Dirbu-savarankiskai.png

Asmenims dirbantiems pagal verslo liudijimą

Mažėja įmokos gyventojams dirbantiems pagal verslo liudijimą

 

Su verslo liudijimais dirbantiems žmonėms 1 procentu (nuo 26,3 iki 25,3 proc. nuo MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas lygus 380 Eur.) mažėja valstybinio socialinio draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) mėnesio įmokos tarifas - už pilną mėnesį ji sudarys 96,14 eurų (jei savo lėšomis papildomai kaupiama II pakopos pensijų fonde - 103,74 euro). Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai.

 

   Pavyzdžiui: verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2017-07-01 iki 2017-07-20 ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime. 96,14 Eur dalijami iš liepos mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus, o gauta suma dauginama iš 20 dienų ( 96,14 : 31 x 20 = 62,03 Eur). Taigi už šio laikotarpio verslo liudijimą reikės mokėti 62,03 Eur VSD įmoką. 

 

   Jei verslo liudijimas galioja trumpiau nei 3 mėnesius, įmokos sumokamos iš karto, jei ilgiau - mokamos už praėjusį ketvirtį iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos. 

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifas ir mokėjimo tvarka nesikeičia. 

Atnaujinimo data: 2017-06-19