Spausdinti
atgal Alytaus skyriaus Prienų skyrius
 
Informacija draudėjams ir apdraustiesiems
(8 319) 52697; (8 319) 52484
Informacija ligos, motinystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos pašalpos klausimais
(8 319) 52697; (8 319) 52484
Informacija nelaimingų atsitikimų draudimo ir profesinės ligos (įvykusių po 2000 m. sausio 1 d.) klausimais
(8 319) 52697; (8 319) 52484
Informacija žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesinėmis ligomis (įvykusių iki 1999 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai) klausimais
(8 319) 52697; (8 319) 52484
Informacija įmokų išieškojimo klausimais
(8 319) 52697; (8 319) 52484
pensijų skyrius
(8 319) 51 593; (8 319) 51 249
Nuotolinė vieta Birštone
(8 319) 65 793
Informacija I-ojo ir II-ojo laipsnio valstybinių pensijų klausimais
(8 319) 51 593; (8 319) 51 249
Informacija EGAS ir EDAS klausimais
(8 319) 52697
Informacija EPTS klausimais
(8 319) 52484, (8 319) 52697