Spausdinti
atgal Pažymos ir pažymėjimai
Pažymų išdavimas
 
Visos pažymos išduodamos nemokamai.
 
Prašymus dėl pažymų išdavimo galima pateikti per Sodros“ elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS), atsiųsti faksu, elektroniniu paštu arba pristatyti į „Sodros“ teritorinį skyrių.
 
Prašome nesiųsti prašymų bendruoju „Sodros“ el. pašto adresu.
 

Nr.

Pažymos rūšis

Prašymo išduoti pažymą
Microsft Word
formato byla

1.

Pažyma apie asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą

2.

Pažyma apie asmens gautas išmokas

3.

Pažyma apie tai, kad asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose išmokų negavo

4.

Pažyma apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų

5.

Pažyma apie mirusiajam asmeniui neišmokėtas išmokas ir (ar) jo įsiskolinimą

6.

Pažyma apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus

7.

Pažyma apie asmeniui išduotus elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus

 8.

Pažyma apie sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje

9.

Pažyma apie asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpius
 
Pažymoje pateikiama informacija: nurodomas draudėjo (-jų) pavadinimas (-ai) ir draudimo laikotarpiai.

10.

Pažyma apie valstybinį socialinį draudimą
 
Pažymoje pateikiama informacija: nurodomas draudėjo (-jų) pavadinimas (-ai), draudimo laikotarpiai, draudžiamosios pajamos, įmokų tarifas procentais, valstybinio socialinio draudimo įmokų suma, atleidimo pagrindas (teisės aktas ir jo straipsnis), už kiek mėnesių apskaičiuota išeitinė išmoka arba kompensacija, socialinio draudimo rūšys. Jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime – nurodoma pensijų kaupimo bendrovė, su kuria yra pasirašyta galiojanti pensijų kaupimo sutartis, jeigu nedalyvauja – nurodoma, kad asmens vardu nėra įregistruotos galiojančios pensijų kaupimo sutarties.

 
Pažymos išduodamos per vieną darbo dieną, nuo prašymo, kuriame pateikta teisinga ir pažymos išdavimui reikalinga informacija, gavimo „Sodros“ teritoriniame skyriuje dienos.
 
Kai asmuo kreipiasi į „Sodros“ teritorinį skyrių, norėdamas susipažinti su darbdavio perduota ir „Sodros“ centrinėje apdraustųjų įskaitos informacinėje duomenų bazėje sukaupta informacija apie save, mokestis neimamas.
 
Informaciją apie priskaičiuotas ir mokamas išmokas, valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, apie valstybinį socialinį draudimą, apie prognozuojamą valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydį, apie įvykdytus išskaitymus iš mokamų išmokų, apie į pensijų fondus pervestas kaupiamosios pensijų įmokas galima gauti prisijungus prie „Sodros“ elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS)
„Sodros“ elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS) galima peržiūrėti asmens informaciją, kuri yra identiška pažymose teikiamai informacijai.
 
Apdraustųjų duomenis iš „Sodros“ pagal Asmens duomenų teikimo sutartis automatiniu būdu nuolat gauna Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija bei pagal Įgaliojimų suteikimo sutartį Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
 
Todėl kreiptis pažymos į „Sodrą“ reikia tik tuo atveju, kai jos prašo čia nenurodytos institucijos.
 
Fizinis asmuo, atsiimdamas pažymą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą, kuriame nurodo vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį ir kokią pažymą pageidauja gauti. Fizinio asmens įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, įgaliojimo originalą, išduotą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta tvarka ir prašymą, kuriame nurodo vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, atstovavimą liudijantį dokumentą bei pareiškėją, kurio vardu jis kreipiasi.
 
Pranešimai apie asmens socialinio draudimo numerį
 
Nuo 2014 m. gegužės 1 d. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai (toliau – Pažymėjimas) neišduodami.

Pažymėjimai, išduoti iki 2014 m. gegužės 1 d., laikomi galiojančiais.

Klientams, norintiems sužinoti informaciją apie jam suteiktą socialinio draudimo numerį, bet kuriame „Sodros“ teritoriniame skyriuje, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išduodamas Pranešimas apie asmens socialinio draudimo numerį. Šis pranešimas išduodamas nemokamai.

Asmens socialinio draudimo numerį, kaip ir kitą informaciją apie save taip pat galite sužinoti prisijungę prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos adresu: http://gyventojai.sodra.lt/.

 

Eil. Nr.

Pažymėjimo pavyzdys

1.

Pensijos gavėjo pažymėjimas