Dirbu-savarankiskai.png

Asmenims, vykdantiems individualią veiklą

Individualią veiklą vykdantys asmenys  nuo liepos 1 dienos mokės 28,7 proc. valstybinio socialinio draudimo įmokas  nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų) sumos. Jei savo lėšomis papildomai kaupiama II pakopos pensijų fonde, tarifas bus 30,7 proc. 
 
   Pavyzdžiui, asmuo, kuris nedalyvauja papildomame pensijų kaupime savo lėšomis, gavo 60 000 Eur individualios veiklos pajamų. Jeigu šis asmuo individualios veiklos pajamas apskaičiuoja leidžiamais atskaitymais pripažindamas sumą, lygią 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, tai jo mokėtinos įmokos apskaičiuojamos taip:
 
  1. 60 000 Eur – 30 proc. = 42 000 Eur.
  2. VSD ir PSD įmokų bazė: 42 000 Eur /2 = 21 000 Eur.
  3. Mokėtinos VSD įmokos: 21 000 Eur x 28,7 proc. = 6027 Eur.  
 
   Didžiausia suma, nuo kurios per metus galima sumokėti įmokas yra 28 vidutiniai darbo užmokesčiai (dabar - 20 753,60 euro).
 
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifas ir mokėjimo tvarka nesikeičia. 
Atnaujinimo data: 2017-06-22