Spausdinti
atgal Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema EDAS

 

 

 

 

1-5 Informacija apie EDAS
6-20 Kaip pradėti naudotis EDAS, kokius veiksmus reikia atlikti
21-32 El. parašas, kvalifikuotas sertifikatas
33-39 Socialinio draudimo pranešimų pildymas ir teikimas
40-41 Papildoma informacija
 
Informacija apie EDAS
 
1. Kas yra EDAS?
 
EDAS – Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema. EDAS leidžia draudėjams elektroniniu būdu teikti socialinio draudimo pranešimus ir prašymus bei gauti informaciją iš „Sodros“ duomenų bazės. EDAS pradėjo funkcionuoti nuo 2008 metų pradžios.
 
EDAS kūrimo ir diegimo projektas didžiąja dalimi finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
 
Nauda visiems
 
EDAS leidžia draudėjams taupyti laiką ir mažinti materialias sąnaudas, susijusias su informacijos „Sodrai“ rengimu ir teikimu, jiems nereikia nuolat vežioti popierinių socialinio draudimo pranešimų ar prašymų į „Sodros“ teritorinius skyrius – tai galima padaryti elektroniniu būdu, neatsitraukiant nuo savo darbo vietos. Pasinaudodami EDAS, draudėjai gali formuoti ir pateikti elektroninius pranešimus apie asmenų socialinį draudimą bei prašymus kaip juridinę galią turinčius dokumentus. Elektroniniu būdu galima gauti informaciją iš „Sodros“ duomenų bazės. Draudėjai gali labiau susitelkti prie savo veiklos prioritetų, kadangi EDAS padeda taupyti laiką ir lėšas, kurios anksčiau buvo skiriamos socialinio draudimo pranešimų rengimui ir pristatymui į „Sodros“ teritorinius skyrius.
 
Tai pagerina ir „Sodros“ darbo efektyvumą, nes elektroniniu būdu pateikti duomenys automatiškai patenka į „Sodros“ informacinę sistemą. Automatizavus informacijos priėmimo ir prijungimo prie duomenų bazės procesus ir procedūras, pagerėjo socialinio draudimo įmokų mokėjimo kontrolė, įsiskolinimo įvertinimas. Operatyvus duomenų įvedimas į informacinę sistemą taip pat užtikrina, kad pensijų įmokų pervedimas į pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus, visų rūšių valstybinio socialinio draudimo išmokų mokėjimas vyktų teisingai ir laiku.
 
2. Kur galima rasti daugiau informacijos apie EDAS?
 
Daugiau informacijos galima rasti:

Draudėjų portale puslapyje "Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema";

 
3. Ar reikia mokėti Sodrai už prisijungimą į Draudėjų portalo Draudėjo sritį?
 
Ne. Sodra neima jokio mokesčio nei už naudojimąsi jos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, nei už prisijungimą prie Draudėjų portalo Draudėjo srities. Jūs tikriausiai turite galvoje kvalifikuotą sertifikatą, kurį reikia įsigyti, norint elektroniniu būdu pasirašyti, pas sertifikavimo paslaugų teikėją. Įsigytas kvalifikuotas sertifikatas tiks naudoti ir kitiems tikslams.
 
4. Ar, norint naudotis EDAS, reikia pasirašyti sutartį su „Sodra“?
 
Ne. Sutarties pasirašyti nereikia.
 
5. Kuo skiriasi Draudėjų portalo Viešoji sritis nuo Draudėjo srities?
 
Viešoji sritis pasiekiama visiems draudėjų portalo lankytojams. Joje viešai pateikiama draudėjams skirta įvairaus pobūdžio informacija, SD pranešimų ir prašymų formos, Naudotojo programinė įranga ABBYY eFormFiller, jos diegimo instrukcija, EDAS naudotojo vadovas, pasirašymo mobiliąja infrastuktūra instrukcijos pradedantiems naudotojams, galimybė užduoti klausimus ar pateikti pasiūlymus ir pan.

Draudėjo sritis pasiekiama tik tiems lankytojams, kurie autentifikuojami kvalifikuoto skaitmeninio sertifikato ar internetinės bankininkystės pagalba ir kurie gauna iš Draudėjo vadovo teisę jungtis į konkretaus Draudėjo sritį.

Draudėjo srityje asmeniui yra šios galimybės:

  1. Elektroninių SD pranešimų ir prašymų rengimas bei teikimas;
  2. Elektroninių SD pranešimų pasirašymas;
  3. Žinučių, skirtų draudėjui, skaitymas;
  4. Informacijos iš „Sodros” duomenų bazių gavimas suvestinių pavidalu;
  5. Naudotojų administravimas;
  6. Naudotojo nustatymai;
  7. Informacijos teikimo kitiems draudėjams administravimas;
  8. Įgaliojimų pasirašyti peržiūra.
Neprisijungus prie Draudėjo srities visas galimybes galima pamatyti EDAS demonstracinėje aplinkoje.
 
 
Kaip pradėti naudotis EDAS, kokius veiksmus reikia atlikti
 
6. Kokie reikalavimai kompiuteriui, skirtame darbui su EDAS?
 
Norint naudotis EDAS, užtenka turėti kompiuterį, turintį interneto ryšį. Reikalavimai ir rekomendacijos kompiuterio programinei įrangai:
 
1. Operacinė sistema:
 
EDAS veikia su visomis labiausiai paplitusiomis operacinėmis sistemomis (tiek 32 bitų, tiek 64 bitų), pvz.: Microsoft Windows, UNIX tipo (įskaitant MAC OS X) operacinės sistemos.
 
2. Naršyklė:

EDAS veikia su visomis labiausiai paplitusiomis naršyklėmis, pvz.: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 7+, Opera 10+, Safari 5+. Rekomenduojame naudoti naujausias naršyklių versijas, o aukščiau išvardintų naršyklių – ne žemesnes nei nurodyta. Naršyklė turi būti 32 bitų (64 bitų operacinėse sistemose įprastai būna tiek 32 bitų, tiek 64 bitų naršyklės, pagal nutylėjimą naudojamos 32 bitų naršyklės).
 
Norint pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu naudojant stacionarią parašo formavimo įrangą, naršyklė turi turėti galimybę naudotis JAVA paleidimo aplinka, tą patikrinti galima šiuo adresu: http://www.java.com/en/download/installed.jsp . Jei naršyklė Internet Explorer 9, reikia naudoti ne žemesnę nei JAVA 6 25 versiją.
 
3. Kita programinė įranga:

Norint pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu naudojant stacionarią parašo formavimo įrangą, reikalinga JAVA paleidimo aplinka.
JAVA paleidimo aplinka turi būti 32 bitų (esant reikalui kompiuteryje galima turėti tiek 32 bitų, tiek 64 bitų JAVA paleidimo aplinkas).
 
Norint naudoti ABBYY eFormFiller programinę įrangą UNIX-tipo operacinėse sistemose, reikia įdiegti programinę įrangą kuri UNIX-tipo operacinėms sistemoms leidžia vykdyti programas parašytas Microsoft Windows operacinėms sistemoms (pvz.: programa "wine").
 
 
7. Kaip pradėti naudotis EDAS ir prisijungti prie Draudėjų portalo Draudėjo srities?
 
Norint prisijungti ir naudotis EDAS reikia atlikti šiuos veiksmus:

Draudėjo vadovas (fizinis asmuo, kuris Mokesčių mokėtojų registre nurodytas kaip juridinio asmens vadovas, arba savarankiškai dirbantis asmuo) turi nuspręsti, kurie asmenys turės teisę prisijungti prie EDAS. Tai atsakingas momentas, kadangi prie EDAS prisijungę asmenys galės matyti draudėjo ir pas draudėją dirbančių asmenų asmens duomenis, užsakyti pažymą draudėjo vardu ir atlikti kitus didelės atsakomybės reikalaujančius veiksmus.

Draudėjo vadovas teisę jungtis prie EDAS administratoriaus teisėmis gauna automatiškai, ir šios teisės kiti Draudėjo srities administratoriai negali panaikinti.

Draudėjo vadovas pasirinktiems asmenims gali suteikti administratoriaus, naudotojo arba riboto naudotojo teises naudotis Draudėjų portalo Draudėjo sritimi.

Suteikti naudotojo ir riboto naudotojo teises gali tik administratoriai Draudėjų portale.


Suteikti administratoriaus teisę galima vienu iš šių būdų:
1.Draudėjų portale, skiltyje "portalo naudotojų administravimas". Šiuo būdu teisė yra suteikiama iš karto.
2.Pateikus popierinį raštą dėl administratoriaus teisių suteikimo į teritorinį "Sodros" skyrių. Šiuo būdu teisės įvedimas gali užtrukti iki trijų darbo dienų nuo pateikimo momento.

Asmuo, norintis prisijungti prie Draudėjų portalo Draudėjo srities, turi būti kurio nors iš Lietuvoje registruotų bankų internetinės bankininkystės naudotojas arba turėti įsigijęs kvalifikuotą sertifikatą.
 
8. Kuo skiriasi Draudėjų portale nustatomos administratoriaus, naudotojo ir riboto naudotojo teisės?
 
Ribotas Naudotojas turi teisę:
1. Rengti ir pateikti elektroninius SD pranešimus;
2. Užsakyti popierinę pažymą;
3. Peržiūrėti suvestines apie draudėjo priimtus ir atleistus asmenis, sumokėtas įmokas, taikomas priverstinio poveikio priemones, draudėjo įsiskolinimus ir kitą informaciją, jei Draudėjo srities administratorius suteikia tokią galimybę;
4. Skaityti draudėjui per EDAS sistemą "Sodros" siunčiamas žinutes apie pranešimų ir prašymų apdorojimo būklę.
5. Peržiūrėti įgaliotus pasirašyti asmenis;
* Ribotas naudotojas gali matyti tik savo įkeltus, parengtus, pasirašytus, pateiktus SD pranešimus. Jei SD pranešimą paredaguos aukštesnę teisę turintis naudotojas, ribotas naudotojas SD pranešimo nebematys.


Naudotojas turi teisę:
1. Į visas riboto naudotojo teises.
* Naudotojas gali matyti visus (ne tik savo) į Draudėjo sritį įkeltus, parengtus, pasirašytus, pateiktus SD pranešimus. Taip pat, naudotojas gali formuoti visas suvestines.


Administratorius turi teisę:
1. Į visas naudotojo teises;
2. Kitam fiziniam asmeniui suteikti administratoriaus,naudotojo, arba riboto naudotojo teises;
3. Suteikti galimybę kitam draudėjui peržiūrėti informaciją apie įsiskolinimą;
4. Nustatyti pranešimų formų laukų numatytąsias reikšmes;
5. Nustatyti informavimo apie pateiktus pranešimus/prašymus režimą.
 

9. Kokius veiksmus reikia atlikti norint pradėti teikti elektroninius SD pranešimus?

 
Norint suteikti teisę asmeniui už draudėją pasirašyti socialinio draudimo pranešimus reikia suteikti jam įgaliojimą.

Norint pradėti teikti elektroninius SD pranešimus, reikia atlikti šiuos veiksmus:

Draudėjo vadovas turi nuspręsti, kas pasirašys SD pranešimus.

Draudėjo vadovas asmenims, kurie pasirašys SD pranešimus, turi suteikti įgaliojimus tai daryti. Tą galima atlikti vienu iš šių būdų:

1. Pateikti IG-1 įgaliojimą per EDAS, pasirašytą el.parašu. Tokiu atveju asmuo taps įgaliotas valandos bėgyje.
2. Pateikti popierinį įgaliojimą į "Sodros" teritorinį skyrių. Tokiu atveju įgaliojimo įvedimas gali užtrukti iki trijų darbo dienų. Rekomenduojamas įgaliojimo pavyzdys pateiktas EDAS Viešojoje dalyje.

Įgaliojimas galioja pasirašant visus socialinio draudimo pranešimus už konkretų draudėją, nepriklausomai kuriuo būdu (popieriniu ar elektroniniu) jie yra teikiami.

Asmenys, kurie pasirašys elektroninius SD pranešimus, turi įsigyti kvalifikuotus elektroninius sertifikatus. Kvalifikuotų elektroninių sertifikatų, kuriuos priima EDAS, tiekėjai skelbiami Draudėjų portale. Veiksmai po sertifikato įsigijimo aprašyti čia.

Pageidautina, kad įgalioti pasirašyti SD pranešimus asmenys turėtų teisę prisijungti prie Draudėjų portalo Draudėjo srities.
 

10. Kaip draudėjo vadovas gali įgalioti kitą asmenį pasirašyti SD pranešimus?

 
Draudėjo vadovas turi parašyti įgaliojimą tam asmeniui, kuris pasirašys „Sodrai“ teikiamus SD pranešimus.

Tą galima atlikti vienu iš šių būdų:

1. Pateikti IG-1 įgaliojimą per EDAS, pasirašytą el.parašu. Tokiu atveju asmuo taps įgaliotas valandos bėgyje.
2. Pateikti popierinį įgaliojimą į "Sodros" teritorinį skyrių. Tokiu atveju įgaliojimo įvedimas gali užtrukti iki trijų darbo dienų. Rekomenduojamas įgaliojimo pavyzdys pateiktas EDAS Viešojoje dalyje.
 

11. Kaip pamatyti, kas jau turi teisę pasirašyti SD pranešimus?

 
Kas turi teisę pasirašyti draudėjo teikiamus SD pranešimus galima pamatyti Draudėjų portalo Draudėjo srities skyriuje „Draudėjo vadovas ir įgalioti asmenys“.
 

12. Ar įgaliojimas pasirašyti SD pranešimus turi būti suteiktas tik pasirašančiajam elektroninius pranešimus?

 
Įgaliojimas pasirašyti reikalingas pasirašant tiek elektroninius, tiek popierinius SD pranešimus.
 

13. Kiek asmenų galima įgalioti pasirašyti SD pranešimus?

 
Galima įgalioti tiek asmenų, kiek draudėjui reikia.
 

14. Kaip elgtis, jeigu draudėjo socialinio draudimo pranešimus pasirašo ne draudėjo vadovas, o kitas įmonės darbuotojas arba Trečioji šalis, teikianti draudėjui buhalterinės apskaitos paslaugas, kuri ir pasirašo socialinio draudimo pranešimus (tiek elektroninius, tiek popierinius)?

 
Draudėjo vadovas turi pateikti įgaliojimą (savo darbuotojui arba Trečiosios šalies atstovui) pasirašyti draudėjo teikiamus SD pranešimus.
 

15. Kaip draudėjo vadovas gali suteikti teisę kitam asmeniui prisijungti prie Draudėjų portalo?

 
Tai galima padaryti dviem būdais. Elektroniniu būdu - per Draudėjų portalo Draudėjo sritį ir raštišku būdu- pateikus raštą į „Sodros“ teritorinį skyrių.

1. Pirmas būdas (elektroninis būdas) - Draudėjo vadovas arba asmuo, kuriam vadovas suteikė administratoriaus teises, prisijungia prie Draudėjų portalo Draudėjo srities ir pasirinkęs iš kairėje esančio meniu „Portalo naudotojų administravimas“ -> „Naujos teisės suteikimas“ suteikia darbuotojams prisijungimo prie Draudėjų portalo Draudėjo srities teisę.

2. Antras būdas (raštiškas būdas) - Draudėjo vadovas pasirašo ir pateikia raštą, kuriuo informuoja, kad jis leidžia tam tikram asmeniui prisijungti prie Draudėjų portalo Draudėjo srities administratoriaus teisėmis ir paprašo įvesti šią informaciją į „Sodros“ informacinę sistemą. Rekomenduojamas rašto pavyzdys pateikiamas Draudėjų portalo Viešojoje srityje.
 

16. Kaip pamatyti, kas jau turi teisę prisijungti prie Draudėjo srities?

 
Kas prisijungti prie Draudėjo srities galima pamatyti Draudėjų portalo Draudėjo srities skyriuje „Portalo naudotojų administravimas“.
 

17. Kiek asmenų galima suteikti teisę prisijungti prie Draudėjų portalo Draudėjo srities?

 
Teisę prisijungti prie Draudėjų portalo Draudėjo srities galima suteikti tiek asmenų, kiek draudėjui reikia.
 

18. Ar asmuo, kuriam suteikiama teisė jungtis prie Draudėjų portalo Draudėjo srities, būtinai turi dirbti pas draudėją?

 
Nebūtinai. Draudėjo vadovas gali suteikti teisę jungtis prie Draudėjų portalo Draudėjo srities bet kuriam asmeniui, turinčiam asmens kodą arba socialinio draudimo pažymėjimo numerį.
 

19. Asmuo atsakingas už keletą įmonių, įgaliojimai pasirašyti pateikti, tačiau nepavyksta atidaryti kitų įmonių Draudėjo srities, išskyrus vieną.

 
Norint atidaryti Draudėjo sritį, reikia turėti administratoriaus, naudotojo, arba riboto naudotojo teisę. Įgaliojimas pasirašyti suteikia teisę tik pasirašyti tam tikro draudėjo SD pranešimus, bet nesuteikia teisės jungtis į to Draudėjo sritį. Teisę jungtis į Draudėjo sritį gali suteikti Draudėjo vadovas Draudėjų portalo Draudėjo srityje, arba pateikdamas raštą į „Sodros“ teritorinį skyrių dėl teisės naudotis Draudėjų portalo Draudėjo sritimi suteikimo.
 

20. Kaip galima pasirašyti elektroninį SD pranešimą?

 
Elektroninį SD pranešimą galima pasirašyti Draudėjų portale. Tam tikslui į kompiuterį, iš kurio pasirašoma, reikia įdiegti nemokamai platinamą JAVA paleidimo aplinką (http://www.java.com/en/download/installed.jsp). Taip pat reikia turėti kvalifikuotą sertifikatą. SD pranešimų, pasirašytų elektroniniu parašu, ir patvirtintų galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, nebereikia pristatyti į „Sodros“ teritorinį skyrių.
 
El. parašas, kvalifikuotas sertifikatas
 
21. Kas yra elektroninis parašas, kvalifikuotas sertifikatas?
 
Elektroninis parašas - duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti.

Sertifikatas - elektroninis liudijimas, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę.

Saugus elektroninis parašas bei kvalifikuotas sertifikatas aprašyti Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme.
 

22. Kodėl „Sodra“ SD pranešimų priėmimui reikalauja naudoti elektroninį parašą, o ne taip kaip VMI, kur užtenka tik elektroninės bankininkystės?

 
Draudėjo pateikti SD pranešimai saugomi 75 metus. Ateityje tai gali būti vienintelis pagrindas skirti pensiją. Kad ir po pusės amžiaus niekas neužginčytų jų tikrumo, SD pranešimai turi turėti oficialaus dokumento statusą. O privalomas bet kurio tokio dokumento rekvizitas – parašas (elektroninis ar įprastinis). Todėl teikiamų elektroninių SD pranešimų autentiškumui užtikrinti draudėjai turi naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą.
Elektroninio parašo reikia tik SD pranešimams pasirašyti. Pateikti elektroninius prašymus pažymai gauti bei peržiūrėti informaciją iš „Sodros“ informacinės bazės pakanka internetinės bankininkystės.
 

23. Kur galima įsigyti kvalifikuotą sertifikatą?

 
Kvalifikuotų sertifikatų, kuriuos priima EDAS, tiekėjai skelbiami Draudėjų portale.
 

24. Kokį sertifikatą reikia įsigyti?

 
Reikia įsigyti Kvalifikuotą sertifikatą (3 klasės).
 

25. Kiek laiko galioja kvalifikuotas sertifikatas?

 
Kvalifikuotame sertifikate yra nurodyti galiojimo pradžios ir pabaigos terminai.
Kvalifikuotas sertifikatas dažniausiai galioja 1-5 metus.
 

26. Kiek kainuoja kvalifikuotas sertifikatas?

 
Kaina priklauso nuo kiekvieno konkretaus sertifikavimo paslaugų teikėjo kainų politikos.
 

27. Ar kvalifikuotą sertifikatą draudėjas turi įsigyti kaip juridinis, ar kaip fizinis asmuo?

 
Kvalifikuotas sertifikatas visada išduodamas draudėjui (arba draudėjo įgaliotam asmeniui) kaip fiziniam asmeniui.
 

28. Ar asmuo, įsigijęs sertifikatą, galėtų pasirašyti už kelis juridinius asmenis, jei jie pristatytų įgaliojimus į „Sodrą“?

 
Vienam fiziniam asmeniui su tuo pačiu kvalifikuotu sertifikatu pasirašyti galima už neribotą skaičių juridinių asmenų.
 

29. Ar galima su tuo pačiu kvalifikuotu sertifikatu naudotis pas bet kurį draudėją?

 
Taip. Asmeniui užtenka turėti vieną kvalifikuotą sertifikatą, kad jis galėtų pasirašyti kelių draudėjų SD pranešimus. Šiam tikslui toks asmuo iš draudėjo vadovo turi gauti įgaliojimą pasirašyti SD pranešimus.
 

30. Ar įmonei reikia nupirkti kvalifikuotą sertifikatą ne tik buhalteriui, bet ir direktoriui?

 
Nuo 2008 m. taisyklės numato, kad SD pranešimą reikia pasirašyti tik vieno asmens parašu. Tai gali padaryti draudėjo vadovas arba jo įgaliotas pasirašyti asmuo. Kvalifikuotą sertifikatą reikia įsigyti tam asmeniui, kuris pasirašys SD pranešimus. Jeigu elektroninius SD pranešimus pasirašys ne vadovas, o pvz. vyr. buhalteris, personalo vadovas ar įmonės, teikiančios buhalterinės apskaitos paslaugas, atstovas, tai draudėjo vadovas turi jiems suteikti įgaliojimą pasirašyti. Įgalioti pasirašyti asmenys turi įsigyti kvalifikuotus skaitmeniniys sertifikatus SD pranešimų pasirašymui.
Draudėjo vadovas turi nuspręsti, kas pasirašys SD pranešimus asmens, turinčio el. parašą, atostogų ar ligos metu.
 

31. Kiek draudėjas gali turėti asmenų, kurie gali pasirašyti elektroniniu parašu?

 
Rekomenduojama, kad bent du draudėjo asmenys įsigytų kvalifikuotą sertifikatą ir taip galėtų pasirašyti elektroninius SD pranešimus.
 

32. Ką daryti, jeigu aš pamesčiau/prarasčiau kvalifikuoto sertifikato laikmeną ir su ja sertifikatą?

 
Nedelsiant kreiptis į kvalifikuoto sertifikato tiekėją ir atšaukti sertifikato galiojimą (telefonų numerius ir adresus tiekėjai įprastai skelbia savo svetainėse).
 
Socialinio draudimo pranešimų pildymas ir teikimas
 
33. Ką daryti, norint pildyti elektroninį socialinio draudimo pranešimą savo kompiuteryje?
 
Iš Draudėjų portalo Viešosios srities atsiųsti ir įdiegti savo kompiuteryje ABBYY eFormFiller programą. Išsamią programos diegimo instrukciją galima rasti čia;

Iš Draudėjų portalo Viešosios srities atsiųsti SD pranešimų formas;

Su ABBYY eFormFiller programa atidaryti konkretaus socialinio draudimo pranešimo formą ir ją užpildyti.
 

34. Ar EDAS naudotojo programinė įranga (ABBYY eFormFiller) suderinta su VMI ir Statistikos departamento ABBYY eFormFiller?

 
EDAS naudotojo programinę įrangą (ABBYY eFormFiller) galima naudoti tiek pildant VMI deklaracijas, tiek Statistikos departamento ataskaitas.
 

35. Kokiais būdais galima teikti užpildytus SD pranešimus?

 
Visą aktualią informaciją, susijusią su socialinio draudimo pranešimais, ir jų teikimu, galima rasti čia:
http://www.sodra.lt/index.php?cid=1727 .
 

36. Ar galima vienus SD pranešimus teikti popieriniame pavidale, o kitus – elektroniniu būdu?

 
Visą aktualią informaciją, susijusią su socialinio draudimo pranešimais, ir jų teikimu, galima rasti čia:
http://www.sodra.lt/index.php?cid=1727 .
 

37. Kodėl, pildant SD pranešimą, nesumuoja laukų, kurie užsipildo automatiškai?

 
Jei SD pranešimą pildote ABBYY eFormFiller programa, programos lango viršuje esančioje mygtukų juostoje raudoną šauktuką „Tikrinti formą“. Jei SD pranešime bus klaidų, jas rodys klaidų sąraše. Dukart paspaudus ant konkrečios klaidos, formoje paraudonuos laukai, kuriuose yra ta klaida.

Jei SD pranešimą pildote Draudėjų portale, paspauskite lango viršuje esančioje mygtukų juostoje mygtuką "Tikrinti".

Jei laukai vis tiek neužpildomi tada Jums reikia atlikti šiuos veiksmus pažingsniui:

  1. Įsitikinti kad SD pranešimo formoje nėra klaidų. Automatiškai skaičiuojami laukai užsipildo tada, kai SD pranešime nėra klaidų.
  2. Atkreipti dėmesį į tai, ar pirmajame SD pranešimo lape pažymėti priedai, kurie pildomi.

38. Norint pašalinti SD pranešimo priedą, laukelis „Šalinti (Delete)“ neaktyvus? Ką daryti?

 
Yra keli laukelio aktyvavimo būdai.

1. Įdiegti savo kompiuteryje naują ABBYY eFormFiller programos versiją.

2. Jei problema nedingsta, tada reikia papildomai atlikti tokius veiksmus:

a) Išsaugoti pranešimą į ffdata bylą;

b) Uždaryti ABBYY eFormFiller programą;

c) Vėl atidaryti ABBYY eFormFiller programą;

d) Įkelti ffdata bylą. Tada daugeliu atvejų galimybė „Šalinti (Delete)“ tampa aktyvi.

3. Jei vis dar galimybė „Šalinti (Delete)“ yra neaktyvi, tada:

a) Viršuje esančio meniu punkte „Forma (Form)“ pasirinkti „Priedas (Subform)“;

b) Atsidariusiame meniu pasirinkti “Šalinti”.

4. Jei vis dar galimybė „Šalinti (Delete)“ yra neaktyvi, tada:

a) Viršuje esančiame meniu punkte „Rodinys (View)“ pažymėti paukščiuką prie „Formos struktūra (Document Pane)“;

b) Dešinėje pasirodžiusiame meniu virš norimo išmesti lapo paspausti dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkti „Šalinti (Delete)“.
 

39. Kokiais būdais, modifikavus draudėjo finansų ir apskaitos valdymo programą (FVS), galima teikti SD pranešimus į portalą?

 
Visa informacija, skirta FVS kūrėjams, patalpinta Draudėjų portalo Viešojoje srityje.
 
Papildoma informacija
 
40. Draudėjo portale rodo tokią informaciją ,,Atsiprašome, sistema šiuo metu negali vykdyti šios operacijos. Problema užregistruota numeriu [.....]“. Ką tai reiškia?
 
Tai reiškia, kad tuo metu buvo vykdomi sistemos naujinimo darbai, buvo techninių nesklandumų, ar įvyko klaida, susijusi su draudėjo atliktais veiksmais. Konkretesnę informaciją galima gauti susisiekus su draudėjui paskirtu specialistu (jo kontaktai rodomi Draudėjų portalo Draudėjo srityje, šalia draudėjo pavadinimo), ir nurodžius veiksmus, kuriuos vykdant įvyko klaida, laiką, bei klaidos numerį.
 
41. Pasirašant dokumentą/jungiantis prie EDAS naudojant mobiliają el. parašo infrastruktūrą į telefoną neateina užklausa/rodoma klaida. Ką tai reiškia?
 
Priežastys gali būti įvairios, priklausomai nuo telefono modelio:
1) Sertifikatas neaktyvuotas (reikia kreiptis į sertifikavimo paslaugų tiekėją);
2) Telefono klaviatūra yra užrakinta;
3) Telefonas yra užlenktas;
4) Telefonas nėra įprastame režime (o pvz. tyliajame);
5) Įjungta ekrano užsklanda.
 
Išsamesnius klaidų aprašymus pagal klaidos kodus galima rasti šiuose tinklapiuose: