Spausdinti
atgal Prašymų formos
Prašymus galima pateikti per Sodros“ elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) , atsiųsti paštu arba pristatyti į „Sodros“ teritorinį skyrių.
 
Prašome nesiųsti prašymų formų bendruoju „Sodros“ el. pašto adresu.
 
 

Formos pavadinimas

Microsoft Word formato byla

(pildoma forma)

PDF

formato byla

(nepildoma forma)

PAŠALPOS IR KOMPENSACIJOS

Prašymas dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo (prašymas pildomas ir teikiamas tik Darbo biržoje

Prašymas skirti ligos pašalpą

Prašymas skirti motinystės arba motinystės (tėvystės) pašalpą

Prašymas skirti tėvystės pašalpą

Prašymas skirti profesinės reabilitacijos pašalpą

Prašymas skirti ligos pašalpą dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos

Prašymas skirti išmoką apdraustajam mirus

Prašymas skirti netekto darbingumo vienkartinę / periodinę kompensaciją dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos

Prašymas dėl NPD taikymo

Prašymas dėl draudimo sumų apskaičiavimo dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje

Prašymas dėl asmeninės sąskaitos pakeitimo

Prašymas dėl vienkartinės kompensacijos, patyrus žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, skyrimo          

           

Prašymas dėl vienkartinės kompensacijos, mirus asmeniui, patyrusiam žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, skyrimo

         

DRAUDIMAS VALSTYBĖS LĖŠOMIS

Prašymas apdrausti valstybiniu socialiniu draudimu valstybės lėšomis, slaugant neįgalų asmenį

Bendras tėvų, auginančių vaiką iki trejų metų, apsisprendimas dėl vieno iš jų draudimo valstybės lėšomis

PENSIJOS IR KOMPENSACIJOS

Prašymas skirti senatvės arba netekto darbingumo pensiją

Prašymas skirti išankstinę senatvės pensiją

Prašymas skirti našlių pensiją

Prašymas skirti našlaičių pensiją

Prašymas skirti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas

Prašymas skirti transporto išlaidų kompensaciją

Prašymas skirti lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją

Prašymas skirti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę ar nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių/ našlaičių pensiją

Prašymas skirti mokslininkų valstybinę pensiją

Prašymas skirti valstybinę našlių pensiją


Prašymas skirti valstybinę našlaičių pensiją

Prašymas dėl pensinių teisių perkėlimo iš ES institucijų pensijų sistemos į Valstybinio socialinio draudimo fondą arba Valstybinio socialinio draudimo fondą ir pensijų fondą
Priedas:

Pažyma apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti (rekomenduojama forma, pateikiantduomenis apie asmens draudžiamąsias pajamas už laikotarpį nuo 1984.01.01 iki 1990.12.31)

Pažyma apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti (rekomenduojama forma, pateikiantduomenis apie asmens draudžiamąsias pajamas už laikotarpį nuo 1991.01.01)

Supaprastintos formos prašymas (šio prašymo formą gali pildyti senatvės bei netekto darbingumo pensijos (kompensacijos) gavėjai, kurie nori skirti/perskaičiuoti šias pensijas, atnaujinti/sustabdyti pensijos (kompensacijos) mokėjimą, pakeisti pensijos (kompensacijos) mokėjimo būdą ir/ar vietą)

Prašymas dėl išmokos mirus pensijos / kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas gavėjui

Prašymas dėl kompensuojamosios pensijos dalies sumos išmokėjimo

Lietuvoje gyvenančių asmenų, besikreipiančių dėl Kanados išmokų, prašymų formos bei pildymo tvarkos

Prašymo ir jam priklausančių formų dėl Kanados pensijų plano invalidumo išmokų pagal Kanados ir Lietuvos Respublikos sutartį dėl socialinės apsaugos pavyzdžiai (anglų kalba) ir pildymo tvarka (lietuvių ir anglų kalbomis)

Prašymo ir jam priklausančių formų dėl Kanados pensijų plano invalidumo išmokų pagal Kanados ir Lietuvos Respublikos sutartį dėl socialinės apsaugos pavyzdžiai (prancūzų kalba) ir pildymo tvarka (lietuvių ir prancūzų kalbomis)

Prašymo dėl socialinio draudimo senatvės, Kanados pensijų plano senatvės ir maitintojo netekimo išmokų pagal Kanados ir Lietuvos Respublikos sutartį dėl socialinės apsaugos forma (anglų kalba) ir pildymo tvarka (lietuvių ir anglų kalbomis)

Prašymo dėl socialinio draudimo senatvės, Kanados pensijų plano senatvės ir maitintojo netekimo išmokų pagal Kanados ir Lietuvos Respublikos sutartį dėl socialinės apsaugos forma (prancūzų kalba) ir pildymo tvarka (lietuvių ir prancūzų kalbomis)

Prašymo dėl Kanados pensijų plano išmoks vaikui pagal Kanados ir Lietuvos Respublikos sutartį dėl socialinės apsaugos forma (anglų kalba) ir pildymo tvarka (lietuvių ir anglų kalbomis)

Prašymo dėl Kanados pensijų plano išmoks vaikui pagal Kanados ir Lietuvos Respublikos sutartį dėl socialinės apsaugos forma (pranccūzų kalba) ir pildymo tvarka (lietuvių ir prancūzų kalbomis)

Pensijos gavėjų, persikėlusių gyventi į valstybes, su kuriomis Lietuva nėra sudariusi tarptautinės sutarties dėl pensijų mokėjimo, besikreipiančių dėl pensijos mokėjimo pratęsimo, prašymo forma
Prašymas dėl pensijos mokėjimo pratęsimo

Prašymai išduoti pažymas

Prašymas dėl pažymos apie asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą senatvės pensijai

 
Prašymas dėl pažymos apie asmens gautas išmokas

 

Prašymas dėl pažymos apie tai, kad asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose išmokų negavo 

 

Prašymas dėl pažymos apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų  

Prašymas dėl pažymos apie mirusiajam asmeniui neišmokėtas išmokas ir (ar) jo įsiskolinimą 

Prašymas dėl pažymos apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus 

Prašymas dėl pažymos apie asmeniui išduotus elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus

 
Prašymas dėl pažymos apie sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje

 

Prašymas dėl pažymos apie asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpius

 
Prašymas dėl pažymos apie asmens valstybinį socialinį draudimą

Prašymas išduoti E 104 LT formos pažymą

 
Prašymas dėl informacijos apie kitą asmenį pateikimo

Pastaba: prašymus spausdinti ant vieno lapo iš abiejų pusių.