Spausdinti
atgal Archyvas

Metai:

2000 m. lapkričio 13 d.
SODROS revizorių pagalba į darbdavių pinkles patekusiems asmenims
Kiekvienas iš mūsų turime teises į tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, kurias, įstatymų nustatyta tvarka, turi užtikrinti darbdaviai.
 
Valstybė socialinio draudimo sistemos pagalba užtikrina savo piliečiams pragyvenimo minimumą sulaukus senatvės, tapus invalidu, susirgus, netekus darbo. Teisė gauti valstybinio socialinio draudimo pagalbą įgyjama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, jas gauna tik tie Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie, būdami darbingi, buvo apdrausti.
 
Darbdavių ir darbuotojų darbo santykiai turi būti įforminami Darbo sutarties įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau kartais darbdaviai, vengdami mokėti mokesčius, darbo sutarčių su darbuotojais nesudaro ir darbuotojai lieka neapdrausti. Neapdrausti privalomuoju valstybiniu socialiniu draudimu asmenys, netenka visų Lietuvos Respublikos įstatymais numatytų socialinių garantijų: praranda teisę į ligos pašalpas, jiems nemokama motinystės (tėvystės) pašalpa, nėra skiriamos nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos, bedarbio pašalpos.
 
VSDF valdybos Įmokų administravimo skyriaus revizoriai kontroliuoja ar darbdaviai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, kuriais suteikiamos teisės į socialines garantijas, tikrina, ar visi dirbantys savininkų įmonėse darbuotojai yra apdrausti privalomuoju socialiniu draudimu, ar teisingai apskaičiuojamos ir už samdomus asmenis sumokamos socialinio draudimo įmokos. Revizoriai, gelbėdami Lietuvos Respublikos piliečius nuo darbdavių nesąžiningumo ir savivalės, išaiškinę pažeidimus, surašo nustatytų pažeidimų aktus, įpareigoja darbdavį apdrausti ir sumokėti VSD įmokas už apdraustuosius. Pasitaiko atvejų, kai įstatymų pažeidimus darbdaviai padaro nežinodami ar neteisingai juos suprasdami, tačiau daugeliu atvejų darbdaviai sąmoningai vengia mokėti mokesčius. Nesumokėtus už apdraustuosius mokesčius darbdaviai pasisavina, o samdomus darbuotojus palieka be socialinių garantijų. Norėdami pasipelnyti bei sutaupyti lėšas darbuotojų gerbūvio sąskaita, jie sukčiauja, apgaudinėja jiems dirbančius asmenis.
 
Per 1999 metus respublikos Sodros revizoriai tikrindami, ar visi samdomi asmenys yra draudžiami, rado 2242, o per šių metų 9 mėnesius – 1095 darbdavių neapdraustus asmenis.
 
Šių metų trečiąjį ketvirtį respublikos revizoriai, tikrindami ar visi dirbantys yra draudžiami socialiniu draudimu, rado 118 respublikos darbdavių neapdraudusių 284 samdinių. Jeigu revizoriai nebūtų patikrinę šių darbdavių, neapdrausti asmenys ir toliau būtų dirbę pasitenkindami vien gaunamu atlyginimu už darbą iš darbdavio “juodosios kasos”, nes teises gauti ligos, nelaimingo atsitikimo ar kitais įstatymų numatytais atvejais skiriamas pašalpas darbdaviai jiems atėmė.
 
Dažnai darbdaviai neįformina vairuotojų. Ko gero mano, kad šios profesijos darbuotojai yra labiausiai nesugaunami: šiandien čia, rytoj ten… Gerai pagalvojus, tai kaip tik vairuotojai labiausiai rizikuoja sutikdami dirbti tinkamai neįforminę darbo santykių. Leisdami būti išnaudojami darbdavių, jie nesusimąsto, kad labai dažnai gali atsidurti avarinėje situacijoje, gali susižeisti būdami komandiruotėje ir pan.. Jei ne revizoriai, 42 vairuotojai bei 13 ekspeditorių liepos - rugsėjo mėnesiais nebūtų atgavę teisių į visas įstatymais numatytas socialines garantijas laikotarpiu, kai už juos nebuvo mokėtos VSD įmokos. Daugiausia neapdraustų vairuotojų rasta Marijampolės apskrities L.Paukštienės prekybos įmonėje – 17, Panevėžio apskrities E.Baltronienės įmonėje- 9, Panevėžio apskrities R. Morkūno įmonėje rasta 12 neapdraustų ekspeditorių.
 
Per III ketvirtį revizoriai rado 8 neapdraustas pardavėjas: Alytaus apskrityje I.Budrienės įmonėje –2, N. Visockajos įmonėje –1, Kauno apskrityje uždaroje akcinėje bendrovėje “Akacijos žiedas “ – 1, Telšių apskrities B. Rūškienės įmonėje – 1 ir t.t.
 
Statybinėse organizacijose yra samdomi darbuotojai turintys patentus. Su jais sudaromos rangos sutartys. Darbdaviai jų privalomuoju socialiniu draudimu neapdraudžia. Patentus turintys asmenys patys moka socialinio draudimo įmokas senatvės pensijai gauti. Dirbant statybos darbus dažnai susiduriama su pavojais, gali įvykti nelaimingas atsitikimas. Patentus įsigijusiems asmenims negali būti mokamos ligos, motinystės ar nelaimingo atsitikimo darbe pašalpos, nes darbdaviai jų nėra apdraudę. Tai dar vienas iš būdų , kai darbdaviai vengia apdrausti savo darbuotojus.
 
Primename, kad nuo šių metų spalio 1 dienos uždrausta samdyti patentus turinčius asmenis statybos rangos darbams atlikti statybos ir rangos paslaugas teikiančiose įmonėse.
 
Labiausiai darbdaviai abejingi savo samdiniams Vilniaus apskrityje. 33 iš jų čia numojo ranka į 80 asmenų likimą. t. y. paliko juos be socialinių garantijų. Revizoriai, patikrinę Vilniaus apskrityje draudėjus rado neapdraustus asmenis: JAV nepelno įmonės “World learning INC” atstovybėje - 12, uždarojoje akcinėje bendrovėje “Jonalita”’ - 8, uždarojoje akcinėje bendrovėje “Civeta” - 6, uždarojoje akcinėje bendrovėje “Jonvalda” - 3, T.Štefanec individualioje įmonėje - 2, S.Bagejevos firmoje “Soslanas” – 2, uždarojoje akcinėje bendrovėje “Du pelikanai” –3, uždarojoje akcinėje bendrovėje “Naflita” - 2 uždarojoje akcinėje bendrovėje “Sangoda” – 2, uždarojoje akcinėje bendrovėje “Vilsota” –2, BĮ UAB”Ameritek” – 3, ir t.t..
 
Klaipėdos apskrityje UAB “Radicula” atliekant patikrinimą rasti 5 nelegaliai dirbantys asmenys. Telšių apskrities UAB “Unisel” rasti 3 neapdrausti asmenys, R.Kamino statybos firmoje 3 asmenys dirbo be darbo sutarčių.
 
Šiaulių apskrities UAB “Kardemonas” dirbo 2, V. Statkaus įmonėje –4, UAB ‘Palink” - 3 asmenys, K. Stanevičiaus įmonėje 2, UAB “Juodlė” 2, kultūrizmo klube “Elada” 2, R.Kemero ūkyje –2 neapdrausti asmenys.
 
Patariame saugotis tokių beširdžių savininkų ir nesileisti būti įviliojamiems į jų pinkles. Netikėkite pažadais, kad pasibaigus “nesėkmėms“, kai bus pakankamas kiekis pinigų, tuomet darbdavys pasirūpins Jumis. Jeigu atlyginimą už darbą (ar dalį jo) darbdaviai Jums moka “vokeliuose”, žinokite, kad jie pelnosi Jūsų sąskaita ir atima iš Jūsų teises bei galimybes naudotis įstatymų nustatyta tvarka teikiamomis socialinėmis garantijomis. Principingai ir be nuolaidų derinkite visus su darbo santykiais susijusius klausimus.
 
 
 
Komunikacijos ir tarptautinio
bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė Živilė Kriaučiūnienė