Spausdinti
atgal Mažeikių skyriaus Telšių skyrius
Informacija draudėjams ir apdraustiesiems
(8 444)75 390
Informacija ligos, motinystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos pašalpos klausimais
(8 444)75 181
Informacija nelaimingų atsitikimų draudimo ir profesinės ligos (įvykusių po 2000 m. sausio 1 d.) klausimais
(8 444)75 181
Informacija žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesinėmis ligomis (įvykusių iki 1999 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai) klausimais
(8 444)75 181
Informacija įmokų išieškojimo klausimais
(8 444)75 071
Informacija pensijų klausimais
(8 444)75 039

Informacija EDAS naudojimo klausimais

(8 444)75 061

Informacija EGAS naudojimo klausimais

(8 444)75 061

Informacija EPTS naudojimo klausimais

(8 444)75 061