Darbo vietas išsaugoti padės dalinio darbo išmokos

 
 
Susiklosčius nepalankioms ekonominės aplinkybėms darbuotojai bus labiau apsaugoti nuo nedarbo grėsmės - darbdavys galės trumpinti darbuotojų darbo laiką, o negautas darbo užmokestis iš dalies bus kompensuojamas mokant dalinio darbo išmokas. Šios išmokos bus mokamos iš darbdavių sumokėtų nedarbo socialinio draudimo įmokų.
 
Kokiais atvejais mokamos dalinio darbo išmokos?
 
Dalinis darbas gali būti nustatomas, kai dėl tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje susidariusių svarbių ekonominių priežasčių (pripažintų tokiomis Vyriausybės), darbdavys negali suteikti darbuotojams darbo ir gresia grupės darbuotojų atleidimas. Norėdamas nustatyti darbuotojams dalinį darbo laiką, darbdavys turi kreiptis į „Sodros“ teritorinį skyrių pagrįsdamas tokio darbo organizavimo būtinybę, nurodydamas sutrumpintą darbuotojo darbo laiką (ne daugiau kaip 50 procentų darbo laiko), dalinio darbo pradžią ir trukmę bei darbuotojus, kuriems numatoma taikyti dalinį darbą. „Sodros“ teritorinis skyrius, per 30 dienų turi priimti sprendimą dėl dalinio darbo išmokų nurodytiems darbuotojams mokėjimo.
 
Kokio dydžio ir kaip mokamos šios išmokos? 
 
Dalinio darbo išmoka apskaičiuojama kaip nedarbo išmoka, ją sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Pastovioji dalis – 30 proc. tuo metu galiojančios MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur. (dabar – 114 Eur), kintamoji dalis priklauso nuo darbuotojo vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų (darbo užmokesčio) ir sumažinto darbo krūvio. Vidutinės draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos pagal toje darbovietėje, kuri kreipėsi dėl dalinio darbo išmokos skyrimo darbuotojams, 30 mėnesių, praėjusių iki užpraėjusio kalendorinio mėnesio pabaigos nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos, laikotarpį turėtas draudžiamąsias pajamas. 
 
   Išmoka skaičiuojama taip: 114 Eur + 50 proc. darbuotojo vidutinių mėnesio pajamų x sumažintas darbo krūvis procentais. Pavyzdžiui, jei darbuotojo vidutinės draudžiamosios pajamos buvo 700 Eur, o darbo krūvis sumažintas 30 proc., dalinio darbo išmoka būtų apskaičiuojama taip: (114 + 700x50 proc.) x 30 proc. = 139,2 Eur.
 
Dalinio darbo išmoka negali būti didesnė kaip 75 proc. Statistikos departamento skelbiamo vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje, galiojusio užpraėjusį kalendorinį ketvirtį nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos.
 
   Išmokos mokamos ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Jeigu asmuo atleidžiamas iš darbo, jam mokama nedarbo išmoka, tačiau ne ilgiau kaip 9 mėnesius.
 
   Dalinio darbo išmokos mokėjimas nutraukiamas, jei darbdavys panaikina tokį darbo organizavimą, paaiškėja, kad išmokos gavėjas dirbo nelegaliai arba jis yra atleidžiamas iš darbo. Šios išmokos gavėjui mirus, neišmokėta jos dalis išmokama įpėdiniui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus.
 
Kada mokama ne visa dalinio darbo išmoka?
 
Jei išmokos gavėjui yra mokama kita socialinės apsaugos išmoka – valstybinė socialinio draudimo, šalpos ar valstybinė pensija (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenis), netekto darbingumo periodinė kompensacija dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, taip pat profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros socialinio draudimo išmoka, jam yra sumokama skirtumas tarp paskirtos dalinio darbo išmokos ir gaunamos pensijų, kompensacijų ar išmokų sumos.
Atnaujinimo data: 2017-06-19

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!