Spausdinti
atgal Formos
Bylos pavadinimas
Formatas
Įsakymas Dėl E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu formos pažymų pildymo ir išdavimo bei pašalpų pagal strūkturizuotus dokumentus skyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose tvarkos aprašo patvirtinimo
E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu formos pažymų pildymo ir išdavimo bei pašalpų pagal struktūrizuotus dokumentus skyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose tvarkos aprašas
Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos sprendimas Nr. 202, 2005 m. kovo 17 d. dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 ir E 127)
Prašymas užpildyti ir išsiųsti Formas E115 arba E116 (pildoma)
Prašymas išduoti E 104 LT formos pažymą

Visa „Sodros“ informacija telefonu - 1883 arba (+370) 5 250 08 83