Spausdinti
atgal Mažeikių skyrius

Informacija draudėjams ir apdraustiesiems

(8 443)25542; (8 443) 25792;

Informacija ligos, motinystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos pašalpos klausimais

(+370 443) 27329

(8 443) 25795; (8 443)27380;

Informacija nelaimingų atsitikimų draudimo ir profesinės ligos (įvykusių po 2000 m. sausio 1 d.) klausimais

(8 443) 25795; (8 443)27380;

(8 443) 27329

Informacija žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesinėmis ligomis (įvykusių iki 1999 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai) klausimais

(8 443) 25795; (8 443)27380;

(8 443) 27329

Informacija įmokų išieškojimo klausimais

(8 443) 26659; (8 443) 25792

Informacija pensijų, klausimais

(8 443) 27482;

(8 443) 25795; (8 443) 25542; (8 443) 25661

Informacija I-ojo ir II-ojo laipsnio valstybinių pensijų klausimais

(8 443) 27482;

(8 443) 25795; (8 443) 25542; (8 443) 25661

Informacija EGAS klausimais

(8 443) 26 659

Informacija EDAS klausimais

(8 443) 25 792

Informacija EPTS klausimais

(8 443) 27 329