Spausdinti
atgal Pirmojo ir antrojo laipsnio valsybinės pensijos
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr.1294 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr.255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2008, Nr.142-5642) nuostatomis, Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas, valstybines našlių ir našlaičių pensijas, taip pat personalines pensijas nuo 2009 m. gegužės 1 d. moka VSDF administravimo įstaiga – VSDF valdybos Vilniaus skyrius (Laisvės pr. 28, Vilnius). Šis skyrius taip pat priima prašymus ir dokumentus, reikalingus pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinėms našlių ir našlaičių pensijoms skirti.
 
Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų, pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių našlių ir našlaičių pensijų ir personalinių pensijų gavėjų (ar jų įgaliotų asmenų) prašymus ir dokumentus, kurių reikia šių pensijų mokėjimui pratęsti, atnaujinti, sustabdyti, nutraukti ir kt., priima bet kuris VSDF valdybos teritorinis skyrius ar VSDF valdybos Užsienio išmokų tarnyba priklausomai nuo to, į kurį iš jų kreipiasi šios pensijos gavėjas. Tuo atveju, kai prašymas ar pensijai mokėti būtini dokumentai pateikiami ne VSDF valdybos Vilniaus skyriui, o kitiems VSDF valdybos teritoriniams skyriams, prašymas užregistruojamas ir kartu su pateiktais dokumentais persiunčiami VSDF valdybos Vilniaus skyriui, kuris, remdamasis šiais dokumentais, priima atitinkamą sprendimą (pensijos mokėjimą pratęsti, atnaujinti, sustabdyti, nutraukti, išskaičiuoti susidariusią permoką, pakeisti mokėjimo būdą, rekvizitus ir kt.). Pažymas apie priskaičiuotas /išmokėtas šių pensijų sumas bei pensijos gavėjo pažymėjimus išduoda, bei konsultacijas minėtų pensijų mokėjimo klausimais taip pat teikia VSDF valdybos Užsienio išmokų tarnyba ar bet kuris VSDF valdybos teritorinis skyrius į kurį kreipiasi šios pensijos gavėjas.
 

Visa „Sodros“ informacija telefonu - 1883 arba (+370) 5 250 08 83