Spausdinti
 
Čia galima susipažinti su teisine informacija, teikti siūlymus bei parsisiųsti popierinių prašymų elektronines formas, jas atspausdinti ir pristatyti į Sodrą.
Čia galima prisijungti prie Gyventojo srities, pildyti ir pateikti elektroninius prašymus (jei reikalaujama, juos pasirašyti elektroniniu parašu), gauti su apdraustuoju susijusią informaciją, sužinoti prognozuojamą senatvės pensijos dydį ir kt.