelti į elektroninę terpę gyventojams teikiamas valstybinio socialinio draudimo paslaugas.
 
Šiuo metu vykdoma sistemos bandomoji eksploatacija, o gyventojai jau gali jungtis prie EGAS interneto adresu http://gyventojai.sodra.lt, teikti elektroninius prašymus, gauti informaciją iš Fondo valdybos informacinės sistemos apie save, suteikti teisę kitiems asmenims peržiūrėti informaciją apie save iš Fondo valdybos informacinės sistemos.
 
EGAS naudotojams nebereikės vykti į „Sodrą“ dėl vienos ar kitos paslaugos, valstybinio socialinio draudimo paslaugų teikimo procedūros taps paprastesnės, padidės jų automatizavimo lygis. EGAS leis ne tik pagerinti „Sodros“ paslaugų gyventojams kokybę, bet ir sumažinti jų teikimo išlaidas.
 
Naujoji sistema pagerins asmens duomenų apsaugos kontrolę. EGAS gyventojams leis sužinoti, kam, kada ir kokiais tikslais buvo teikta su jo asmeniu susijusi informacija. Asmenys, gavę kitų asmenų užklausas, patys galės suteikti jiems teisę peržiūrėti informaciją apie save.
 
EGAS skatins interneto plėtrą visuose Lietuvos regionuose, o gyventojai pajus realią šiuolaikinių informacinių technologijų bei interneto tinklo naudą.
 
Norint pasiekti EGAS, reikės kompiuterio, interneto, interneto naršyklės ir asmens autentifikavimo priemonių (pvz., interneto bankininkystės priemonių arba kvalifikuoto elektroninio sertifikato). Asmenys, turintys kvalifikuotą elektroninį sertifikatą, su juo galės prisijungti prie EGAS. Tokiu atveju jiems nereikės jungtis per elektroninės bankininkystės priemones.
 
Kvalifikuotas elektroninis sertifikatas reikalingas ir norint per EGAS pateikti tam tikrus elektroninius prašymus, kurie turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
 
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. T-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ (Žin., 2009, Nr. 28-1118) priimtu sprendimu yra skirtos ES fondų lėšos.